Administratieve stand aan de hogeschool

Een personeelslid bevindt zich volledig of gedeeltelijk in een van de volgende administratieve standen:

 

Dienstactiviteit

Dienstactiviteit is de gewone toestand.

Een personeelslid is in dienstactiviteit, behalve wanneer het van rechtswege of bij beslissing van de hogeschool in een andere administratieve stand geplaatst is.

Een personeelslid in dienstactiviteit heeft recht op salaris en verhoging van salaris.

Het kan aanspraak maken op bevordering volgens de voorwaarden die de hogeschool vastgelegd heeft.

Een aantal verloven zijn gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Naar boven

Non-activiteit

Een personeelslid bevindt zich in de stand non-activiteit in onder andere de volgende gevallen:

  • Het personeelslid is met politiek verlof. De non-activiteit geldt ook voor de periode van eventuele uitgestelde indiensttreding na de beëindiging van het mandaat.
  • Het personeelslid is ongewettigd afwezig.

Een personeelslid in non-activiteit heeft geen recht op salaris.

Tijdens de periodes van ongewettigde afwezigheid kan het personeelslid geen aanspraak maken op een hoger salaris, noch op bevordering.

Het personeelslid kan niet volledig in non-activiteit gesteld of gehouden worden na het einde van de maand waarin het aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist en 30 dienstjaren telt die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen.

Naar boven

Terbeschikkingstelling

Een personeelslid kan ter beschikking gesteld worden wegens ziekte, persoonlijke aangelegenheden en persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen.

Een personeelslid kan niet ter beschikking worden gesteld of gehouden na het einde van de maand waarin het aanspraak kan maken op een rustpensioen ten laste van de schatkist en 30 dienstjaren telt die in aanmerking komen voor de berekening van het rustpensioen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving