Aanpak van spijbelen

Deze krachtlijnen verduidelijken de stappen die elke actor in de aanpak van spijbelen kan zetten en de minimale verwachtingen.

De Vlaamse krachtlijnen voor de aanpak van spijbelen zijn vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken op lokaal niveau. Laat je inspireren door de praktijken en sjablonen uit de lokale spijbelactieplannen.

Spijbelende en schoolmoeƫ leerlingen beschermen tegen schooluitval is niet evident. Tot waar loopt de verhoogde zorg? Wanneer schakel je externe hulp in? En weet jij welke instanties er voor jou en je leerlingen zijn in je regio? Breng ze samen met je CLB in kaart en deel de contactgegevens met het hele team.