Controle op de aanwending van de omkadering van je centrum

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) controleert de aanwending van de toegekende omkadering.

Centra voor basiseducatie: controle aanwending punten en voltijdsequivalenten

In de loop van de maand september ontvangt ieder centrum per mail een document 3A en 3B waarop al een aantal basisgegevens zijn ingevuld.

De handleiding voor het invullen staat in de documenten zelf.

De documenten 3A en 3B zijn beveiligde documenten en moet je als dusdanig invullen en versturen. AHOVOKS aanvaardt geen documenten waarvan de beveiliging is verwijderd of omzeild. De beveiliging zorgt ervoor dat de gegevens eenvormig zijn.

Als je centrumsoftware de documenten zelf kan genereren, kan je de gegevens ervan kopiëren naar de niet-beveiligde cellen. De beveiligde cellen worden automatisch ingevuld.

Deadlines

·Stuur de definitieve versie van document 3A en de voorlopige versie van document 3B ten laatste op 15 oktober naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.

·Stuur de definitieve versie van document 3B ten laatste op 30 april naar gegevensbeheer.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be.

3B volledig invullen

Zowel de voorlopige als de definitieve versie van het document 3B moeten een overzicht geven van de geplande aanwending voor het hele schooljaar. Je mag de gegevens dus niet beperken  tot de aangewende voltijdsequivalenten van bijvoorbeeld het eerste semester.

Vermeld op het document 3B zowel de naam van de titularis als de naam van zijn mogelijke vervanger (bij ziekte, bevallingsverlof of ander verlof). Zo kan AHOVOKS het document vergelijken met de betalingen van de personeelsleden in het schooljaar.

Naar boven

Centra voor volwassenenonderwijs: aanwendingsrapport leraarsuren

Elke maand publiceert AHOVOKS een aanwendingsrapport leraarsuren op Mijn Onderwijs. Dat rapport geeft de stand van zaken weer van de aanwending van leraarsuren tot en met de maand van publicatie.

Het rapport vergelijkt de toegekende leraarsuren voor het schooljaar met de gegevens die je centrum doorstuurde met het elektronisch personeelsdossier. Het laatste rapport (augustus) toont de definitieve staat van de aanwending voor het hele schooljaar.

Naar boven

Centra voor volwassenenonderwijs: aanwendingsrapport puntenenveloppe

Drie keer per jaar publiceert AHOVOKS een aanwendingsrapport puntenenveloppe op Mijn Onderwijs. Dat rapport geeft de stand van zaken weer van de aanwending van de puntenenveloppe tijdens het schooljaar.

Het rapport vergelijkt de toegekende punten voor het schooljaar met de gegevens die je centrum doorstuurde met het elektronisch personeelsdossier. Het laatste rapport (augustus) toont de definitieve staat van de aanwending van het hele schooljaar.

Naar boven