Aan de slag met EHBO

Meisje%20checkt%20baby_bewerkt-260x204.jpgBij de organisatie van een cursus EHBO op school komt er heel wat kijken. Is er voldoende plaats? Zijn er voldoende lesgevers? Is er genoeg (oefen)materiaal en hoe komt de school daaraan?

Als school kan je voor lesgevers en materiaal:

 • Een beroep doen op externe organisaties met een aanbod voor het basisonderwijs en/of het secundair onderwijs
 • Binnen de eigen school, scholengroep, scholengemeenschap en op regionaal vlak nagaan of er samenwerking mogelijk is

Tips voor samenwerking

Informeer je over de mogelijkheden tot samenwerking binnen de school, scholengroep of scholengemeenschap.

 • Vraag aan scholen binnen de scholengroep of scholengemeenschap die EHBO en/of levensreddende handelingen mee opnemen in hun opleidingen om hun deskundigheid en/of materiaal ter beschikking te stellen. Denk daarbij aan scholen met een opleiding Personenzorg of scholen met veiligheidsberoepen.
 • Gebruik alternatieven voor de klassieke handboeken, zoals videotraining of apps. Maak een kosten-batenanalyse en evalueer het effect van de gebruikte middelen op de leerlingen.
 • Doe een beroep op de preventieadviseur voor (de aankoop van) EHBO-materiaal.
 • Schakel leerlingen met een opleiding EHBO in om andere leerlingen levensreddende handelingen aan te leren.
 • Organiseer een 'Train the trainer' voor leerkrachten.  Door eigen leerkrachten te trainen hoeft je school niet altijd een beroep doen op externe partners. Pols welke leerkrachten interesse hebben.
 • Is er binnen de school, scholengroep of scholengemeenschap iemand met een opleiding EHBO in het kader van het KB van 15 december 2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers? Schakel die collega in voor lessen EHBO bij leerlingen.

Let erop dat lesgevers over voldoende recente kennis over EHBO beschikken en op een correcte manier kennis, vaardigheden en attitudes rond eerste hulp kunnen overdragen.

Informeer naar de mogelijkheden van externen, los van de school, scholengemeenschap of scholengroep.

 • Vraag hogescholen of universiteiten met opleidingen die EHBO opnemen in hun curricula, om hun deskundigheid en/of materiaal ter beschikking te stellen van de school.
 • Ga na of lokale organisaties zoals sportverenigingen lessen over levensreddende handelingen kunnen geven.
 • Bekijk of het mogelijk is een regionaal samenwerkingsplatform op te zetten. Zo’n platform betrekt naast scholen ook relevante externe lokale organisaties, zoals regionale technologische centra, brandweerkorpsen of sportclubs en -verenigingen. Bij die organisaties kan je school terecht voor lessen of voor ontlening van materiaal.
 • Een school die een (of meerdere) AED-toestel(len) installeert en dat combineert met een opleiding van Rode Kruis-Vlaanderen kan een Hartveilige school (Rode Kruis) worden.

Laat je inspireren door verschillende praktijkvoorbeelden op het vlak van samenwerking.
 

Volg een opleiding eerste hulp voor het kleuteronderwijs én ga aan de slag met het lespakket eerste hulp voor kleuters (Rode Kruis).

Hoe kan je op school EHBO breder inzetten? Wie helpt je daarbij?