CLIL: geef je vak in een andere taal

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en betekent dat jij als leerkracht je niet-taalvak ook in het Frans, Engels of Duits mag geven.

Wil je aan de slag als CLIL-leerkracht, dan moet je voor de doeltaal minstens een taalvaardigheidsbewijs C1 hebben op het vlak van lezen, schrijven, luisteren en spreken.

CLIL kan in het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd. Je school vraagt CLIL aan.

Wanneer voldoe je aan de C1-vereiste?

  • Je beschikt over een studiebewijs van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs dat je taalniveau aantoont, of over een studiebewijs dat daaraan gelijkwaardig is.

  • Je behaalde een diploma secundair onderwijs, of een bachelor-, master- of doctoraatsdiploma in een Engelstalige, Franstalige of Duitstalige onderwijsinstelling.

  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma talen voor de doeltaal. Zo kan bijvoorbeeld een leerkracht met een bachelor Engels-aardrijkskunde het zaakvak aardrijkskunde in het Engels geven.

  • Je behaalde een getuigschrift aan een erkende instelling. Meer informatie:

Algemeen

Getuigschriften die het C1-niveau aantonen en die uitgereikt zijn door organisaties die voor ten minste 1 van hun examens het Q-mark van de Association of Language Testers in Europe (ALTE) hebben.

Een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de inschrijving je taalkennis testen, je niveau bepalen en je taalvaardigheid verder ontwikkelen.

Frans

Getuigschriften uitgereikt door een instelling die erkend en gemachtigd is door de Franse organisatie Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).

Als leerkracht aan een Vlaamse onderwijsinstelling kan je daarvoor terecht in de vestigingen van de Alliance Française in Brussel en in Gent. Schrijf tijdig in en hou rekening met de testkalenders.

Meer informatie: Diplômes et tests (CIEP).

Engels

Je kan een TOEFL-certificaat behalen of je kan terecht bij de British Council voor de IELTS-test (academische versie – professionele doeleinden) en Aptis-test.

Je kan ook in 3 door de British Council erkende testcentra het C1-certificaat behalen via een examen:

Duits

Getuigschriften uitgereikt door het Goethe-Institut.

Naar boven

Contact
Afdeling Horizontaal Beleid
Afdeling Horizontaal Beleid
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België
Nathalie De Bleeckere
Fauve Van den Berghe