Aanstellingsvoorwaarden

Bekwaamheidsbewijzen

Wat moet je doen als een personeelslid in dienst treedt voor de bezoldigingsvoorwaarde 'bekwaamheidsbewijs'?

Burgerlijke en politieke rechten

Wat moet je doen als een personeelslid in dienst treedt voor de bezoldigingsvoorwaarde 'burgerlijke en politieke rechten'?

Onberispelijk gedrag

Wat moet je doen als een personeelslid in dienst treedt voor de aanstellingsvoorwaarde 'onberispelijk gedrag'?

Medische geschiktheid

Wat moet je doen als een personeelslid in dienst treedt voor de bezoldigingsvoorwaarde 'medische geschiktheid'?

Nationaliteit

Wat moet je doen als een personeelslid in dienst treedt voor de bezoldigingsvoorwaarde 'nationaliteit'?

Taalkennis

Wat moet je doen als een personeelslid in dienst treedt voor de bezoldigingsvoorwaarde 'taalkennis'?