Actieplan kleuterparticipatie en andere beleidsmaatregelen

In Vlaanderen is de deelname aan het kleuteronderwijs al heel goed. Maar toch zijn er kleuters die niet, of veel te weinig naar school gaan. Met het actieplan kleuterparticipatie wil de Vlaamse overheid kleuterparticipatie verbeteren.

Maatregelen van de Vlaamse overheid die de kleuterparticipatie kunnen verhogen: op het gebied van kinderarmoede, scholenbouw en -infrastructuur, capaciteit ...