Basiseducatie

Wat kan je studeren in basiseducatie?

Basiseducatie wordt georganiseerd door de centra voor basiseducatie (CBE). Je leert er basisvaardigheden op het niveau van het basisonderwijs en de 1ste graad secundair onderwijs, zoals Nederlands als tweede taal (NT2), opstap Frans en Engels, wiskunde, maatschappelijke oriëntatie en computerlessen. Als je 18 jaar of ouder bent, weinig schoolopleiding had en problemen hebt met lezen, schrijven of rekenen, dan is basiseducatie iets voor jou.

Naar boven

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd

 • Minstens 18 jaar oud zijn
 • Voor een opleiding die in september of later start, mag je ook inschrijven als je ten laatste op 31 december 18 jaar wordt.

Nationaliteit of wettig verblijf

 • Als je 18 jaar of ouder bent, moet je de Belgische nationaliteit bezitten of voldoen aan de voorwaarden voor wettig verblijf in België.
 • Als je geen rijksregisternummer hebt, moet je een document van wettig verblijf voorleggen. De meest voorkomende documenten van wettig verblijf zijn:
  • Identiteitsbewijs EU-landen
  • Geldig nationaal paspoort met een geldig visum of van een nationaliteit vrijgesteld van visumplicht
  • Elektronische vreemdelingenkaart
  • Attest van immatriculatie model A

Er zijn nog veel andere documenten waarmee je je wettig verblijf kan aantonen. Die vind je in het vademecum wettig verblijf.

Uitzondering op deze regel zijn de cursisten die les volgen in de gevangenis. Deze cursisten moeten het wettig verblijf niet aantonen, maar er moet wel een attest van detentie voorgelegd worden.

Naar boven

Inschrijven

Inschrijvingsgeld

Je betaalt 1,5 euro per lestijd. Heb je nog geen diploma secundair onderwijs behaald? Dan bestaal je geen inschrijvingsgeld.

Het inschrijvingsgeld is beperkt. je betaalt maximaal 300 euro per semester per opleiding.

Meer dan 3 keer voor dezelfde module inschrijven?

Schreef je je binnen een periode van 6 schooljaren 3 keer voor dezelfde module in, dan betaal je bij de volgende inschrijving voor dezelfde module meer. Vanaf de 4de inschrijving voor dezelfde module betaal je

 • 3 euro per lestijd als je geen volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet
 • 1,5 euro per lestijd als je wel volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld geniet

Dit verhoogd tarief geldt niet als je je in een open module inschrijft.

Inschrijvingsprocedure

CBE's bepalen zelf hoe je moet inschrijven, tot wanneer je kan inschrijven en wat je moet meebrengen. Concrete informatie vind je op de website van het CBE waar je wil studeren.

Naar boven

Certificaat

 • Als je slaagt voor een module in je opleiding, krijg je een deelcertificaat dat door de Vlaamse overheid erkend wordt.
 • Als je slaagt voor alle modules in je opleiding, krijg je een certificaat dat door de Vlaamse overheid erkend wordt.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites