Afspraken in het schoolreglement

Wat is een schoolreglement?

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Welke afspraken staan erin?

Uitstappen en activiteiten

Alles wat je moet weten over deelname aan schooluitstappen en meerdaagse activiteiten.

Verkoop en reclame

De regels voor verkoop, reclame en sponsoring op school.

Rookverbod

Er geldt een rookverbod voor leerlingen, leraren, ouders en anderen in alle Vlaamse basis- en secundaire scholen en centra voor leerlingenbegeleiding.

Straffen en uitsluiten in de basisschool

De sancties die een basisschool kan opleggen, staan in het schoolreglement: straffen, tijdelijke en definitieve uitsluiting.

Straffen en uitsluiten in het secundair onderwijs

De sancties die een school voor secundair onderwijs kan opleggen, staan in het schoolreglement: ordemaatregelen, tijdelijke of definitieve uitsluiting.