Afdeling Strategische Beleidsondersteuning

Afdeling Strategische Beleidsondersteuning

02 553 95 64

De afdeling Strategische Beleidsondersteuning formuleert strategische beleidsopties voor de Vlaamse onderwijsoverheid. Daarvoor detecteert de afdeling:

  • Ontwikkelingen en trends in de ruimere maatschappelijke omgeving
  • Evoluties in het internationale onderwijsbeleid
  • Vernieuwingen in relevante wetenschappelijke disciplines

De afdeling:

  • Bereidt de bijdrage voor van de administratie aan het regeerakkoord, de beleidsnota en de meerjarenplanning
  • Garandeert dat de jaarlijkse beleidsbrieven en jaarplanning afgestemd zijn op het regeerakkoord, de beleidsnota en de meerjarenplanning
  • Zorgt voor de ontwikkeling en de uitvoering van het kennisbeleid van het departement, door de kennisbehoeften op te sporen en na te gaan hoe deze best in te vullen, en door wetenschappelijk onderzoek uit te besteden en op te volgen
  • Analyseert de gevolgen van de Europese en andere internationale beleidsontwikkelingen voor het Vlaamse onderwijs- en vormingsbeleid
  • Verdedigt de standpunten van het Vlaamse onderwijs- en vormingsbeleid op Europese en andere internationale fora
  • Staat in voor de opvolging en de evaluatie van het beleid
  • Biedt juridische ondersteuning op het vlak van de grondwettelijke aspecten van het onderwijs en de taalwetgeving in onderwijs

Leidinggevende: Jeroen Backs

Locatie

Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België

Overige informatie