Beleidsdocumenten CANON Cultuurcel

Groeien in cultuur

Op 20 januari 2012 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Groeien in cultuur goed.

De nota beantwoordt de nood aan meer transversale beleidsaandacht voor cultuureducatie, en schetst de contouren van een gemeenschappelijk strategisch beleidskader, en een eerste actieplan.

Doorgroeien in cultuur

Op 19 juli 2013 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Doorgroeien in cultuur goed.

De nota zet een strategisch beleidskader uit voor cultuureducatie voor volwassenen (18-plussers). Ze geeft een toelichting bij de huidige beleidsvisie en doelstellingen. Tegelijk zet ze enkele lopende of toekomstige acties en initiatieven die daartoe bijdragen, in de kijker.

Samen voor meer en beter

Op 14 oktober 2016 keurde de Vlaamse Regering het actieplan Samen voor meer en beter goed.

Het plan wil elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond, mee laten genieten van cultuur. Cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan. Dit project vertaalt de ambitie om scholen en culturele partners dichter bij elkaar te brengen.