Competentieontwikkeling specifieke onderwijsbehoeften

Competentiebegeleiders

Competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten helpen jou om je competenties te verbreden zodat je optimaal kan omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Dat doen de competentiebegeleiders en de pedagogische begeleidingsdiensten op 3 manieren:

  1. Zij informeren over wat het M-decreet inhoudt.
  2. Zij bieden ondersteuning op school- en klasniveau, door de leraar en de school tips te geven.
  3. Zij stimuleren samenwerking van scholen en leraren en werken aan expertise-ontwikkeling in ondersteuningsnetwerken.
    Meer informatie over de ondersteuningsnetwerken op de pagina voor directies en administraties: Ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

De competentiebegeleiders zijn er voor:

  • Leraren, leerlingenbegeleiders, ondersteuners, zorgcoördinatoren, directeurs
  • Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs
  • Scholen die hun aanpak en aanbod voor leerlingen met autismespectrumstoornissen willen verbreden en verdiepen
  • Scholen die starten met type 9
  • Scholen die starten met het type basisaanbod (dat het vroegere type 1, type 8 en type 1-OV3 vervangt)

Vind contactgegevens en meer informatie over de competentiebegeleiding op de website van je onderwijskoepel of -net (zie Extra informatie > Websites).

Materialen en inspiratie

 Zoek je bruikbare instrumenten om individueel, met je team of in de lerarenopleiding mee aan de slag te gaan?

Vind dan de materialen, inspiratie en werkvormen van het project Potential. (Zie Extra Informatie > Websites > Materialen en inspiratie).

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Websites

Onderwijskoepels en -netten

Materialen en inspiratie