Bevallingsverlof

Wat is het?

Als je zwanger bent, heb je recht op 15 weken bevallingsverlof.

Ben je in verwachting van een meerling, dan heb je recht op 17 weken en kan je nog 2 weken extra postnataal verlof vragen.

Recht of gunst?

Bevallingsverlof is een recht. Je werkgever kan het niet weigeren.

Naar boven

Voorwaarden

 • Je bent een vastbenoemd of tijdelijk personeelslid.
 • Je dient een medisch attest in bij je school of centrum, met de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Als je tijdelijk bent, dan moet je ook bij je ziekenfonds een aanvraag indienen, samen met een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum.

Naar boven

Gevolgen

Administratieve stand

Je bent in dienstactiviteit.

Salaris

 • Ben je vastbenoemd, dan heb je recht op je salaris.
 • Ben je tijdelijk, dan krijg je een uitkering van je ziekenfonds.

Anciënniteit

Bevallingsverlof telt mee voor de berekening van je dienstanciënniteit en je geldelijke anciënniteit.

Ben je vastbenoemd, dan telt het verlof ook mee voor je sociale anciënniteit.

Ben je tijdelijk, dan telt het bevallingsverlof niet mee voor de berekening van het aantal dagen ziekteverlof waar je recht op hebt.

Meer over anciënniteit

Pensioen

Voor meer informatie over de invloed van dit verlof op je pensioen, kan je terecht bij:

Naar boven

Begin - duur - einde

Algemeen

Je hebt recht op 15 weken bevallingsverlof. Ben je in verwachting van een meerling, dan heb je recht op 17 weken en kan je nog 2 weken extra postnataal verlof bijvragen.

Het prenataal bevallingsverlof start ten vroegste 6 weken voor je vermoedelijke bevallingsdatum. Voor een meerling is dat 8 weken.

Je mag in elk geval niet werken:

 • Vanaf 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
 • Tot 9 weken na de bevalling. De dag van de bevalling telt als de 1ste dag van het postnataal verlof.

De overige weken mag je naar keuze voor of na de geboorte nemen.

Vroeger of later bevallen

 • Als je werkt tijdens de verplichte 7 dagen prenataal verlof omdat je bevalt vóór de vermoedelijke datum, dan verlies je de gewerkte dagen.
  Heb je nog gewerkt op de dag van de bevalling zelf, dan start de periode van 9 weken postnataal verlof niet op de dag van de bevalling, maar de dag erna.
 • Als je bevalt na de vermoedelijke datum en je overschrijdt daardoor de 6 weken prenataal verlof (8 weken bij een meerling), dan wordt de periode van het prenataal verlof verlengd tot aan de dag van de bevalling. Deze verlenging heeft geen invloed op de duur van je postnataal verlof.

Verlenging van het postnataal verlof

 • Als je gewerkt hebt tussen de 6de week (8ste bij een meerling) en de 1ste week vóór je bevalling, dan kan je het postnataal verlof verlengen met de dagen en weken die je niet opnam als prenataal verlof.
  • Vakantieperiodes en weekends tellen mee als gewerkte periodes voor je bevalling.
  • Ook periodes van ziekte, arbeidsongeval, beroepsziekte, bedreiging door beroepsziekte of moederschapsbescherming in de 6de tot 2de week voor de je bevalling, komen in aanmerking voor verlenging van het postnataal verlof.
 • Ben je bevallen van een meerling, dan kan je aanvragen om het postnataal verlof met maximaal 2 weken te verlengen.
 • Moet je pasgeboren kind langer dan 7 dagen in het ziekenhuis blijven, dan kan je het postnataal verlof verlengen met de periode van hospitalisatie vanaf de 8ste dag, tot maximaal 24 weken. Je staaft dat met een attest van het ziekenhuis.

Verlofweken van postnatale rust

Als je je postnataal verlof na de verplichte 9 weken met minstens 2 weken kan verlengen, dan kan je aanvragen om 2 weken op een later moment te nemen. Dat zijn verlofweken van postnatale rust.

Je kan die 2 weken omzetten in 2 periodes van telkens 7 opeenvolgende dagen. Die verlofweken sluiten niet aan op het einde van je ononderbroken postnataal bevallingsverlof, maar je moet ze wel binnen 8 weken erna nemen.

Je neemt dit verlof voor je volledige onderwijsopdracht en in alle onderwijsinstellingen waar je werkt, behalve voor een opdracht in een hogeschool.

Naar boven

Hoe aanvragen?

Bevallingsverlof

 • Je bezorgt je werkgever ten laatste 7 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (9 weken voor een meerling) een attest van je arts met de vermoedelijke bevallingsdatum. Geef ook de datum mee waarop je het bevallingsverlof wil laten ingaan.
 • Als het bevallingsverlof ingaat, stuur je een medisch attest (docx, 2 p.) (40,6 kB) naar het controleorgaan en een afwezigheidsattest (docx, 1 p.) (155 kB) naar je school of centrum, met de periode van het bevallingsverlof.
 • Als je tijdelijk bent, dan moet je ook bij je ziekenfonds een aanvraag indienen, samen met een medisch attest met de vermoedelijke bevallingsdatum. Geef ook aan je ziekenfonds de datum mee waarop je het bevallingsverlof wil laten ingaan.

Verlofweken van postnatale rust

Ten laatste 5 weken vanaf je bevalling breng je je school of centrum schriftelijk op de hoogte:

 • Dat je 2 weken wil omzetten naar verlofweken van postnatale rust
 • Wanneer je die 2 weken wil nemen

Ben je tijdelijk, dan moet je nog een aantal bijkomende stappen zetten:

 • Ten laatste 5 weken vanaf de dag van je bevalling breng je ook het ziekenfonds op de hoogte van de omzetting en de datum waarop je die 2 weken wil nemen.
 • Zodra je weer aan het werk bent, bezorgt je school of centrum je een getuigschrift van werkhervatting, dat jij aan het ziekenfonds bezorgt.
 • Zodra je de verlofweken van postnatale rust hebt opgenomen, bezorgt je school of centrum je een getuigschrift van de opgenomen verlofweken. Ook dat getuigschrift bezorg je aan je ziekenfonds.

Naar boven

Vragen?

Als je nog vragen hebt, kan je terecht bij je werkgever (je school of centrum) of het werkstation dat je personeelsdossier beheert.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving

Formulieren

Contact