Cijfers over kleuterparticipatie

Overzicht kleuteraanwezigheden in Vlaanderen en per gemeente

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten publiceert op zijn website overzichten van de aantallen voldoende en onvoldoende aanwezige kleuters op het niveau van de fusiegemeenten en op het niveau van het Vlaamse onderwijs.

Naar boven

Rapporten met aanwezigheden

Elke school met kleuteronderwijs ontvangt na de kerst- en de paasvakantie een rapport met aanwezigheidspercentages per kleuter in het lopende schooljaar.

Je vindt er informatie over de aanwezigheden van je niet-leerplichtige kleuters en 5-jarige leerplichtige kleuters.

Naar boven

Overzicht aanwezigheden in Dataloep

Elke school kan overzichten van aanwezigheden van haar niet-leerplichtige kleuters van de afgelopen schooljaren raadplegen op Dataloep via Mijn Onderwijs.

Naar boven

Omgevingsanalyse op vraag en op maat

Verschillende steden en gemeenten stelden een aantal gelijkaardige vragen naar meer duiding bij de cijfers.

AGODI kan op verzoek bijkomend cijfermateriaal bezorgen om samen met de lokale partners de situatie op het vlak van kleuterparticipatie te analyseren. 

Zo kunnen lokale besturen beter de realiteit achter die cijfers in kaart krijgen. Dat kan hen helpen om samen met de scholen en lokale partners afspraken te maken om de aanwezigheden van kleuters te verhogen.

Mail naar kleuterparticipatie@vlaanderen.be.

Naar boven

Onderzoek naar kleuterparticipatie

Kleuterparticipatierapporten 2016

Het Actieplan Kleuterparticipatie is het sluitstuk van intensieve oefening waarbij de bestaande situatie op het vlak van kleuterparticipatie werd geïnventariseerd en geanalyseerd. Dit resulteerde in 5 rapporten:

 

Onderwijsinspectie: onderzoek kleuterparticipatie

Tijdens de doorlichtingen (schooljaar 2018-2019) onderzoekt de onderwijsinspectie de kleuterparticipatie. Lees meer over het onderzoek op de website van Onderwijsinspectie.

Naar boven