Bevraging van de capaciteit in scholen

Subsidies voor scholen in gemeenten met de grootste capaciteitstekorten

In heel wat steden en gemeenten kampen de scholen al jaren met een tekort aan plaatsen.  Daarom zal eind 2018 de minister van Onderwijs 150 miljoen euro aan subsidies toekennen voor uitbreidingsprojecten, aan scholen in de gemeenten, steden of onderwijszones met de grootste tekorten.

Om in aanmerking te kunnen komen voor die subsidies, is het belangrijk om het aantal beschikbare plaatsen voor leerlingen te kennen.

De minister van Onderwijs nodigde de steden en gemeenten uit om mee te werken aan de bevraging:

 • Om een realistisch beeld te vormen van de beschikbare plaatsen en de actuele en toekomstige capaciteitsbehoeften in het gewoon basisonderwijs en het gewoon voltijds secundair onderwijs
 • Om de capaciteitsmiddelen schoolinfrastructuur 2019-2021 toe te kennen aan de scholen in de gemeenten of onderwijszones met de grootste capaciteitstekorten

Op 16 maart schreven 176 steden en gemeenten al in voor deelname aan de bevraging, waarvan 109 bereid zijn om een bevraging te doen in het gewoon voltijds secundair onderwijs en 169 in het gewoon basisonderwijs.

Steden en gemeenten die nog willen deelnemen aan de bevraging, nemen contact op met het departement Onderwijs en Vorming via capaciteit.scholen@vlaanderen.be.

Breng de capaciteit in kaart tegen 15 mei 2018

De gemeente of stad coördineert de capaciteitsbevraging

 • De gemeentelijke coördinator:
  • ontvangt een op maat verzameldocument en voorbeeld van een invulformulier

  • bezorgt de scholen de invulformulieren.
 • De scholen vervolledigen het invulformulier.
 • De gemeentelijke coördinator:
  • verzamelt alle informatie in 1 document.
  • stuurt ten laatste op 15 mei het verzameldocument door naar het departement Onderwijs en Vorming.

Bekijk alvast het verzameldocument en de standaardinvulformulieren:

Voor de gemeentelijke coördinator

Voor de school

Let op: De standaardversies zijn niet bedoeld om in te vullen. De gemeentelijke coördinator ontvangt een verzameldocument op maat van de gemeente en bezorgt vervolgens aan elke school een invulformulier op maat.

Vul de op maat gemaakte formulieren en het verzameldocument in met behulp van de handleiding en de fotovoorbeelden

Voor de gemeentelijke coördinator

Voor de school

Contact

Voor scholen

 • Je gemeente neemt zelf contact met je op bij de start van de capaciteitsbevraging.
 • Heb je na het lezen van de handleidingen en het bekijken van de foto's nog vragen, bel of mail dan naar je gemeentelijke coördinator.

Voor gemeentelijke coördinatoren