Netwerk cultuureducatie voor de lerarenopleiding

Om de expertise in en het draagvlak voor cultuureducatie binnen de lerarenopleidingen te vergroten, richtte CANON Cultuurcel in 2009 het Netwerk Cultuureducatie voor de Vlaamse lerarenopleidingen op, waaraan intussen alle initiële en academische lerarenopleidingen participeren.

De leden van het netwerk onderschrijven de essentiële rol van cultuureducatie binnen het onderwijs. We bespreken de aanbevelingen uit diverse onderzoeken en houden de vastgestelde tekorten tegen het licht van de praktijk. CANON Cultuurcel wil niet alleen de leerling, maar ook de leerkracht en de collega-lector en docent vanuit een waarderende blik benaderen. Daarom zoekt het netwerk naar wat beter kan en meer mogelijk maakt vanuit bekrachtiging eerder dan afwijzing. Zowel leden als externen delen hun expertise binnen het netwerk. Uitwisseling van interessante inzichten en good practices is dus erg belangrijk, ook op het niveau van de opleidingen zelf.

Het netwerk werkt mee aan kwaliteitsvolle cultuureducatie via deze projecten: