Akkoord over leerlingenvervoer vluchtelingen basisonderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 19 februari 2016


Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits voorziet de Vlaamse Regering in middelen voor het leerlingenvervoer van vluchtelingenkinderen van het kleuter- en het lager onderwijs. Vlaanderen neemt de kosten voor het vervoer op zich voor kinderen die zich verplaatsen vanuit collectieve opvangcentra naar school voor afstanden boven de 4 km. Onderwijs biedt belangrijke toekomstkansen voor vluchtelingenkinderen.

Met federaal Staatssecretaris Theo Francken, bevoegd voor asiel- en migratie, werd een akkoord bereikt om de kosten van het vervoer vanuit collectieve opvangcentra naar scholen voor leerlingen uit het kleuter- en basisonderwijs te verdelen. Voor afstanden binnen de 4 km zal de federale overheid de kosten dragen, voor afstanden boven de 4 km zal de Vlaamse overheid instaan voor de terugbetaling van de vervoerskosten aan de inrichter van leerlingenvervoer voor vluchtelingen.

Er wordt per opvangcentrum een aanpak op maat gezocht waarbij wordt uitgegaan van de financieel meest efficiënte wijze van organisatie met maximale synergiën met het bestaande vervoer.

Per opvangcentrum wordt daarvoor lokaal overleg gepleegd tussen alle betrokkenen (Het Agentschap voor Onderwijsdiensten, scholen, De Lijn, Fedasil, het Rode Kruis en lokale besturen) over de vervoersmogelijkheden. Mogelijkheden zijn het gebruik van bestaande buslijnen, collectief busvervoer of het gebruik van de fiets.

De subsidie kan worden toegekend aan alle organisaties die collectieve opvangstructuren ondersteunen: een vzw onder de vorm van een schoolbestuur, een vzw die specifiek rond vervoer functioneert in de rand van een schoolbestuur, een gemeentebestuur, een opvangstructuur, een vzw actief ‘rond’ het asielcentrum, feitelijke verenigingen …

De Vlaamse subsidie wordt voor 2016 toegekend en wordt momenteel geraamd op ruim 300.000 euro.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Onderwijs biedt jonge vluchtelingen kansen voor hun toekomst. We hebben al verschillende maatregelen genomen in het kader van het onthaalonderwijs voor anderstaligen zodat scholen sneller op de instroom van vluchtelingen kunnen inspelen. Scholen met anderstalige kleuters krijgen ook extra middelen voor taalbegeleiding. Vandaag zorgen we dankzij de goede samenwerking met staatssecretaris Theo Francken voor de regeling van het vervoer van leerlingen van het basisonderwijs.” 

Naar boven