Bekwaamheidsbewijzen

Informatie voor je personeel

 • Waaruit bestaat een bekwaamheidsbewijs?
 • Wat is een vereist, een voldoende geacht en een ander bekwaamheidsbewijs?
 • Welk bekwaamheidsbewijs heeft voorrang bij een aanstelling?
 • Wat is de onderwijsbevoegdheid van een personeelslid?

Alle informatie vind je op de pagina’s voor onderwijspersoneel: soorten bekwaamheidsbewijzen en onderwijsbevoegdheid.

Wat moet je doen?

 • Vanaf 1 maart 2019 moet je in principe geen kopies van studiebewijzen meer naar je werkstation sturen. Het werkstation gebruikt vanaf nu de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) voor de toetsing van de bekwaamheidsbewijzen.

  Uitzondering: voor studiebewijzen uitgereikt in het volwassenenonderwijs vóór 1 september 2015 en voor studiebewijzen uitgereikt in een ander onderwijsniveau vóór 1 september 2010, bezorg je wel een kopie. Stuur een goed leesbare kopie van het studiebewijs en van het diplomasupplement (van een hogeschool- of universiteitsdiploma) naar je werkstation.
 • Heeft je personeelslid nog geen definitief studiebewijs, bezorg je werkstation dan een voorlopig getuigschrift. Dat kan alleen voor personeelsleden die nog geen 2 jaar geleden afstudeerden.
 • Wil je een kandidaat met een buitenlands diploma aanstellen, dan moet dat diploma door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (aanvraag) of NARIC-Vlaanderen erkend zijn.
 • Eventueel: een aanvraag voor de erkenning van prestaties als nuttige ervaring doorsturen naar je werkstation
 • In het deeltijds kunstonderwijs: stel je iemand aan op basis van artistieke ervaring?

Aanstelling op basis van een ander bekwaamheidsbewijs

Een aanstelling op basis van een ander bekwaamheidsbewijs kan alleen als je school geen kandidaat vindt met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs en dat met een verklaring op erewoord bevestigt.

Voor de verklaring op erewoord: noteer ‘Ja’ in het veldje ‘geen kandidaat VE/VO’ van de RL-1 waarmee je de opdracht van het personeelslid meldt.

Communiceer je nog niet elektronisch, noteer de verklaring op erewoord dan in de rubriek ‘opmerkingen’ van het formulier ‘Melding van de opdracht van een personeelslid’ dat je naar het werkstation verstuurt.

Uitzondering

Een verklaring op erewoord hoeft niet:

 • Voor een interim van maximaal 97 dagen
 • Als de kandidaat nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid heeft. Dan mag je de kandidaat aanstellen voor de duur die nodig is om het bewijs van pedagogische bekwaamheid te behalen, plus 1 schooljaar. Die periode loopt ononderbroken vanaf de 1ste september die volgt op de eerste aanstelling van het personeelslid in het betrokken onderwijsniveau.

Naar boven