Contactgegevens Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Bellen of mailen

Adres en wegbeschrijving

De zetel van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) bevindt zich op het volgende adres:

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel

Zittingen en beraadslagingen van de Raad vinden in het Consciencegebouw plaats, tenzij de voorzitter van de Raad om praktische redenen anders beslist. Vanaf 1 mei 2016 vinden zittingen in principe plaats in het Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

Meer informatie: Mobiel Vlaanderen - routebeschrijving .