Beleid grensoverschrijdend gedrag

Wil je grensoverschrijdend gedrag op school voorkomen en aanpakken? Heb je hulp nodig bij het uitbouwen van een dergelijk beleid? Vind hieronder ondersteuning.

Integraal beleid over welzijn en welbevinden

Als school kader je dergelijke aanpak best binnen een algemeen beleid over welzijn en welbevinden. Het creëren van een warm en veilig schoolklimaat is hierbij zeer belangrijk. Zo voelen alle leerlingen zich goed en kunnen ze zich ontplooien. Daarnaast is een ook goed onderbouwde visie op welzijn en integriteit van belang, alsook een goede communicatie.

Alle leerlingen hebben recht op zorg, bescherming en een gezonde en veilige ontwikkeling op fysiek, mentaal en seksueel vlak. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag kan dit in de weg staan. Daarnaast kunnen geweld of andere schendingen van de integriteit ook leiden tot ondere andere schooluitval, psychologische problemen, dalende schoolprestaties en conflicten. Dit vraagt dan ook een integrale aanpak. 

Een goed integriteitsbeleid vertrekt best van dezelfde uitgangspunten voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Er moet hierbij aandacht zijn voor:

  • kwaliteitsbevordering, sensibilisering en preventie om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen,

  • maar ook een gepast en adequaat redactiebeleid als er toch incidenten plaatsvinden. 

Als school kader je dergelijke aanpak best binnen een algemeen beleid over welzijn en welbevinden. Het creëren van een warm en veilig schoolklimaat is hierbij zeer belangrijk. Zo voelen alle leerlingen zich goed en kunnen ze zich ontplooien. Daarnaast is een ook goed onderbouwde visie op welzijn en integriteit van belang, alsook een goede communicatie.

Integriteit binnen beleid leerlingenbegeleiding

Je neemt integriteit best op in het bestaande beleid over leerlingenbegeleiding binnen je school. Sinds 1 september 2018 ben je als school verplicht een beleid over leerlingenbegeleiding te hebben, op maat van je leerlingen. Je hebt hierin aandacht voor de 4 begeleidingsdomeinen, inclusief psychosociaal welzijn. 

Elke leerling of personeelslid kan geconfronteerd worden met een vermoeden, onthulling of vaststelling van grensoverschrijdend gedrag. Zorg er dus voor dat leerlingen, maar ook onderwijspersoneel, weten waar ze met vragen terechtkunnen.

Heb daarnaast ook aandacht voor preventie en reactie. Ga bijvoorbeeld na of specifieke preventieve maatregelen aangewezen zijn en maak afspraken over wat te doen bij een incident. Een voorbeeld van een handelingsprotocol vind je in het Raamwerk Seksualiteit en Beleid van Sensoa. 

Vind ondersteuning bij je pedagogische begeleidingsdienst of CLB-net

Ontdek wie je kan contacteren.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Ouders en leerlingen

Onderwijspersoneel

Directies en administraties

Websites