Bereid je voor op duaal leren: neem een aanloop of snuffel mee


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 2 maart 2018


Voor leerlingen die graag willen instappen in duaal leren, maar nog niet klaar zijn om op de werkvloer mee te draaien, wordt er vanaf 1 september 2019 een aanloopfase voorzien. Tijdens deze fase kan de jongere zijn vakkennis bijspijkeren, sollicitatievaardigheden opdoen of  arbeidsmarktattitudes verwerven zoals in team werken, stiptheid, initiatief nemen, luisteren of omgaan met feedback. Jongeren die geïnteresseerd zijn in duaal leren, kunnen al vanaf volgend schooljaar met een snuffelstage proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Leerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs krijgen zo vanaf 14 jaar de kans om een week lang in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Dat wordt mogelijk gemaakt via het ‘decreet duaal leren en aanloopfase’ dat vandaag op initiatief van Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters in de commissie onderwijs – werk van het Vlaams Parlement werd goedgekeurd.

Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar meer dan nu leren op de werkvloer, op die manier een onderwijskwalificatie halen en dus beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt. Het diploma dat ze halen is gelijkwaardig aan het diploma van het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat jongeren de vaardigheden en kennis voor het grootste deel op de werkvloer verwerven. Duaal leren wordt sinds vorig schooljaar proefgedraaid, maar wordt definitief uitgerold vanaf 1 september 2019.

Duaal leren heeft aanloopfases en snuffelstages

Voor leerlingen die graag zouden instappen in duaal leren, maar waarvan blijkt dat ze daar nog niet klaar voor zijn, is er in een aanloopfase voorzien. Tijdens de aanloopfase, kan de jongere zijn vakkennis bijspijkeren, sollicitatievaardigheden opdoen of  arbeidsmarktattitudes verwerven zoals in team werken, stiptheid, initiatief nemen, luisteren of omgaan met feedback. Een aanloopfase is altijd maatwerk en wordt georganiseerd vanuit het principe ‘zo lang als nodig; zo kort als mogelijk’. Het uiteindelijke doel van de aanloopfase is steeds een instap in duaal leren. Tijdens deze fase kunnen leerlingen ook kwalificatiebewijzen behalen die ze kunnen meenemen in een verder traject.

De aanloopfase valt te vergelijken met de huidige brugprojecten in het Deeltijds Leren en Werken waar jaarlijks ongeveer 1.700 jongeren worden klaargestoomd om te leren op de werkvloer.

Naast de aanloopfase voorziet duaal leren ook in snuffelstages. Een jongere die geïnteresseerd is in duaal leren, kan vanaf volgend schooljaar ook met een snuffelstage van maximum één week proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Leerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs krijgen zo vanaf 14 jaar de kans om een week lang in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Duaal leren is er voor iedere jongere die gemotiveerd is om op de werkplek te leren. Voor leerlingen die graag zouden instappen in duaal leren, maar waarvan blijkt dat ze er nog niet klaar voor zijn, voorzien we in een aanloopfase. Daar worden ze volgens het principe ‘zo lang als nodig; zo kort als mogelijk’ klaargestoomd voor duaal leren. Leerlingen die nog twijfelen, kunnen proeven van de werkvloer met een snuffelstage. Zo zorgen we ervoor dat duaal leren een volwaardige leerweg wordt waar weloverwogen voor wordt gekozen.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Vanaf volgend schooljaar zal duaal leren al mogelijk zijn in 55 richtingen. De komende jaren gaan we dat aanbod stelstelmatig uitbreiden. Het is ons doel om zoveel mogelijk jongeren de kans te geven om de richting van hun dromen ook op de werkvloer, in de échte praktijk, aan te leren. Ik zie in duaal leren ook een van de manieren om de knelpunten op onze arbeidsmarkt op te lossen. Ik ben ervan overtuigd deze innovatieve leerweg goed opgeleide en gemotiveerde jongeren zal opleveren. En die zijn meer dan gewild op de arbeidsmarkt van vandaag.”