Capaciteit van een cursus in DAVINCI

1. Moet ik bij het invullen van de maximumcapaciteit rekening houden met door onszelf of door de Huizen van het Nederlands gereserveerde plaatsen?

Als de IMV onderworpen is aan wachtlijstopvolging, dan zal het centrum zowel het aantal beschikbare plaatsen en de maximumcapaciteit moeten invullen. De instelling die de IMV raadpleegt kan zelf aan de hand van de inschrijvingen en deze twee parameters bepalen of er nog beschikbare plaatsen voor derden zijn.

Naar boven

2. Kan ik meer cursisten inschrijven dan de opgegeven maximumcapaciteit?

Ja. Er kunnen meer cursisten met de plaatsingsstatus ‘ingeschreven’ zijn dan de opgegeven maximumcapaciteit. DAVINCI voorziet geen controle op het aantal inschrijvingen en de opgegeven maximumcapaciteit. Om een goede samenwerking met de Huizen van het Nederlands te realiseren is het aangewezen om verantwoord om te gaan met deze gegevens.

Naar boven

3. Moet ik het aantal plaatsen beschikbaar voor derden steeds weer aanpassen naarmate er inschrijvingen komen?

Neen. Dit moet niet aangepast worden. In de software van de KruispuntBank Inburgering is wel een teller voorzien die deze situatie opvolgt.

Naar boven