Begeleiding bij duaal leren

Mentor en trajectbegeleider

Op de werkplek begeleidt een mentor de leerling. De mentor moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Vind  meer informatie over de voorwaarden: Vlaanderen.be - Erkenning onderneming alternerend leren.

Ook je school ondersteunt de leerling en stelt een trajectbegeleider aan.

Vermeld in je school- of centrumreglement dat een trajectbegeleider de leerling begeleidt doorheen het traject.

Voor duaal leren zijn er geen afwijkingen van het personeelsstatuut toegestaan. Je school haalt uren voor trajectbegeleiding uit het beschikbare pakket uren-leraar of uit de lesuren van de school. De uren voor trajectbegeleiding zijn geen lesuren, maar worden ermee gelijkgesteld.

Naar boven

Vertegenwoordiger van de school

Wanneer een leerling in de onderneming aan het werk is, moet een vertegenwoordiger van de school voor hem en voor de onderneming bereikbaar zijn, ook in vakantieperiodes.

De vertegenwoordiger kan een personeelslid zijn van de school, maar dat hoeft niet.
Is de contactpersoon wél een personeelslid, dan mag de bijkomende opdracht geen afbreuk doen aan zijn statutaire rechten. Zorgt de opdracht toch voor extra verplichtingen voor je personeelsleden, dan moet het schoolbestuur voorzien in een passende compensatieregeling.

De betrokken personeelsleden moeten vooraf schriftelijk akkoord gaan met de regeling. Is het moeilijk om tot een akkoord te komen? Dan kunnen het schoolbestuur en de vertegenwoordigers van het personeel binnen het bevoegd lokaal comité over de compensatieregeling onderhandelen.

Naar boven

Onderzoeksrapport professionalisering leraren en trajectbegeleiders duaal leren

Bekijk het rapport (Engels):

(Onderzoek Vlaamse Overheid in samenwerking met onderwijskoepels en ondersteund door het Directoraat-Generaal voor Ondersteuning bij Structurele Hervormingen (DG REFORM) van de Europese Commissie)