Aanstellingsvoorwaarden universiteitspersoneel

Algemene voorwaarden

Om aan een universiteit aan de slag te kunnen gaan, moet je ten minste aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Houder zijn van een vereist bekwaamheidsbewijs
  • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie

In het belang van het onderwijs of het onderzoek kan het universiteitsbestuur afwijken van de nationaliteitsvoorwaarde.

Naar boven

Taalvoorwaarden

In het kader van de kwaliteit van het onderwijs moet je ook voldoen aan volgende taalvereisten:

  • Je moet de onderwijstaal waarin je als titularis een opleidingsonderdeel doceert, beheersen op het ERK-niveau C1. Aan die voorwaarde moet je voldoen op het moment van je aanstelling of benoeming.
  • Je moet de Nederlandse taal beheersen op het ERK-niveau B2. Aan die voorwaarde moet je voldoen binnen 3 jaar na je aanstelling of op het moment van je benoeming.

 

Europees referentiekader talen (ERK)

ERK staat voor het Europees referentiekader talen. Er zijn 6 niveaus, van A1 tot en met C2. Niveau B staat voor de beheersing van een taal als onafhankelijk gebruiker. Niveau C staat voor de beheersing van een taal als vaardig gebruiker. Vind een beschrijving van de verschillende niveaus.

Zo toon je je beheersingsniveau aan

  • Het vereiste beheersingsniveau C1 wordt vermoed aanwezig te zijn als je een diploma secundair onderwijs, een bachelor- of masterdiploma of een doctoraat behaald hebt aan een instelling waarin de taal waarin je zal doceren, de onderwijstaal is.
  • Het vereiste beheersingsniveau B2 wordt vermoed aanwezig te zijn als je in een niet-anderstalige opleiding een Nederlandstalig bachelor- of masterdiploma of doctoraat behaald hebt.
  • Als het vereiste beheersingsniveau niet vermoed wordt aanwezig te zijn, kan je het aantonen aan de hand van kwalificatiegetuigschriften, uitgereikt door officieel erkende instellingen.

Heb je vragen over de aanstellingsvoorwaarden, richt je dan tot de universiteit waar je aan de slag wil.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving