Al 12.000 leerlingen ontvingen feedback over studiekeuze hoger onderwijs


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 5 februari 2018


Sinds 1 februari kregen al 12.000 leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs feedback over hun studiekeuze. Hiervoor deden ze beroep op Columbus, een digitale niet-bindende oriëntatieproef die op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits werd ontwikkeld door een team van experten uit de hogescholen en de universiteiten. Nieuw is dat dit instrument nu ook openstaat voor leerlingen uit het voorlaatste jaar secundair onderwijs en de deelnemers een meer verfijnde vorm van feedback krijgen. Voor minister Crevits is dit alvast positief nieuws. Vlaanderen staat bekend voor haar sterk hoger onderwijs. Uit het nieuw rapport ‘hoger onderwijs in cijfers’ blijkt dat een recordaantal jongeren ervoor kiest om verder te studeren. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen vanaf het secundair onderwijs versterkt worden in hun studiekeuze en hierover onderbouwde feedback krijgen.

Sinds 1 februari krijgen de 12.000 leerlingen die dit schooljaar al aan de slag gingen met Columbus feedback in hun studiekeuzeproces. Columbus is een digitale niet-bindende oriëntatieproef die past binnen een volledig traject om leerlingen beter te begeleiden bij hun studiekeuze naar het hoger onderwijs. Bij de afname van Columbus komen verschillende belangrijke onderdelen van de studiekeuze samen zoals studievaardigheden, motivatie, interesse, wiskunde, taal en redeneren.

Nieuw is dat dankzij de deelnames van vorig jaar, de huidige leerlingen een meer verfijnde vorm van feedback krijgen met individueel aangepaste tips om hun studiekeuze te versterken. Interessant is dat elke deelnemer informatie krijgt over waar die zich bevindt ten aanzien van de andere leerlingen in Vlaanderen. Ook de positie ten opzichte van leerlingen uit dezelfde onderwijsvorm (ASO, BSO, KSO, TSO) wordt aangegeven. Tot slot krijgt de leerling ook zicht op zijn of haar interesses die visueel wordt voorgesteld.

Vanaf vandaag staan de verschillende modules ook open voor leerlingen uit het voorlaatste jaar secundair onderwijs. Het studiekeuzeproces start immers vroeger dan het laatste jaar en het is belangrijk dat jongeren tijdig versterkt worden in hun verdere schoolloopbaan.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De studiekeuze is één van de belangrijkste beslissingen die jongeren  in hun leven nemen. Met Columbus helpen we jongeren bij die keuze. Ze gaan op verkenning, zetten misschien een stap in het onbekende, verbreden hun horizon en ontdekken een nieuwe wereld. De niet-bindende oriëntatieproef is één onderdeel van  een heel traject. Dat 12.000 laatstejaars leerlingen begin februari al onderbouwde feedback hebben gekregen in hun studiekeuze, is alvast positief nieuws.”

Meer studenten kiezen voor hoger onderwijs

Dat het studiekeuzeproces versterkt wordt in het secundair onderwijs is alvast positief nu uit het nieuw rapport ‘Hoger Onderwijs in Cijfers: academiejaar 2017-2018’ van Ahovoks (Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen) blijkt dat een recordaantal jongeren ervoor kiest om verdere te studeren en nooit eerder zoveel jongeren een diploma hoger onderwijs behaalden. Zo zijn er bijna 2400 inschrijvingen meer dan vorig jaar, wat het totaal brengt op 239.152 inschrijvingen. Bijna 50.000 inschrijvingen zijn van generatiestudenten, dat zijn studenten die voor de eerste keer zich inschrijven in het Vlaamse hoger onderwijs. Een stijging van 3.60% ten opzichte van vorig jaar.

Bij de professionele opleidingen zijn er beduidend meer inschrijvingen in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde (+1189 studenten), het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie (+447 studenten) en het studiegebied Architectuur (+132 studenten). Er zijn minder inschrijvingen in het studiegebied Onderwijs en Gezondheidszorg.

Bij de  academische opleidingen zien we net als vorig academiejaar dat de studiegebieden Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen (12.125 inschrijvingen), Economische en toegepaste economische wetenschappen (11.499 inschrijvingen) en Industriële wetenschappen en technologie (10.403 inschrijvingen) de drie populairste studiegebieden zijn.

Ook in het hoger kunstonderwijs stijgt het totaal aantal inschrijvingen (+3,63% of +242).

De top drie onder de universiteiten en hogescholen blijft ongewijzigd. Onder de universiteiten blijft de KU Leuven de instelling met de meeste inschrijvingen (45.295 inschrijvingen), gevolgd door de Universiteit Gent (37.328 inschrijvingen) en de Universiteit Antwerpen (16.879 inschrijvingen).

Onder de hogescholen zijn Hogeschool Gent (13.609 inschrijvingen), gevolgd door Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen (12.468) en Arteveldehogeschool (12.437 inschrijvingen,) de grootste instellingen. Thomas More Mechelen-Antwerpen is de sterkste stijger (+6,72% in totaal).

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Het aantal jongeren dat voor het hoger onderwijs kiest, blijft stijgen. We weten dat bij economische groei de keuzes voor “werkzekere” sectoren als zorg en onderwijs wat terugvalt, en bv. de kunsten wat aan populariteit winnen. Dat neemt niet weg dat alle domeinen de komende jaren nood zullen hebben aan voldoende goed opgeleide werkkrachten. In dat kader zijn de diplomeringscijfers belangrijker dan deze inschrijvingscijfers waar we bijvoorbeeld merken dat die voor de lerarenopleiding wel op peil blijven. Daarom hebben we ook veel aandacht voor een goede studie-oriëntering. Een diploma hoger onderwijs biedt  de beste garantie op werk. 95 procent van de afgestudeerden vindt binnen het jaar een job. In de toekomst zullen nog meer jongeren voor hogere studies kunnen kiezen via de graduaatsopleidingen. Die worden een derde toegangspoort tot het hoger onderwijs .”