Vragen? Opmerkingen?

Ben je op zoek naar cijfergegevens over het onderwijs in Vlaanderen?
Heb je vragen over cijfers uit onze publicaties?
Of opmerkingen en suggesties voor Dataloep?

Contacteer de stafdiensten Onderwijs en Vorming:

Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
stafdiensten.onderwijs@vlaanderen.be
02 553 95 46