Bouw verder op je huidige aanpak

Vandaag onderneemt je onderwijsinstelling al heel wat acties die bijdragen tot de preventie en aanpak van psychosociale risico’s, los van de wettelijke verplichtingen. Daaraan aandacht blijven besteden en er stap voor stap op voortbouwen zorgt ervoor dat je een bijdrage levert aan het welzijn en welbevinden van iedereen in je onderwijsinstelling.

Een beleid rond psychosociale risico’s is onderdeel van het beleid van je instelling

Je onderwijsinstelling voert al  een welzijnsbeleid. Het school- of centrumbestuur en de directie kunnen het welzijnsbeleid het best integreren in het algemene beleid van de onderwijsinstelling en in het personeelsbeleid. Een preventiebeleid psychosociale risico’s maakt ook deel uit van dat welzijnsbeleid.

Hoe geef je psychosociale risico’s een plaats in je beleid?

Je hoeft de interne organisatie van je onderwijsinstelling niet helemaal om te gooien. Je moet ook geen volledig nieuwe zaken uitwerken. Vanuit de welzijnswetgeving ben je alvast verplicht om aandacht te besteden aan psychosociale risico’s in je globale preventieplan (dat je opstelt voor 5 jaar) en in je jaarlijkse actieplan. Je kan daarbij het best stap voor stap en planmatig te werk gaan. Neem in je preventie- en actieplan zeker op:

  • De doelstellingen van het beleid rond psychosociale risico’s
  • De middelen en het tijdspad
  • De jaarlijkse evaluatie van het gevoerde psychosociaal welzijnsbeleid

Het belang van een aangename werk- en leeromgeving

De welzijnswet geeft een kader met een aantal maatregelen, maar je kan veel meer doen dan de wettelijke verplichtingen. Maak van je onderwijsinstelling een aangename werk- en leeromgeving:

  • Werk verbindend: creëer met de hele onderwijsinstelling een cultuur van respect, vertrouwen, ontmoeting en dialoog. Dat zorgt voor een positieve sfeer voor iedereen in je onderwijsinstelling. Zo creëer je een klimaat waarin een preventiebeleid psychosociale risico’s kan groeien .
  • Als bestuur en directie bepaal je de visie van de onderwijsinstelling. Die visie ondersteunt het verbindend werken.