Missie en visie van CANON Cultuurcel

Onderwijs geeft betekenis. Samen met alle betrokkenen ondersteunt CANON Cultuurcel meer en beter cultuuronderwijs voor iedereen. We faciliteren kansen om cultuur optimaal te beleven en inspireren tot culturele expressie. Zo stimuleren we het cultureel bewustzijn.