Capelo voor overheden met personeelsleden die vroeger in het onderwijs hebben gewerkt

Wat doet het ministerie van Onderwijs voor andere overheden?

Het personeelsbeheer van het onderwijspersoneel gebeurt in 2 twee agentschappen:

  • Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)
  • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)

De agentschappen leveren Capelo-attesten af aan andere overheidsinstanties voor hun personeelsleden die vóór 1 januari 2011 in het Vlaamse onderwijs hebben gewerkt, behalve voor prestaties aan universiteiten.

Naar boven

Waar kan je een Capelo-attest aanvragen?

Heeft je personeelslid gewerkt in een van volgende onderwijsniveaus, neem dan contact op met AGODI:

Werkte je personeelslid in het hoger onderwijs of het volwassenenonderwijs, neem dan contact op met AHOVOKS:

Als het personeelslid in verschillende onderwijsniveaus heeft gewerkt, stuur de vraag dan naar de postbus voor het onderwijsniveau waar het personeelslid het laatst actief was.

Heeft je personeelslid aan een universiteit gewerkt, vraag dan de attesten bij die instelling aan. De universiteiten zijn op de hoogte van de Capelo-verplichtingen.

Voor voormalige ambtenaren van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, neem je contact op met het Agentschap voor Overheidspersoneel: overheidspersoneel@vlaanderen.be. De informatie op deze pagina geldt niet voor hen.

Naar boven

Hoe een Capelo-attest aanvragen?

Geef de volgende gegevens mee met je aanvraag van een Capelo-attest:

  • Naam en voornaam van het personeelslid
  • Het rijksregisternummer
  • Het stamboeknummer onderwijs (als je het kent)
  • Het onderwijsniveau waar hij of zij in heeft gewerkt
  • De onderwijsinstellingen waar hij of zij actief was

Met die informatie kan het ministerie van Onderwijs je vragen sneller beantwoorden.

Naar boven