Aan de slag met voorleessoftware op school

De gids 'Aan de slag met voorleessoftware op school' gaat in op vragen over de pedagogiek en didactiek, het bereiken van de eindtermen en op praktische vragen bij het gebruik van voorleessoftware. Je vindt ook instrumenten om concreet aan de slag te gaan.

Voor iedereen die betrokken is bij de begeleiding van leerlingen met ernstige lees- en schrijfproblemen: ouders, leerkrachten, schoolteams, directies, leerling- en zorgbegeleiders, ICT-coördatoren, ondersteuners, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders ...

pdf bestandAan de slag met voorleessoftware op school. Een gids met 8 vragen en antwoorden (pdf, 15 p.) (2.03 MB)

pdf bestandBijlage 1. Overzicht van de verschillende rollen en fasen (pdf, 3 p.) (147 kB)

pdf bestandBijlage 2. Randvoorwaarden en aandachtspunten voor gebruik van een ICT-hulpmiddel thuis en op school (pdf, 2 p.) (122 kB)

pdf bestandBijlage 3. Actieplan implementatie ICT-hulpmiddelen (pdf, 2 p.) (127 kB)

pdf bestandBijlage 4. Analysemodel van behoeften bij bijzondere noden voor lezen en/of schrijven (pdf, 3 p.) (145 kB)

""