Administratieve stand

Je bevindt je als personeelslid in het onderwijs in 1 van 3 administratieve standen:  dienstactiviteit, non-activiteit of terbeschikkingstelling.

Je administratieve stand heeft gevolgen voor je salaris, je bevorderingsmogelijkheden en je pensioenrechten.

Dienstactiviteit

Dienstactiviteit is de gewone toestand. Je bent in dienstactiviteit, tenzij er een uitdrukkelijke bepaling is die je in een andere administratieve stand plaatst.

Je hebt recht op salaris en verhoging van salaris, tenzij dat uitdrukkelijk anders bepaald is.

Je kan aanspraak maken op een benoeming tot een selectie- of bevorderingsambt.

Non-activiteit

Je hebt geen recht op salaris of op verhoging van salaris (tenzij dat uitdrukkelijk anders bepaald is).

Je kan geen aanspraak maken op een benoeming tot een selectie- of bevorderingsambt.

Terbeschikkingstelling

De gevolgen van een terbeschikkingstelling (tbs) zijn heel uiteenlopend.

In sommige vormen van tbs ontvang je nog (een deel van) je salaris, in andere vormen ontvang je een toelage of wachtgeld, en in nog andere gevallen heb je geen inkomsten.

Ook de gevolgen voor je mogelijkheden tot bevordering of voor je pensioenrechten variëren  naargelang de soort tbs. Er zijn 4 soorten: