Coördinator onderwijsnetwerk islamexperten tegendiscours


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 19 oktober 2015


Update: Voorkom radicalisering op school | Deradicalisering

Khalid Benhaddou is vanaf vandaag de coördinator van het onderwijsnetwerk islamexperten tegendiscours. Op vraag van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits zal hij het onderwijsnetwerk tegendiscours op gang brengen. Met een groep vrijwillige islamexperten zal hij in scholen uitleg geven over de islam en over radicalisering. De nadruk ligt op het belang om jongeren op te voeden tot mondige burgers die meewerken aan een verdraagzame samenleving. Khalid Benhaddou is Imam van de Al-Fath moskee van Gent, voorzitter van het Platform van Vlaamse imams en islamleerkracht.

Sinds dit voorjaar beschikt Vlaanderen over een actieplan ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits stelde in het kader van dit actieplan een coördinator aan van het netwerk islamexperten tegendiscours.

Khalid Benhaddou start een onderwijsnetwerk op met een groep vrijwilligers (islamleerkrachten, islamconsulenten en imams) die een grondige kennis hebben van de islamitische theologie én vertrouwd zijn met de leefwereld van jongeren. Samen met de vrijwilligers zal hij duiding geven over de eigenheid van de islam aan klasgroepen en eerstelijnswerkers (leerkrachten, CLB-medewerkers, time-outprojectbegeleiders).

Aanbod op maat

Scholen zullen kosteloos een beroep kunnen doen op het netwerk om meer duiding te krijgen over de islam. Dat is belangrijk in het kader van preventie. Scholen kunnen het netwerk eveneens inschakelen als zij signalen ontvangen van leerlingen die mogelijk zouden radicaliseren en/of scholen die geconfronteerd worden met een teruggekeerde Syriëstrijder. In overleg met de school zal er steeds op maat gezocht worden naar een gepast antwoord.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits : “Onderwijs heeft een belangrijke preventieve opdracht, ook rond het thema radicalisering. Het is binnen onderwijs, in de klas, op de speelplaats dat kinderen en jongeren kunnen leren omgaan met diversiteit. Respectvol erkennen van de ander, identiteitsontwikkeling en werken aan verdraagzaamheid zijn zaken die binnen de school vorm krijgen. Met het onderwijsnetwerk islamexperten tegendiscours bieden we hiertoe een extra troef/kans. Moslims gaan in scholen het gesprek aan met jongeren en geven uitleg over radicalisering en duiding van wat de islam inhoudt.”

Onderwijs Vlaanderen nam de voorbije maanden meerdere initiatieven om leraren te ondersteunen (de verspreiding van een nieuwsbrief gewijd aan het thema radicalisering, de oprichting van een centraal meldpunt voor leraren en directies met vragen, opzetten van ‘Klasse-live’ waar leerkrachten/CLB-medewerkers rechtstreeks via livestream vragen konden stellen aan twee deskundigen). Er verscheen ook een online eerstelijns-brochure van Klasse met good-practices en handvaten voor leraren die met de problematiek geconfronteerd worden.

Eerder dit jaar verzamelden 26 Europese ministers van onderwijs in Parijs om van gedachten te wisselen over de rol van onderwijs in de strijd tegen radicalisering.

Het onderwijsnetwerk is te bereiken via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be

Update 16 november 2015: Voorkom radicalisering op school | Deradicalisering

Naar boven