Betaald educatief verlof van je personeel

Wat is het?

  • Is het betaald educatief verlof een recht of een gunst?
  • Welke personeelsleden van je school kunnen het nemen?
  • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
  • Wanneer begint en eindigt het verlof?
  • Hoe lang mag je personeelslid betaald educatief verlof nemen?
  • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over betaald educatief verlof.

Wat moet ik doen?

  • Vul het formulier 'Aangifte van schuldvordering betreffende toegekend betaald educatief verlof' in.  
  • Vul 1 steekkaart per werknemer in voor het toegestane educatief verlof in de loop van het schooljaar dat je terugvordert. Voeg de originele getuigschriften bij de individuele steekkaart.

Naar boven

 

Regelgeving en formulieren
Extra informatie

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel

Webpagina