Wie heeft een medisch attest nodig voor de voedselveiligheid?

Een medisch attest moet aan de controleur(s) van het Federaal Voedselagentschap op verzoek worden voorgelegd. Wie heeft een medisch attest nodig en wat moet je doen?

Wie heeft een medisch attest nodig?

Voor alle onderwijspersoneel dat voedsel manipuleert (lesgevers, keukenpersoneel ...), is een medisch attest vereist.

Voor leerlingen en cursisten die voedsel (leren) bereiden en daarna samen opeten, moet je een onderscheid maken. Gebeurt dat:

 • In het kader van een didactische activiteit: het attest is niet nodig.
 • In het kader van een les binnen een opleiding in de voeding: het instellingsbestuur beslist. Meer informatie vind je in de omzendbrieven SO 64 en SO/2011/03/buso.

Naar boven

Wat staat in het attest?

Een arts moet het medisch attest opstellen. Het attest vermeldt:

 • De naam van de onderzochte persoon
 • De verklaring dat deze persoon na onderzoek:
  • Geschikt is om in contact te komen met levensmiddelen (of een gelijkwaardige vermelding)
  • Niet lijdt aan een aandoening die via de voeding andere mensen kan besmetten
 • Indien nodig: specifieke preventieve maatregelen tegen de besmetting van levensmiddelen
 • De naam en handtekening van de arts
 • De datum waarop de arts het attest opmaakte
   

Naar boven

Geldigheidsduur van het attest

Lesgevers hebben om de 3 jaar een nieuw medisch attest nodig. Let op: die bepaling geldt alleen voor het Federaal Voedselagentschap. Ze staat los van andere wettelijke bepalingen die eventueel een andere frequentie voorschrijven, bijvoorbeeld die over de arbeidsgeneeskundige controle.

Voor leerlingen en cursisten in het kader van hun opleiding geldt het attest voor de duur van de opleiding.

Leerlingen, cursisten en lesgevers die zijn hersteld van een aandoening die via voedsel overdraagbaar is, moeten bij hun terugkeer op school onderzocht worden. De bedoeling is na te gaan of ze opnieuw geschikt zijn om levensmiddelen te manipuleren.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Website

Publicatie

Regelgeving

Contact
Anthony Kets
Anthony Kets
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België