Betaald educatief verlof van je personeel

Wat is het?

Sinds 1 september 2019 vervangt het Vlaams opleidingsverlof het betaald educatief verlof.

Voor opleidingen die start(t)en na 31 augustus 2019 kan je geen betaald educatief verlof meer aanvragen. Vlaams opleidingsverlof is wel mogelijk, als de opleiding in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives staat.

Werknemers die nog voor 1 september 2019 een opleiding startten en hiervoor gebruik maakten van betaald educatief verlof, kunnen die opleiding verderzetten onder dezelfde voorwaarden zolang de opleiding loopt, tot uiterlijk einde 2021.

  • Is het betaald educatief verlof een recht of een gunst?
  • Welke personeelsleden van je school kunnen het nemen?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid betaald educatief verlof nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over betaald educatief verlof.

Wat moet ik doen?

  • Vul het formulier 'Aangifte van schuldvordering betreffende toegekend betaald educatief verlof' in.  
  • Vul 1 steekkaart per werknemer in voor het toegestane educatief verlof in de loop van het schooljaar dat je terugvordert. Voeg de originele getuigschriften bij de individuele steekkaart.

Naar boven

 

Extra informatie

Verwante pagina

Voor directies en administraties

Voor onderwijspersoneel