Begeleiding voor leerlingen

Op school

Je kan als leerling terecht bij je leraar of zorgcoördinator/leerlingenbegeleider met vragen of problemen over:

  • Je onderwijsloopbaan: studie- en beroepskeuze
  • Leren en studeren: leer-, lees-, schrijf- of rekenmoeilijkheden, ontwikkelingsproblemen, studiemotivatie, hoogbegaafdheid …
  • Psychisch en sociaal functioneren: emotionele problemen door faalangst, depressie, pesten, mishandeling …
  • Preventieve gezondheidszorg: groeistoornissen, overgewicht, druggebruik …

De school voorziet een brede basiszorg voor alle leerlingen en extra zorg voor leerlingen die het nodig hebben.

Je vindt alle informatie over het beleid op leerlingenbegeleiding in het schoolreglement. Ouders en leerlingen worden betrokken bij het opstellen van dit beleid. Je verklaart je akkoord met dit beleid door het schoolreglement te ondertekenen.

Bij het CLB

Stel je je vraag liever niet aan iemand van het schoolteam dan kan je bij het CLB terecht voor advies en begeleiding. CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Ze mogen zonder jouw toestemming niet zomaar informatie delen met anderen. Enkel mits jouw toestemming kan het centrum informatie delen met de school of schoolexterne partners.

Het CLB helpt je ook bij de keuzes in je onderwijsloopbaan. Samen met de school organiseert het CLB informatiemomenten over de structuur van het onderwijs en het volledige onderwijsaanbod.

Meer informatie over het CLB

Andere hulp nodig?

Als je andere hulp nodig hebt die je school of CLB niet kunnen of mogen bieden, zal het CLB je doorverwijzen naar een schoolexterne dienst. De schoolexterne dienst en het CLB blijven samen je traject mee opvolgen en stemmen af met je school.

Voorbeelden van schoolexterne diensten: VDAB, huisarts, logopedist, welzijnsvoorzieningen, kinderpsychiatrie, CAW …

Naar boven