Ambtshalve pensionering

Wanneer gaat een personeelslid ambtshalve met pensioen?

Een personeelslid moet ambtshalve met pensioen als het:

  • Na de leeftijd van 63 jaar 365 dagen afwezig is wegens ziekte
  • De vroegst mogelijke pensioendatum (P-datum) bereikt terwijl het ter beschikking gesteld is. Daarop zijn enkele uitzonderingen, die je in de omzendbrief nieuwe procedure afhandeling pensioendossier terugvindt.
    Je personeelslid kan de vroegst mogelijke pensioendatum online berekenen via MyPension.

Naar boven

Aanvraag

Wie ambtshalve gepensioneerd wordt, moet net als ieder onderwijspersoneelslid dat een rustpensioen opneemt, een pensioenaanvraag indienen bij de Federale Pensioendienst (FPD).

Naar boven

Hoe melden?

Je meldt de pensionering via je schoolsoftware met een RL-4 met als reden: pensioen.

Naar boven

Regelgeving en formulieren
Extra informatie

Cursus met praktijkvoorbeelden

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel

Website