Artsen informeren ouders over onderwijsaanbod voor zieke leerlingen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 29 november 2018.


Zieke kinderen missen soms maandenlang school omdat ze aan hun bed gekluisterd zijn of vele behandelingen en therapieën moeten ondergaan. De afgelopen jaren is het aanbod voor zieke leerlingen, zoals Bednet of tijdelijk onderwijs aan huis sterk verbeterd. Toch zijn er nog veel leerlingen, ouders of artsen die dit niet kennen. Om hen beter te informeren en het recht op onderwijs voor zieke leerlingen te versterken, ondertekenen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, het Vlaams Patiëntenplatform en 8 verenigingen van artsen vandaag in de Ziekenhuisschool van Gent een engagementsverklaring. Genezen komt nog steeds op de eerste plaats, maar als een arts het toelaat, is het belangrijk dat een leerling ook onderwijs krijgt.

De Vlaamse overheid voorziet verscheidene mogelijkheden om onderwijs op maat van zieke kinderen te organiseren. Denk maar aan afstandsonderwijs met Bednet of tijdelijk onderwijs aan huis.  Toch is het aanbod nog onvoldoende bekend bij ouders van zieke kinderen of dokters.  Zo signaleerde POZILIV (het Platform voor Onderwijs aan Zieke Leerlingen in Vlaanderen) dat nog niet alle leerlingen bereikt worden.

Vandaag ondertekenen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits, het Vlaams Patiëntenplatform en 8 verenigingen van artsen, een engagementsverklaring met als doel het recht op onderwijs voor zieke kinderen nog meer in de praktijk om te zetten en leerlingen, ouders en dokters beter te informeren. Het Vlaams Patiëntenplatform en de 8 verenigingen engageren zich om bij hun leden het recht op onderwijs aan zieke kinderen kenbaar te maken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits engageert zich om het Vlaams Patiëntenplatform en de medische verenigingen daarin te ondersteunen, en hun suggesties voor verbetering van het onderwijs aan zieke kinderen te onderzoeken. Hiervoor voorziet ze ook een aanspreekpunt.

Woordvoerder POZiLiV Ludo Govaerts: “Als een kind voor lange tijd ziek valt zijn artsen vaak de eersten die ouders in vertrouwen nemen. Artsen zijn daarom ideale doorverwijzers naar onderwijsoplossingen voor zieke kinderen en jongeren. Geen ouder wil dat zijn kind door ziekte een jaar moet overdoen of het contact met zijn vrienden verliest. We zijn blij met dit initiatief van minister Hilde Crevits.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Zieke kinderen missen soms weken- tot maandenlang school omdat ze aan hun bed gekluisterd zijn of vele behandelingen en therapieën moeten ondergaan. Ze worden zo niet alleen geconfronteerd met hun ziekte, maar missen ook hun klasgenootjes en hun leerkrachten en dreigen een leerachterstand op te lopen. Daarom hebben we de  afgelopen jaren het aanbod voor zieke leerlingen, zoals Bednet of Tijdelijk Onderwijs Aan Huis versterkt. Toch krijgen we signalen dat dit nog onvoldoende bekend is. Daarom schakelen we de medische sector in om deze maatregelen meer bekend te maken bij ouders. Genezen komt nog steeds op de eerste plaats, maar als een arts het toelaat, is het belangrijk dat een leerling ook onderwijs krijgt.”

De engagementsverklaring versterkt niet alleen de acties die in het verleden genomen zijn om het recht op onderwijs voor zieke kinderen te verbeteren, maar ook de geplande maatregelen. Zo wordt vanaf 1 januari 2019 tijdelijk onderwijs aan huis ook mogelijk voor zieke kleuters vanaf de eerste kleuterklas. Hiervoor maakt minister Crevits 180.000 euro vrij.