Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - hoger onderwijs

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen. De pagina krijgt regelmatig een update.

Informatie gericht aan je studenten, vind je op deze pagina.

UPDATE

In samenspraak met virologen, universiteiten (VLIR), hogescholen (VLHORA) en de Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) werd het kader verduidelijkt voor onder andere practica en campusmomenten in het hoger onderwijs in fase rood. 

Tot eind februari 2021 werkt het hoger onderwijs in fase rood. Er zijn in beperkte mate activiteiten mogelijk op de campus, prioritair voor de eerstejaarsstudenten. Afstandsonderwijs blijft nog steeds de norm voor het hoger onderwijs. Maximaal 10% van de campuscapaciteit mag benut worden. Er wordt heel spaarzaam omgesprongen met contactonderwijs: alleen essentiële zaken zijn mogelijk ter wille van de kwetsbare studenten die hier echt nood aan hebben en in de hoop om studieduurverlenging te vermijden. Universiteiten en hogescholen kunnen er bovendien nog altijd voor kiezen om zelf strenger te zijn. 

Volgende verduidelijkingen werden aangebracht:

 • Campusactiviteiten zijn in zeer beperkte mate mogelijk. Zo kan het hoger onderwijs essentiële practica en campusmomenten organiseren.
 • Universiteiten en hogescholen kunnen ook stille studieplekken openstellen voor studenten die daar nood aan hebben.
 • De examens kunnen doorgaan volgens dezelfde richtlijnen die van toepassing waren tijdens de examenperiode in juni.

De Vlaamse Overheid werkt momenteel samen met studentenvertegenwoordigers en de instellingen van het hoger onderwijs aan een communicatiecampagne specifiek gericht op studenten. Deze campagne moet niet alleen informeren en sensibiliseren, maar studenten ook een forum geven om elkaar te steunen wanneer het moeilijk gaat en om indien nodig te ventileren over wat het betekent te studeren in tijden van corona. 
 

Lees ook:

 

Student Platform Corona: de online coronacommunity voor én door studenten

Het is een lastige tijd voor ons allemaal, zeker voor de studenten in het hoger onderwijs. De Vlaamse overheid wil hen ondersteunen en lanceert daarom Student Platform Corona: de online coronacommunity voor én door studenten. In de Facebook-groep en op de website vinden studenten alle info en krijgen ze de juiste antwoorden dankzij de rechtstreekse lijn met de virologen en motivatie-psychologen. Van de laatste maatregelen en meest handige tips tot de gepaste handleiding wanneer het toch foutloopt. Maar het is ook een plek waar ze zich kunnen amuseren en elkaar door deze moeilijke tijd sleuren. 

Wil jouw organisatie het Student Platform Corona mee bekend maken zodat we zoveel mogelijk studenten kunnen bereiken? De Compact Disk Dummies maakten verschillende ludieke filmpjes om het platform bekend te maken. Ook minister Ben Weyts wil de studenten steunen en plant een Facebook live. Alle filmpjes kan je downloaden. Er zit ook een Word-document bij waar je begeleidende tekstjes vindt per filmpje. Zo kan je zelf kiezen welke filmpjes je wil delen via de eigen sociale media kanalen. 
 


 

Mogen studenten hun quarantaine onderbreken om een examen af te leggen?

Studenten in quarantaine om andere redenen dan reizen

Studenten die omwille van een welbepaalde reden buiten reizen (bv. een besmetting in het gezin) in quarantaine zijn gezet, blijven in quarantaine tot wanneer het duidelijk is wat de resultaten zijn van de testen. Dat geldt zowel voor Belgische als buitenlandse studenten.

Voor studenten in quarantaine neem je indien mogelijk het examen digitaal af. Bekijk ook andere manieren om te evalueren. Maak daar duidelijke afspraken over.
Als een student tijdens de quarantaineperiode toch ziek wordt, gelden de afspraken en regels zoals voor andere afwezigheden wegens ziekte. Als de zieke geen erge symptomen vertoont kan je afspreken om het examen of evaluatiemoment vanop afstand te laten doorgaan. Dat is echter geen verplichting voor de student. Naargelang regels die vooraf gemaakt zijn kan je ook beslissen om het evaluatiemoment uit te stellen.

Studenten in quarantaine omwille van een reis naar een rode zone

Reizen naar het buitenland is afgeraden.

Iedereen die op reis is geweest naar een rode zone (en daar langer dan 48 uur verbleef) is verplicht om het PLF in te vullen en wordt op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaat men in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kan men uit quarantaine. 

Aan deze studenten wordt aangeraden om op tijd terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor de examens starten. Als dat onmogelijk is, wordt 'examen afleggen' gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, als de student de periode ervoor en erna in quarantaine doorbrengt.

Studenten die wonen in het buitenland maar studeren aan een Belgische hogeronderwijsinstelling

Studenten die wonen in het buitenland maar studeren aan een Belgische hogeronderwijsinstelling zijn niet onderworpen aan de quarantaine of testen wanneer ze naar België reizen om een examen af te leggen of als ze terugkeren naar hun land. Vermits zij niet langer dan 48 uur in ons land verblijven kunnen zij deze verplaatsing maken, mits naleven van de andere geldende veiligheidsregels.

Naar boven

Moeten studenten die in het buitenland wonen maar studeren aan een Belgische hogeronderwijsinstelling de regels voor quarantaine en testen volgen?

Dat hangt af van de situatie waarin zij zich bevinden: 

 • Studenten die in het buitenland wonen en zich regelmatig verplaatsten (dus niet langer dan 48 uur in België verblijven) moeten niet bij elke grensovergang in quarantaine. Zij moeten zich ook niet telkens opnieuw laten testen als ze naar ons land komen of naar hun land terugkeren. 

  Studenten die  niet op kot zitten en dus enkel de grens oversteken om hier les te volgen (en na die les telkens terugkeren naar hun land), vallen onder deze regeling. Zij moeten wél nauwgezet de veiligheidsmaatregelen naleven, zowel in België als in de buurlanden. Zij moeten extra gesensibiliseerd worden om zich op tijd te laten testen in geval van symptomen. In afwachting van het resultaat moeten ze wel in quarantaine.
   
 • Studenten die zich slechts uitzonderlijk verplaatsen, zoals studenten die in ons land op kot zitten en dus langer dan 48 uur in ons land blijven, volgen de gewone regels in verband met quarantaine en testen. Zij vullen verplicht het PLF in als zij naar België komen en worden op dag 1 en dag 7 na terugkomst getest. Tot zolang de resultaten van de tweede test niet gekend zijn, gaan ze in quarantaine. Nadat een negatief testresultaat op de tweede test is afgeleverd, kunnen ze uit quarantaine. Aan hen wordt aangeraden om op tijd terug te keren zodat de quarantaineperiode voorbij is voor eventuele examens starten. Als dat onmogelijk is, wordt 'examen afleggen' gezien als een toegelaten essentiële verplaatsing, als de student de periode ervoor en erna in quarantaine doorbrengt.

Naar boven

Kunnen studenten leerkrediet terugkrijgen als zij zich in een overmachtssituatie bevonden door corona?

 • Ja, dat kan. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • Het moet gaan om een opleidingsonderdeel waarvoor de eerste examenkans viel voor 22 februari 2021.
  • De student is na deelname aan de laatste examenkans voor het opleidingsonderdeel niet geslaagd. Dat betekent dat wanneer een herexamen wordt georganiseerd, de student hieraan moet deelnemen.
  • De student verklaart dat hij zich in een overmachtssituatie bevond door COVID-19.
  • De student dient een aanvraag in binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de dag van de proclamatie van de examenresultaten van de laatste zittijd van het academiejaar 2020-2021.
 • LET OP: Een student kan op dit moment nog geen aanvraag indienen voor teruggave van het leerkrediet omwille van overmacht door corona. Dat kan pas na vaststelling en registratie van alle resultaten van dit academiejaar. Een student kan dus pas een aanvraag indienen als de tweede zittijd voor dit academiejaar gepasseerd is. AHOVOKS zal tijdig op deze pagina een aanvraagformulier ter beschikking stellen

Naar boven

Waar vind ik meer informatie over de vaccinatie van stagiairs en onderwijspersoneel?

Op de pagina met veelgestelde vragen voor directies van het leerplichtonderwijs en volwassenenonderwijs, is alle informatie opgenomen over vaccinaties van stagiairs en onderwijspersoneel. Je vindt daar volgende FAQ die ook gelden voor het hoger onderwijs:

Naar boven