Betaald educatief verlof van je administratief, technisch of werkliedenpersoneel in een vrije hogeschool

Wat is het?

Sinds 1 september 2019 vervangt het Vlaams opleidingsverlof het betaald educatief verlof. Voor opleidingen die startten na 31 augustus kan je geen betaald educatief verlof meer aanvragen.

Werknemers die voor 1 september 2019 een opleiding startten en hiervoor gebruik maakten van betaald educatief verlof kunnen die opleiding verderzetten met betaald educatief verlof zolang de opleiding loopt, tot uiterlijk einde december 2021.

  • Welke personeelsleden hebben nog recht op betaald educatief verlof?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over betaald educatief verlof.

Wat moet ik doen?

  • Vul het formulier in:
    Aangifte van schuldvordering betreffende toegekend betaald educatief verlof.  
     
  • Vul 1 steekkaart per werknemer in voor het toegestane educatief verlof in de loop van het schooljaar waarvoor je de terugbetaling vraagt. Voeg de originele getuigschriften bij de individuele steekkaart om de inschrijving en het nauwgezet bijwonen van de opleiding te bewijzen.

Naar boven