Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs

Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs

De afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs bouwt mee aan kwaliteitsvol basisonderwijs en deeltijds kunstonderwijs voor iedereen. De afdeling ondersteunt en adviseert de minister bij het ontwikkelen, communiceren, implementeren en evalueren van beleid. De afdeling schrijft ook ontwerpen voor nieuwe regelgeving en volgt het regelgevende proces op.

Thematisch focust de afdeling op de organisatie van het basisonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs, zoals het aanbod, de erkenning, de omkadering en de werkingsmiddelen voor scholen en academies. Ook de rechten en plichten van leerlingen en hun ouders en het verhogen van de deelname aan het onderwijs, met bijzondere aandacht voor de kleuterparticipatie, behoren tot de kerntaken van de afdeling.

Daarnaast behartigt de afdeling bredere thema’s die het volledig onderwijs aanbelangen: zorg, gelijke onderwijskansen (inclusief het inschrijvingsrecht), specifieke onderwijsnoden, leerlingenvervoer, internaten, brede scholen en het flankerend onderwijs van de lokale besturen.

Leidinggevende: John De Plecker

Contactinformatie

Tel. 02 553 93 80
E-mail: basisonderwijsbeleid@vlaanderen.be en deeltijdskunstonderwijsbeleid@vlaanderen.be

Locatie

Afdeling Basisonderwijs en Deeltijds Kunstonderwijs
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België

Overige informatie