Afdeling Beleid Onderwijspersoneel

Afdeling Beleid Onderwijspersoneel

02 553 96 02

De afdeling Beleid Onderwijspersoneel neemt alle beleidsmatige aspecten van de loopbaan van het onderwijspersoneel ter harte.

Ze tekent de beleidslijnen uit voor het personeel van het basis- en secundair onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs, het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs en houdt daarbij rekening met maatschappelijke evoluties en wetenschappelijke inzichten.

De afdeling streeft ernaar de arbeidsvoorwaarden voor het personeel te optimaliseren en zet daarbij in op een excellente lerarenopleiding en op permanente competentieontwikkeling om kwalitatief uitmuntend personeel voor het onderwijs te kunnen blijven garanderen.

In nauw overleg met alle betrokken belanghebbenden schrijft zij de personeelsgebonden regelgeving  en past die aan.

Daarnaast staat zij in voor de arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden van de pedagogische begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie.

Leidinggevende: Hilde Lesage

Locatie

Afdeling Beleid Onderwijspersoneel
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België

Overige informatie