Breed evalueren kan je leren

Studiedagen Brussel, 11 oktober 2013, 26 februari en 14 mei 2014

Omschrijving

In opdracht van het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming ontwikkelden het Centrum voor Taal en Onderwijs en het Steunpunt voor Diversiteit en Leren een Toolkit ‘Competenties Nederlands Breed Evalueren’ voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Evalueren, observeren, evalueren om te leren, evalueren van competenties...een mondvol termen die de Toolkit verduidelijkt, concreet maakt met praktische voorbeelden en handzame tips maar bovenal leerkrachten, vakcoördinatoren, talenbeleidscoördinatoren en begeleiders ondersteunt om stap voor stap te reflecteren over hun huidig evaluatiebeleid om mogelijks aanpassingen te doen richting breed evalueren.

Breed evalueren betekent door verschillende soorten evaluatie in kaart brengen wat een leerling al kan. Bij brede evaluatie kijkt men naar de leerling in zijn geheel: alle sterktes en zwaktes, alle talenten en mogelijkheden worden bekeken vanuit verschillende perspectieven, op verschillende momenten, met verschillende evaluatie-instrumenten en in verschillende situaties.

Dit is geen taak van één enkele leerkracht. Het is een meerwaarde wanneer breed evalueren aansluit bij de visie van het hele schoolteam. Breed evalueren gebeurt idealiter in samenwerking met zowel leerkrachten als leerlingen als ouders. Breed evalueren kan ook een vertrekpunt zijn voor schoolteams om aan de slag te gaan met de verkregen informatie. Het geeft een zicht op hoe de talenten en competenties van leerlingen verder ontplooid kunnen worden. Het stimuleert bovendien het reflecterend vermogen van zowel leerkrachten als leerlingen. Leerkrachten stellen de eigen onderwijspraktijk vaker in vraag en leerlingen worden bij de evaluatie actief betrokken, wat hun leerproces ten goede komt.

Beide Toolkits zijn gratis beschikbaar op de website Toetsen voor Scholen:

Naar boven

Programma en presentaties

11 oktober 2013 secundair onderwijs

pdf bestandIntroductie van de Toolkit (249 kB)
 
Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent
Koen Van Gorp, Centrum Voor Taal en Onderwijs, KU Leuven

Aan de slag met de Toolkit: interactieve sessie en thematische workshops:

 

pdf bestandWorkshop 1: Het hele plaatje: breed evalueren in de klaspraktijk (112 kB)

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met concrete evaluatieopdrachten voor lezen, schrijven, spreken en luisteren. Telkens proberen ze er de principes van breed evalueren op toe te passen. Leerkrachten komen getuigen over hun ervaringen met breed evalueren.

Iris Philips (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven ) en Pandora Versteden (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven)

pdf bestandWorkshop 2: Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid (307 kB)

In deze workshop ontdekken de deelnemers de fasen bij het opzetten van een evaluatiebeleid en hoe dit in de school kan geïmplementeerd worden. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren in groep.

Marie Seghers (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent) en Saskia Vandeputte (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent)
pdf bestandWorkshop 3: Toets de toets: hoe kies je een evaluatie-instrument? (249 kB)

In deze workshop leren de deelnemers een goede toets te kiezen. Begrippen als validiteit en betrouwbaarheid kennen na deze workshop geen geheimen meer.
Gegeven door Koen Van Gorp (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven) en Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent)

Naar boven

26 februari 2014 basisonderwijs (met focus op het lager onderwijs en de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs)

pdf bestandIntroductie van de Toolkit (249 kB) Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent
Koen Van Gorp, Centrum Voor Taal en Onderwijs, KU Leuven

Een duik in de Toolkit:

 
Aan de slag met de Toolkit: interactieve sessie en thematische workshops:  

pdf bestandWorkshop 1: Het hele plaatje: breed evalueren in de klaspraktijk (308 kB)

In deze workshop gaan de deelnemers aan de slag met concrete evaluatieopdrachten voor lezen, schrijven, spreken en luisteren. Telkens proberen ze er de principes van breed evalueren op toe te passen. Leerkrachten komen getuigen over hun ervaringen met breed evalueren.

Iris Philips (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven ) en Pandora Versteden (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven)

pdf bestandWorkshop 2: Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid (498 kB)

In deze workshop ontdekken de deelnemers de fasen bij het opzetten van een evaluatiebeleid en hoe dit in de school kan geïmplementeerd worden. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen en te discussiëren in groep.

Marie Seghers (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent) en Saskia Vandeputte (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent)

pdf bestandWorkshop 3: Toets de toets: hoe kies je een evaluatie-instrument? (255 kB)

In deze workshop leren de deelnemers een goede toets te kiezen. Begrippen als validiteit en betrouwbaarheid kennen na deze workshop geen geheimen meer.

Koen Van Gorp (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven) en Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent)

Naar boven

14 mei 2014 basisonderwijs en secundair onderwijs

pdf bestandIntroductie van de Toolkit 14 mei (1.31 MB)
 
Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent
Koen Van Gorp, Centrum Voor Taal en Onderwijs, KU Leuven
Aan de slag met de Toolkit: interactieve sessie en thematische workshops:  

pdf bestandWorkshop 1: Het hele plaatje: breed evalueren in de klaspraktijk (lager onderwijs) (309 kB)

Iris Philips (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven ) en Koen van Gorp (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven)
pdf bestandWorkshop 2: Het hele plaatje: breed evalueren in de klaspraktijk (secundair onderwijs) (314 kB) Iris Philips (Centrum voor Taal en Onderwijs, KU Leuven )

pdf bestandWorkshop 3: Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid (lager onderwijs) (607 kB)

Marie Seghers (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent) en Piet Van Avermaet (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent)
pdf bestandWorkshop 4: Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid (secundair onderwijs) (473 kB) Fauve De Backer (Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent)

Naar boven 

 


Extra informatie

Verwante pagina