Aanstelling of benoeming?

Een aanstelling aan een universiteit kan voor een bepaalde of een onbepaalde duur zijn.
Een benoeming is altijd voor een onbepaalde duur.

In een aantal gevallen is een aanstelling uitsluitend van bepaalde duur:

Assistenten

De aanstellingstermijn voor een assistent bedraagt 2 jaar. Die termijn kan na een gunstige evaluatie 2 keer verlengd worden met een bijkomende termijn van 2 jaar. De normale aanstellingstermijn als assistent bedraagt dus in totaal 6 jaar.

Ben je tijdens de 1ste, 2de of 3de termijn van je mandaat als assistent zwanger geweest, of langdurig en ernstig ziek? Dan krijg je een verlenging van je mandaat met 1 jaar. In uitzonderlijke omstandigheden kan je mandaat ook met een bijkomende termijn van 1 jaar verlengd worden.

Naar boven

Praktijkassistenten

De aanstellingstermijn voor een praktijkassistent bedraagt maximaal 5 jaar.

Bij een voltijdse aanstelling mag de totale termijn van opeenvolgende aanstellingen niet meer dan 5 jaar bedragen. Heb je een deeltijdse aanstelling, dan kan je aanstelling onbeperkt vernieuwd worden met een termijn van maximaal 5 jaar.

Naar boven

Doctor-assistenten

Als doctor-assistent word je aangesteld voor een termijn van maximaal 3 jaar. Na een gunstige evaluatie van je geleverde onderzoeksprestaties kan die termijn 1 keer met maximaal 3 jaar verlengd worden.

Ben je tijdens de 1ste of 2de termijn van je mandaat als doctor-assistent zwanger geweest of langdurig en ernstig ziek? Dan krijg je een verlenging van je mandaat met 1 jaar.

Naar boven

Tenure track-docenten

Als docent in het tenure track-stelsel krijg je een aanstelling voor een termijn van 5 jaar. Als je op het einde van die termijn een gunstige beoordeling krijgt, word je zonder nieuwe vacature benoemd in de graad van hoofddocent.

Naar boven

ZAP in proefperiode

Vooraleer het universiteitsbestuur je benoemt binnen het zelfstandig academisch personeel (ZAP), kan het je aanstellen voor een periode van ten hoogste 3 jaar met het oog op een vaste benoeming. Als het universiteitsbestuur je prestaties voor die periode gunstig beoordeelt, word je zonder nieuwe vacature vast benoemd in het ZAP.

In geval van een zwangerschap of langdurige en ernstige ziekte kan je vragen de aanstellingstermijn met 1 jaar te verlengen.

Naar boven

Gastprofessoren

Een aanstelling tot gastprofessor bedraagt maximaal 5 jaar.

Bij een voltijdse aanstelling mag de totale termijn van opeenvolgende aanstellingen niet meer dan 5 jaar bedragen. Heb je een deeltijdse aanstelling, dan kan je aanstelling onbeperkt vernieuwd worden met een termijn van maximaal 5 jaar.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving