CLIL: geef je vak in een andere taal

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning en betekent dat jij als leerkracht je niet-taalvak ook in het Frans, Engels of Duits mag geven.

Wil je aan de slag als CLIL-leerkracht, dan moet je voor de doeltaal minstens een taalvaardigheidsbewijs C1 hebben op het vlak van lezen, schrijven, luisteren en spreken.

CLIL kan in het voltijds gewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs en de leertijd. Je school vraagt CLIL aan.

Wanneer voldoe je aan de C1-vereiste?

 • Je hebt een studiebewijs van door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs dat je taalniveau aantoont. Of je hebt een daarmee gelijkwaardig studiebewijs.
   

 • Je behaalde een diploma secundair onderwijs, of een bachelor-, master- of doctoraatsdiploma in een Engelstalige, Franstalige of Duitstalige onderwijsinstelling.
   

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma talen voor de doeltaal. Bijvoorbeeld een leerkracht met een bachelor Engels-aardrijkskunde kan het zaakvak aardrijkskunde in het Engels geven.
   

 • Je behaalde een getuigschrift aan een erkende instelling.
  Meer informatie:

Algemeen

Getuigschriften die het C1-niveau aantonen, uitgereikt door organisaties die voor ten minste 1 van hun examens het Q-mark - Association of Language Testers in Europe (ALTE) hebben.

Een centrum voor volwassenenonderwijs kan bij de inschrijving je taalkennis testen, je niveau bepalen en je taalvaardigheid verder ontwikkelen.

Frans

Getuigschriften uitgereikt door een instelling die erkend en gemachtigd is door de Franse organisatie Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP).

Als leerkracht aan een Vlaamse onderwijsinstelling kan je daarvoor terecht in de vestigingen van de Alliance Française in Brussel en in Gent. Schrijf tijdig in en hou rekening met de testkalenders.

Meer informatie: CIEP - Diplômes et tests.

Engels

Je kan een certificaat behalen met de Test of English as a Foreign Language (TOEFL).

Of je kan terecht bij de British Council voor de IELTS-test: International English Language Testing System (academische versie – professionele doeleinden).

De Aptis-test (English language proficiency test) wordt sinds kort niet meer georganiseerd in België, maar de al behaalde C1-attesten blijven geldig.

Je kan ook in de erkende universitaire testcentra het C1-certificaat behalen via de Interuniversity Test of Academic English for lecturers (ITACE).

Duits

Getuigschriften uitgereikt door het Goethe-Institut.

Naar boven

Contact
Afdeling Horizontaal Beleid
Afdeling Horizontaal Beleid
Consciencegebouw
Koning Albert II - laan 15
1210 Brussel
België
Nathalie De Bleeckere
Fauve Van den Berghe