Accreditatie van opleidingen en toets nieuwe opleiding

Accreditatie van opleidingen

Accreditatie is een keurmerk dat aangeeft dat een opleiding aan bepaalde, op voorhand vastgestelde, kwalitatieve maatstaven voldoet.

In Vlaanderen is accreditatie een voorwaarde om de graden van bachelor of master te kunnen verlenen. Een opleiding die niet geaccrediteerd is, wordt niet opgenomen in het Hogeronderwijsregister.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft de taak om de Vlaamse opleidingen in het hoger onderwijs te accrediteren.

De NVAO is opgenomen in het onafhankelijke Europese register van kwaliteitsagentschappen: European Quality Assurance Register for Higher Education.

De NVAO verleent een accreditatie van een opleiding op aanvraag van het instellingsbestuur. Zij stelt de vorm en de inhoud vast van het accreditatiedossier.

Meer informatie: NVAO.

Naar boven

Toets nieuwe opleiding

Hogescholen en universiteiten in Vlaanderen kunnen, binnen hun onderwijsbevoegdheid, nieuwe opleidingen aanbieden, op voorwaarde dat de Vlaamse Regering die erkent.

Een nieuwe opleiding moet naast de macrodoelmatigheidstoets die de Commissie Hoger Onderwijs uitvoert, een toets nieuwe opleiding met goed gevolg doorstaan van de NVAO.

Meer info: NVAO - Toets nieuwe opleiding.

Naar boven