Bezoldigingsvoorwaarden in het onderwijs

Voorwaarden om een salaris uit te betalen

Als je een personeelslid in dienst neemt, checkt het werkstation van het ministerie van Onderwijs een aantal ‘bezoldigingsvoorwaarden’:  voorwaarden om een salaris uit te betalen.

Die voorwaarden komen grotendeels overeen met de aanstellingsvoorwaarden die je school als werkgever controleert.

Er zijn bezoldigingsvoorwaarden voor het personeelslid en voor de betrekking.

Bezoldigingsvoorwaarden voor het personeelslid

Je werkstation betaalt het salaris als het personeelslid:

  • Alle burgerlijke en politieke rechten geniet
  • Onderdaan is van de Europese Unie of de Europese Vrijhandelsassociatie
  • Het juiste bekwaamheidsbewijs heeft
  • Voldoet aan de taalwetten
  • Medisch geschikt is

De controle gebeurt aan de hand van de basisdocumenten die je aan het werkstation bezorgt.

Bezoldigingsvoorwaarden voor de betrekking

Het werkstation gaat ook na of de job van het personeelslid subsidieerbaar is:

  • Is het reaffectatiebesluit nageleefd?
  • Past de job binnen de toegekende omkadering van de school?
  • Voldoet een vervangingsopdracht aan de voorwaarden voor subsidiëring?

Naar boven