Capaciteit

Capaciteit is het aantal leerlingen dat de school ziet als het maximale aantal leerlingen. Alleen de capaciteit communiceren naar ouders kan een vertekend beeld geven. Daarom deel je bij voorkeur ook het aantal vrije plaatsen (= plaatsen die ingevuld kunnen worden via inschrijvingen) mee.

Als een gewone secundaire school in Vlaanderen beslist in het 2de tot en met het 7de jaar een bepaald niveau volzet te verklaren, is daarmee het maximale aantal leerlingen voor dat niveau bepaald.