Contactgegevens administratie volwassenenonderwijs

Je centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) of basiseducatie (CBE) bezorgt je alle informatie die je nodig hebt als cursist.

Heb je een vraag voor de administratieve diensten volwassenenonderwijs van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming? Neem dan contact op met AHOVOKS of met het Departement Onderwijs en Vorming.

AHOVOKS – afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) staat in voor de uitvoering van het beleid voor het volwassenenonderwijs.

Dat betekent dat de afdeling:

  • Gegevens over cursisten, inschrijvingen en resultaten verzamelt en beheert
  • De werkingsmiddelen van de CVO’s en CBE’s berekent en uitbetaalt
  • De personeelsleden van de centra uitbetaalt
  • Vragen van cursisten, instellingen en personeelsleden of van andere belanghebbenden beantwoordt

Contact

AHOVOKS – afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs
Tel.: 02 553 98 32
E-mail: volwassenenonderwijs@vlaanderen.be

Departement Onderwijs en Vorming – afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs

De afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement Onderwijs en Vorming verzorgt de beleidsvoorbereiding en de beleidsevaluatie van het volwassenenonderwijs.

De afdeling ontwikkelt en evalueert de regelgeving voor CVO’s en CBE’s:

  • De bestuursstructuur
  • De organisatie van het onderwijs
  • Het opleidingsaanbod
  • De kwaliteitszorg
  • De financiering
  • Internationalisering

Contact

Departement Onderwijs en Vorming – afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs
Tel.: 02 553 98 61
E-mail: volwassenenonderwijsbeleid@vlaanderen.be