Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - volwassenenonderwijs

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen. De pagina krijgt regelmatig een update.

Voor algemene vragen wordt telkens doorverwezen naar de FAQ-pagina voor leerplichtonderwijs. Informatie gericht aan je cursisten, vind je op deze pagina.

Pandemiescenario's - Gezondheid - TestenVaccinatiesVeiligheid en bescherming - Organisatie - Leren en werken - OndersteuningPersoneelszaken

UPDATE 18 mei

Om de huidige veiligheidsmaatregelen in lijn te brengen met de algemene versoepelingen in de brede maatschappij en de mogelijkheden van het vwo af te stemmen op de mogelijkheden bij andere opleidingstrekkers, wordt het huidige pandemiescenario bijgestuurd. De bijsturingen gaan in vanaf maandag 24 mei en gelden tot het einde van het schooljaar. Centra kiezen zelf of ze de huidige organisatie van de lessen aanhouden of ze deze bijsturingen toepassen en vanaf wanneer. Centra zijn immers zelf het beste geplaatst om samen met hun preventieadviseur aan de hand van een lokale risicoanalyse de lokale situatie en de lokale noden in te schatten.

 • Groepsgrootte 

De algemene beperking van 10 cursisten per klasgroep wordt opgeheven. Voor lessen die binnen doorgaan, geldt dat steeds een afstand van 1,5 m tussen de cursisten gegarandeerd moet zijn.
Lessen die integraal buiten doorgaan, kunnen doorgaan volgens de criteria ‘buitenactiviteiten in georganiseerd verband’. Dus op dit moment maximaal met 25 cursisten.

 • Contactonderwijs 

Er is niet langer een algemene capaciteitsbeperking per week per lesplaats.
Cursussen die vlot in afstandsonderwijs kunnen worden georganiseerd, blijven doorgaan in afstandsonderwijs.
De capaciteit van het contactonderwijs wordt beperkt door de groepsgrootte. In de leslokalen wordt 1,5 m afstand tussen de cursisten voorzien.

 • Zomeraanbod

Zomeraanbod is mogelijk zonder beperking in capaciteit voor het contactonderwijs. 
Bovenstaande beperking ivm groepsgrootte blijft van toepassing

 • Proclamaties

Proclamaties kunnen worden georganiseerd volgens het kader voor veilige proclamaties op school. Voor meer info: Update corona: kader voor groepsactiviteiten

De FAQ en de pagina met de pandemiescenario's voor het volwassenenonderwijs zijn aangepast aan de bijsturingen. 

Zoek in alle vragen en antwoorden
Pandemiescenario's en pandemiefases
Welk pandemiescenario is momenteel van kracht? - UPDATE 7 mei

Voor het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - geldt code rood conform de pandemiescenario's.

Lokale pandemiesituatie

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase

Als één of meerdere centra moeten overschakelen naar een andere pandemiefase, wordt er een procedure gevolgd. Lees meer over de procedure voor wijziging van pandemiefase.

Let op: de kleuren van de pandemiefases in het onderwijs hangen niet samen met andere kleurcodes van bijvoorbeeld het reisadvies.

Huidige veiligheidsmaatregelen

Bekijk welke veiligheidsmaatregelen je moet naleven:

Gezondheid
Wat als een cursist of personeelslid ziek wordt in het centrum?
 • Hou afstand en vang de cursist of het personeelslid in een afzonderlijke ruimte op.
 • De cursist of het personeelslid gaat naar huis en laat zich testen. Verwittig eventueel iemand om de cursist of het personeelslid op te halen.
 • Ontsmet het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam. Verlucht de ruimte.
 • Lees wat je moet doen als een cursist of personeelslid positief test.

Bekijk ook

Hoe verloopt het contactonderzoek in Vlaanderen als een cursist positief test?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkte, op basis van flow in het reguliere contactonderzoek, de volgende procedure voor contactonderzoek uit voor het volwassenenonderwijs. Voor de procedure in de centra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie FAQ 'Hoe verloopt het contactonderzoek voor Brusselse centra als een cursist positief test?'

Voor een cursist die positief test (indexpatiënt) uit het volwassenenonderwijs verloopt het contactonderzoek als volgt: 

 1. Een call agent belt de indexpatiënt (cursist) op.
 2. De call agent stelt de indexpatiënt een aantal vragen om een lijstje te maken met wie hij contact gehad heeft tijdens de besmettelijke periode (vb. gezin). De indexpatiënt kan zelf ook vragen stellen. Het is in deze fase cruciaal dat de cursist zelf vermeldt dat hij les heeft gevolgd in het volwassenenonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Benadruk het belang hiervan in de communicatie naar je cursisten. 
 3. Indien de indexpatiënt aan de call agent meldt dat hij les heeft gevolgd in een cvo of cbe tijdens de besmettelijke periode, wordt de casus doorgegeven aan een veldwerker die vertrouwd is met de procedure contactonderzoek in het volwassenenonderwijs. 
  De call agent voert verder het contactonderzoek voor de reguliere contacten van de indexpatiënt buiten het cvo of cbe en vraagt voor elk contact hoe lang en van hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die contactpersoon in te schatten.
 4. De veldwerker contacteert de cursist die les heeft gevolgd in een cvo of cbe tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). 
  De veldwerker vraagt bijkomende informatie over de aard van de lessen om zo de context te kennen en een risico-analyse te doen voor de contacten met andere cursisten en personeelsleden.  Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘zittende’ klassen, praktijklessen,…
 5. De veldwerker onderzoekt of er laag- en/of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum. Lees meer over hoog en laag risicocontacten.
 6. Als er laag- of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum, neemt de veldwerker contact op met de contactpersoon van het centrum. De directeur van het centrum wordt door AHOVOKS doorgegeven als contactpersoon voor het centrum. Als de indexpatiënt bijvoorbeeld geen les heeft gevolgd in de twee dagen voorafgaand aan de eerste symptomen, zal geen contact worden opgenomen met het centrum. 
 7. De veldwerker zal de deelnemerslijsten opvragen van die klasgroepen waar laag- en/of hoog risicocontacten met de indexpatiënt zijn geweest. 
  Het doorgeven van de deelnemerslijsten aan de veldwerker gebeurt digitaal. Dit kan als versleutelde email gebeuren of via een beveiligd Excel-document (het wachtwoord wordt dan telefonisch/per sms of eventueel in een aparte mail doorgestuurd).
 8. De contactpersoon van het centrum kan zelf vragen stellen aan de veldwerker en stemt met de veldwerker af welke bijkomende maatregelen en communicatie er eventueel nodig zijn naar cursisten en personeel. 
 9. De veldwerker contacteert alle betrokken cursisten en leerkrachten die een hoog risicocontact hebben gehad met de indexpatiënt. Dit gebeurt per telefoon of, in uitzonderlijke omstandigheden, door een huisbezoek. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. De veldwerker en de directeur van het centrum spreken onderling af wie de cursisten verwittigt die een laag risicocontact hebben gehad met de indexpatiënt.
beslissingsboom contactonderzoek volwassenenonderwijs
Hoe verloopt het contactonderzoek voor Brusselse centra als een cursist positief test?

Voor de centra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een aparte procedure voor contactonderzoek in het volwassenenonderwijs uitgewerkt. Voor de procedure in de centra die gelegen zijn in het Vlaanderen, zie FAQ 'Hoe verloopt het contactonderzoek in Vlaanderen als een cursist positief test?'

Voor een cursist die positief test (indexpatiënt) verloopt het contactonderzoek als volgt: 

 1. Een call agent belt de indexpatiënt (cursist) op.
 2. De call agent stelt de indexpatiënt een aantal vragen om een lijstje te maken met wie hij contact gehad heeft tijdens de besmettelijke periode (vb. gezin). De indexpatiënt kan zelf ook vragen stellen. Het is in deze fase cruciaal dat de cursist zelf vermeldt dat hij les heeft gevolgd in het volwassenenonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Benadruk het belang hiervan in de communicatie naar je cursisten. 
 3. De call agent neemt contact op met de contactpersoon van het centrum. De directeur van het centrum wordt door AHOVOKS doorgegeven als contactpersoon voor het centrum. Als de indexpatiënt bijvoorbeeld geen les heeft gevolgd in de twee dagen voorafgaand aan de eerste symptomen, zal geen contact worden opgenomen met het centrum. 
 4. De directeur van het centrum neemt vervolgens contact op met de medische “single point of contact” (mSPOC) via mspoc@bruzel.be.
 5. De mSPOC identificeert of er hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum. 
 6. De contactpersoon van het centrum kan zelf vragen stellen aan de mSPOC en stemt met af welke bijkomende maatregelen en communicatie er eventueel nodig zijn naar cursisten en personeel. 
 7. De mSPOC zal de deelnemerslijsten opvragen van die klasgroepen waar hoog-risicocontacten met de indexpatiënt zijn geweest. 
 8. Het doorgeven van de deelnemerslijsten aan de mSPOC gebeurt digitaal. Dit kan als versleutelde email gebeuren of via een beveiligd Excel-document (het wachtwoord wordt dan telefonisch/per sms of eventueel in een aparte mail doorgestuurd).
 9. De deelnemerslijsten worden door de MSPOC aan een medewerker van het call center bezorgd. 
 10. Een call agent neemt contact op met alle hoogrisico-contacten. 
Hoe verloopt het contactonderzoek in het volwassenenonderwijs als een personeelslid positief test?

Bij de besmetting van een personeelslid gebeurt het contactonderzoek door de arbeidsgeneeskundige dienst. 

Indien de medewerker in contact is gekomen met cursisten verloopt dit deel van het contactonderzoek door de call agent en veldwerker volgens dezelfde criteria als voor de besmetting van een cursist. Zie FAQ ‘Hoe verloopt het contactonderzoek in het volwassenenonderwijs als een cursist positief test?
 

Wat is een hoog of laag risicocontact?

Hoog risicocontacten zonder symptomen gaan 10 dagen in quarantaine sinds het laatste hoog risicocontact en worden op dag 7, geteld vanaf het laatste contact, getest.

Lees meer op de website van Sciensano.

Nieuw: reizigers die terugkeren uit een rode zone (na verblijf van meer dan 48 uur) worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze worden onmiddellijk na hun terugkeer van een reis uit een rode zone getest. Ze ondergaan een tweede test 7 dagen na hun aankomst uit het buitenland. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaat men in quarantaine.

Naargelang het risico op besmetting, worden contacten in 2 groepen verdeeld:

 • Laag risicocontacten. Laag risicocontacten mogen naar het centrum komen.
 • Hoog risicocontacten. Hoog risicocontacten gaan in quarantaine en worden getest.

Cursisten en personeelsleden

 • Als een personeelslid of cursist besmet is met het coronavirus, dan worden andere volwassenen in de volgende situaties als hoog risicocontacten beschouwd:

  • Iedereen die ‘face to face’ contact had langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter (zoals bijv. tijdens een gesprek), waarbij er geen mondmasker op een correcte manier (op mond en neus) werd gedragen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen of leerkracht die samen eten en geen afstand bewaren. Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een ‘face to face’ contact. 

  • Iedereen die fysiek contact had met een positief geteste persoon, bijvoorbeeld bij knuffelen, handen schudden … (al dan niet met een mondmasker aan) of die in direct contact kwam met lichaamsvloeistoffen, bv. bij het zoenen (al dan niet op de mond).  

 • De contacten met een laag risico zijn: 

  • Iedereen die zich tot 15 minuten in dezelfde gesloten kamer/omgeving bevond als de positief geteste persoon, maar op minder dan 1,5 meter afstand
  • Iedereen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact had, maar waarbij gedurende de hele tijd een masker over mond en neus gedragen werd. 

 

Kan je een cursist met neusloop en kriebel in de keel weigeren naar het centrum te komen?

Een aantal symptomen van het coronavirus lopen gelijk aan symptomen bij allergie en hooikoorts, zoals snotteren, niezen, rode ogen en een geïrriteerde keel krijgen. Deze personen ondervinden hooguit last van de symptomen, maar hebben niet noodzakelijk COVID-19. Bij een corona-infectie zijn er nog andere symptomen, zoals koorts, spierpijn en een algemeen ziektegevoel.

Je kan deze cursisten niet de toegang weigeren tot het centrum. Het is wel belangrijk om cursisten te wijzen op het belang om bij ziekte thuis te blijven.

Mag je koorts screenen wanneer cursisten/personeel het centrum betreden?
Wat als een cursist tot een risicogroep behoort? UPDATE 19 mei

Wie behoort tot de risicogroep?

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid in het centrum. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. 

Op dit moment geldt dat cursisten die tot de risicogroep behoren, met hun behandelende arts bespreken of zij kunnen deelnemen aan de stages en/of fysieke lessen in het centrum.

Het is de verantwoordelijkheid van het centrum om de cursisten hierover goed te informeren. Het is echter de verantwoordelijkheid van de cursist om het advies van de behandelend arts al dan niet in te winnen en te volgen. Een cursist die tot de risicogroep behoort moet geen doktersattest bezorgen aan het centrum. Je kan deze cursisten de toegang tot het centrum ook niet weigeren
 

Wat als een personeelslid tot een risicogroep behoort?
Testen
Waarom is preventief testen belangrijk?
Wat houdt een preventieve test in?
Wie kan zich preventief laten testen binnen onderwijs?
Hoe kan een onderwijspersoneelslid zich preventief laten testen?
Waar worden preventieve sneltesten afgenomen voor onderwijspersoneelsleden?
Wat houdt zich tweemaal testen per week in?
Wat moet een personeelslid doen na een positieve preventieve test?
Wat betekent een negatief testresultaat op een preventieve test?
Worden er nog speekseltesten ingezet?
Wat is het verschil tussen een PCR-test, sneltest en zelftest?
Is zich preventief laten testen verplicht?
Vaccinaties
Mag iemand weigeren om zich te laten vaccineren?
Moet een stageplaats stagiairs in de zorginstellingen verplichten om zich te laten vaccineren?
Mag een instelling iemand weigeren die geen vaccin kreeg?
Zijn er kosten verbonden aan de toediening aan het vaccin voor stagiairs in zorginstellingen?
Wat is de stand van zaken over vaccinatie van stagiairs in de zorg?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) is verantwoordelijk voor de organisatie van de verdeling en toediening van vaccinaties in Vlaanderen. Vind de grote lijnen voor de vaccinatiestrategie: volgorde van vaccineren.
De stagiairs in de zorg kunnen prioritair gevaccineerd worden, net zoals het zorgpersoneel.

Stagiairs gevaccineerd via de zorginstelling waar ze stage lopen

Stagiairs in de zorginstellingen/eerstelijnsgezondheidszorg die zelf vaccineren werden in principe meegenomen in de vaccinatieronde van de stageplaats. Ook de tweede prik gebeurde in dat geval op de stageplek, zelfs als de stage al was afgerond. 

Stagiairs in geselecteerde zorgopleidingen uitgenodigd voor vaccinatie 

In samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) is er een strikte selectie gebeurd binnen de zorgopleidingen. In de geselecteerde opleidingen hebben stagiairs onvermijdelijk fysiek (i.e. hands-on) contact met mogelijk besmette personen die tot de kwetsbare populaties behoren. AHOVOKS bezorgde de lijst met stagiairs in de zorg die minstens 2 weken stage lopen tussen maart en het einde van het schooljaar aan AZG.

Deze stagiairs worden door AZG uitgenodigd om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum. De uitnodigingen daarvoor werden vanaf 1 april verstuurd.

Buitenlandse stagiairs in de geselecteerde zorgopleidingen zijn ook doorgegeven. Omwille van de federale procedures worden enkel buitenlandse stagiairs waarvoor de onderwijsinstelling bij de bevraging van AHOVOKS een verblijfsadres in België doorgaf in aanmerking genomen voor vaccinatie. Correcties op eerder doorgegeven gegevens kunnen niet meer gebeuren. AZG zal het vaccinatiecentrum in de buurt van het eerder doorgegeven adres verwittigen dat deze buitenlandse studenten mee gevaccineerd kunnen worden. De stagiairs kunnen zelf contact opnemen met een vaccinatiecentrum en dan vermelden dat ze op de lijst staan. 

Heeft de beslissing over het AstraZeneca-vaccin gevolgen voor de vaccinatie van stagiairs in de zorg?

Wat met de geplande eerste vaccinatie van stagiairs?

De stagiairs in de geselecteerde zorgopleidingen staan ingepland voor vaccinatie in de komende weken. De uitnodigingen daarvoor werden door het Agentschap Zorg en Gezondheid verstuurd vanaf 1 april.

Een deel van de groep stagiairs in de zorg zal ingepland staan om een Pfizer- of Moderna-vaccin toegediend te krijgen. Een ander deel voor een AstraZeneca-vaccin. 

Meer info over het vaccinatieluik lees je op de website www.laatjevaccineren.be.

Wat als stagiairs al een eerste vaccinatie met AstraZeneca kregen?

Meer info over het vaccinatieluik lees je op de website www.laatjevaccineren.be.

 

Kan een personeelslid dienstvrijstelling krijgen om zich te laten vaccineren?
Kan een personeelslid dienstvrijstelling krijgen om zorgbehoevende gezinsleden te begeleiden bij vaccinatie?
Wanneer wordt het onderwijspersoneel gevaccineerd?
Wanneer kunnen gevaccineerde risicopatiënten terug aan het werk in het centrum?
Wanneer mag een personeelslid dat tot risicogroep behoort en om medische reden niet gevaccineerd mag worden terug werken?
Wanneer mag een personeelslid dat tot de risicogroep behoort en niet gevaccineerd wil worden terug aan het werk?
Kan het centrumbestuur een bewijs van vaccinatie vragen aan personeelsleden?
Hoe worden reservelijsten voor vaccinaties aangelegd? Moet ik daar zelf iets voor doen?
Veiligheid en bescherming
Wie moet een mondmasker dragen in het centrum?
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen houden.
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze afstand kunnen houden.
 • Leraren moeten ook een mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas.
 • Leraren en cursisten kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen of tijdens sportactiviteiten.

Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

Transparante mondmaskers

Je kan je mondmasker vervangen door een transparant mondmasker, op voorwaarde dat het transparant mondmasker dezelfde bescherming biedt: het moet gesloten zijn aan de zijkanten.

Face-shield en plexi-wanden

 • Een face-shield is niet verboden, maar vervangt de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet. Als je een face-shield draagt, draag je dus ook een mondmasker.
 • Ook als er een plexi-wand is (bv.  aan de balie), blijft een mondmasker verplicht.

Cursisten met een auditieve beperking

Voor cursisten met een auditieve beperking kan afgeweken worden van de algemene mondmaskerplicht in het centrum. Daarbij geldt als richtlijn dat:

 • Je een kwalitatief transparant mondmasker kan gebruiken.
 • Een tolk een plexi-wand of een face-shield als alternatief voor een mondmasker kan gebruiken, als de tolk stilstaat of stilzit op voldoende afstand (1,5 meter) van andere volwassenen. Wanneer deze afstand niet gegarandeerd kan worden, is een plexi-wand of face-shield alleen onvoldoende veilig, en blijft een mondmasker noodzakelijk.
   
Wie moet afstand houden? UPDATE 19 mei
 • Cursisten en personeelsleden houden 1,5 meter afstand.
 • Cursisten en personeel dragen verplicht een mondmasker binnen, ongeacht de afstand.
 • Cursisten en personeel dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze meer dan 1,5m afstand kunnen houden.
   
Kan je cursisten of personeelsleden weigeren die terugkomen uit een rode zone?
Hoe zorg je voor een goede handhygiëne?
Hoe verlucht en ventileer je lokalen?
Wat zijn essentiële bijeenkomsten?
Organisatie van je centrum
Hoe organiseer je contactonderwijs? - UPDATE 19 mei

Groepsgrootte 

In de leslokalen wordt 1,5 m afstand tussen de cursisten voorzien.
Lessen die integraal buiten doorgaan, kunnen doorgaan volgens de criteria ‘buitenactiviteiten in georganiseerd verband’. Dus op dit moment maximaal met 25 cursisten. Voor meer info lees info-coronavirus ‘Wat wordt er verstaan onder een activiteit in ‘georganiseerd verband'?

Capaciteitsbeperking contactonderwijs

De capaciteit wordt beperkt zodat het verhoogde besmettingsrisico in de samenleving zou dalen, onder meer door contacten, verplaatsingen en circulatiestromen te beperken.
Er is geen algemene capaciteitsbeperking per week per lesplaats.
Cursussen die vlot in afstandsonderwijs kunnen worden georganiseerd, blijven doorgaan in afstandsonderwijs.
De capaciteit van het contactonderwijs wordt beperkt door de groepsgrootte. In de leslokalen wordt 1,5 m afstand tussen de cursisten voorzien.
 

Hoe veilig evaluaties organiseren? - UPDATE 19 mei
 • Een afwijking van het centrumreglement rond evaluatie blijft in het huidige schooljaar mogelijk.
 • Voor evaluaties gelden alle veiligheidsmaatregelen (verluchten en ventilatie, (1,5m) afstand houden, handhygiëne en dragen van mondmaskers…)
 • Geef de voorkeur aan een digitale evaluatie op afstand.

Veiligheidsadviezen

Extra aandacht voor volgende veiligheidsadviezen:

 • Cursisten verplaatsen zich bij voorkeur op eigen kracht en/of met eigen vervoer naar de plaats van het examen.
 • De toegang tot de examenplaats gebeurt via éénrichtingsverkeer en gemarkeerde loopwegen. Cursisten wachten bij voorkeur in openlucht. Na het examen verlaten cursisten indien mogelijk onmiddellijk en individueel de locatie.
 • Zoek indien nodig en indien mogelijk alternatieve examenlocaties (sportzalen, grote vergaderzalen, feestzalen,...). Ga hierover in overleg met het lokaal bestuur, privéondernemingen, vzw’s ... 
 • Reinig de werkbladen en andere oppervlakten voor elk examen grondig. Ook materiaal en computers moeten voor gebruik grondig gereinigd worden. Laat zo weinig mogelijk materiaal uitwisselen.
 • Zieke cursisten en personeelsleden blijven thuis. Als een cursist ziek wordt tijdens een examen, wordt hij volgens de geldende richtlijnen apart gezet tot hij naar huis kan.

Lees ook het CELEVAL-advies dat werd opgesteld voor het hoger onderwijs. Dat advies is richtinggevend bij de organisatie van examens voor grotere groepen. 

Hoe veilig niveautesten organiseren? UPDATE 19 mei

Uitgangspunt voor het organiseren van niveautesten blijft het vermijden van cursistenstromen.

Voor de organisatie van niveautesten gelden de volgende basisprincipes:

 • Niveautesten worden digitaal op afstand georganiseerd indien dat mogelijk is. Enkel indien nodig, kunnen niveautesten in het centrum worden georganiseerd. 
 • Veilig niveautesten organiseren: 
  • Altijd op afspraak.
  • In een 1-op-1 contact waar mogelijk.
  • Ventileer en verlucht de lokalen.
  • Was of ontsmet de handen bij het binnenkomen van een lokaal.
  • Hou 1,5m afstand van elkaar.
  • Draag steeds een mondmasker, ook tijdens de niveautest.

Veiligheidsadviezen

Extra aandacht voor volgende veiligheidsadviezen:

 • Cursisten verplaatsen zich bij voorkeur op eigen kracht en/of met eigen vervoer naar de plaats van het examen.
 • De toegang tot het lokaal waar de niveautest wordt afgenomen gebeurt via éénrichtingsverkeer en gemarkeerde loopwegen. Cursisten wachten bij voorkeur in openlucht. Na het examen verlaten  cursisten indien mogelijk onmiddellijk en individueel de locatie.
 • Reinig de werkbladen en andere oppervlakten voor elk examen grondig. Ook materiaal en computers moeten voor gebruik grondig gereinigd worden. Laat zo weinig mogelijk materiaal uitwisselen.
 • Zieke cursisten en personeelsleden blijven thuis. Als een cursist ziek wordt tijdens een examen, wordt hij volgens de geldende richtlijnen apart gezet tot hij naar huis kan.
   
Hoe veilig intakegesprekken organiseren? UPDATE 19 mei

Uitgangspunt voor de organisatie van intakegesprekken blijft het vermijden van cursistenstromen

Voor de organisatie van intakegesprekken gelden de volgende basisprincipes:

 • Intakegesprekken worden bij voorkeur digitaal op afstand georganiseerd als dat mogelijk is. 
  Indien nodig kan een intakegesprek in het centrum worden georganiseerd. 
 • Veilig een intakegesprek organiseren: 

  • 1-op-1 contact op afspraak.
  • Ventileer en verlucht de lokalen.
  • Was of ontsmet de handen bij het binnenkomen van een lokaal.
  • Hou 1,5m afstand van elkaar.
  • Draag steeds een mondmasker, ook tijdens de niveautest.
Wat met het aanbod in lokalen van derden?
 • Als de lessen fysiek doorgaan in lokalen van derden (bv. VDAB, lokale dienstencentra, gevangenis) kan het dat de veiligheidsmaatregelen binnen het volwassenenonderwijs en de partnerorganisaties verschillen. In dat geval gelden de strengste veiligheidsmaatregelen.  
 • Als een centrum lokalen deelt met derden (bv. een secundaire school), maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van de gelijktijdige lesmomenten en de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beiden, naargelang de fase, kunnen plaatsvinden.
   
Wat met aanbod in de gevangenissen? UPDATE 19 mei
 • Alle maatregelen uit de pandemiescenario's CVO en CBE zijn van toepassing op de lessen die doorgaan in de gevangenis.
 • Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) legt de veiligheidsmaatregelen binnen de gevangenis vast. Als de veiligheidsmaatregelen binnen het volwassenenonderwijs en de gevangenis verschillen, gelden de strengste veiligheidsmaatregelen.
 • Alle groepsactiviteiten zijn opgeschort tot en met 30 juni 2021. 1 op 1 begeleidingen en examens in groepjes van 4 zijn mogelijk. Initiatieven voor afstandsonderwijs worden in onderling overleg met de onderwijscoördinator besproken.
Mogen cursisten voedsel bereiden en tijdens de lessen opeten?

Deze richtlijnen gelden enkel voor kookactiviteiten tijdens de les met uitzondering van de opleidingen uit de studiegebieden horeca, bakkerij en slagerij en voor de opleiding koken.

De opleidingen uit de studiegebieden horeca, bakkerij en slagerij en de opleiding koken vinden meer informatie op:

De kans dat je besmet geraakt door contact met levensmiddelen is, volgens wetenschappelijk onderzoek, zeer klein.  Pas wel de maatregelen voor persoonlijke, voedsel- en arbeidshygiëne strikt toe, zoals:

 • Reinig en ontsmet regelmatig oppervlakken en voorwerpen zoals tafels en materialen.
 • Derden mogen de leslokalen waar het voedsel wordt bereikt niet binnen.

In het volwassenenonderwijs kan je om bepaalde lesdoelen te bereiken vanaf fase geel wel nog voedsel bereiden als je een aantal regels volgt:

 • Beperk de circulatie van cursisten tijdens de kooklessen en hou zo veel mogelijk afstand. *
 • Pas de HACCP-regels toe.
 • Draag altijd een mondmasker en een koksmuts of haarnetje.
 • Zorg voor een lokaal dat je kan verluchten en ventileren.
 • Vermijd dat het gereedschap zoals messen en keukenhanddoeken door verschillende cursisten/personeelsleden wordt gebruikt. Als dit niet kan, reinig en ontsmet je regelmatig het materiaal.
 • Voorzie in de leslokalen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten , ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep…
 • Handen wassen of ontsmetten is belangrijk. Doe dit:
  • Vóór en na de bereiding.
  • Elke keer dat je materiaal heb aangeraakt.
 • Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één gerecht werken is af te raden, omdat de afstand dan niet kan gerespecteerd worden. Lukt dit niet, dan zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Probeer in elk geval de verplaatsingen in het leslokaal zo veel mogelijk te beperken en kruislijnen te vermijden.
 • Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
 • Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen, … op tafel. Geef de voorkeur aan individueel verpakte porties. Je mag die zelf bereiden.
 • Als je de bereiding in de klas opeet, doe je je mondmasker pas af op het moment dat je begint te eten.
 • Eén persoon schept de bereide gerechten op.
 • Maatregelen bij het afwassen van het gebruikte materiaal:
  • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken reinig en spoel je na ieder gebruik met zeep bij voorkeur in de afwasmachine bij meer dan 60 ° C.
  • Was je met de hand af, dan is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kan je naspoelen met koud drinkbaar water.
  • Kan je niet met heet water afwassen?
   • Ververs regelmatig het water.
   • Gebruik steeds voldoende detergent. Volg de aanbevelingen van de producent.
   • Laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent.
   • Spoel na met drinkbaar water.
   • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor je ze opnieuw gebruikt. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Kan het niet anders, zorg er dan voor dat je zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
   • Was je handen voor je de gewassen glazen aanraakt.
   • Reinig de oppervlaktes waarop je de bereidingen klaarmaakte met warm water en zeep. Soms is reiniging beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn goed tegen Covid-19 als je de gebruiksvoorwaarden naleeft. Kijk altijd naar de gebruiksaanwijzingen.
   • Gaat de afwas naar de schoolkeuken? Zorg ervoor dat slechts één iemand de afwas wegbrengt naar de keuken.
Mag je extra-murosactiviteiten organiseren? - UPDATE 19 mei
 • Enkel extra-murosactiviteiten die kaderen binnen de opleiding kunnen georganiseerd worden. Zo kunnen o.a. praktijklessen op verplaatsing, bezoek aan een bibliotheek/museum/etc, stadsbezoek in het kader van een les, … Deze activiteiten gaan door in de eigen klasgroep, met eigen vervoer en na risicoanalyse van de preventieadviseur van het centrum. Uiteraard met respect voor de bestaande veiligheidsmaatregelen in het volwassenenonderwijs en de brede maatschappij.
 • “Extra-murosactiviteiten” wordt niet in strikte zin geïnterpreteerd als “alle activiteiten buiten de schoolmuur”. Kan een gewoon lesmoment veiliger doorgaan in de buitenlucht? Dan kan dat op de lesplaats of in de directe omgeving. In de omzendbrief van 1 december 2020 aan de lokale besturen wordt een verplaatsing in groep om zich naar een locatie buiten het domein van een onderwijsinstelling te begeven of een activiteit in de buurt van een onderwijsinstelling in de buitenlucht toegestaan. Zo’n verplaatsing wordt niet aanzien als een samenscholing. De veiligheidsmaatregelen uit het protocol onderwijs worden te allen tijde gerespecteerd. 
Mag je nog meerdaagse uitstappen organiseren? - UPDATE 7 mei
 • De maatregelen omtrent extra-murosactiviteiten zijn ook hier van toepassing.
 • Meerdaagse binnenlandse uitstappen zijn toegestaan vanaf 1 juni. Laat ze bij voorkeur zo laat mogelijk plaatsvinden.
 • Meerdaagse buitenlandse uitstappen zijn dit schooljaar niet meer toegestaan.
Mag je een opendeurdag of infomoment organiseren? UPDATE 19 mei

Op dit moment zijn enkel essentiële derden toegelaten. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.

Je mag dus geen opendeurdag  of infomoment organiseren. Probeer je infomomenten zoveel mogelijk digitaal te organiseren.

Mag je een proclamatie organiseren? – NIEUW 19 mei

Je kan een proclamatie in het centrum organiseren. Volg het kader voor veilige proclamaties op school.

Hoe organiseer je cursistenstromen?
 • Beperk de in-en uitgangen van het centrum.
 • Voer éénrichtingsverkeer in. Als dit niet mogelijk is, werk dan met voorrangsregels.
 • Beperk zoveel mogelijk de circulatie in het klaslokaal.
Wat met inschrijvingen? - UPDATE 7 mei
 • De inschrijvingen verlopen digitaal of op afspraak.
 • In fase rood verlopen de inschrijvingen bij voorkeur digitaal om verplaatsingen van en contacten met cursisten maximaal te vermijden. 
 • Voor een aantal cursisten is een digitale inschrijving echter niet evident (anderstalige cursisten, cursisten met beperkte digitale vaardigheden of zonder toegang tot gebruik internet,…). Bovendien moeten (sommige) cursisten bij inschrijving nog (papieren) stavingsstukken binnenbrengen. Zeker voor kwetsbare cursisten is het niet haalbaar om dit digitaal af te handelen. Voorzie prioritair voor hen om op afspraak in te schrijven. Organiseer je zo dat er geen wachtrijen ontstaan.

Hoe kan je cursisten digitaal inschrijven?

Om verplaatsingen van cursisten maximaal te vermijden en omdat cursisten moeilijkheden ondervinden om de nodige papieren stavingsstukken te bemachtigen, versoepelen tijdelijk de richtlijnen.

Versoepeling van de richtlijnen rond papieren stavingsstukken voor de vrijstelling van inschrijvingsgeld: het papieren stavingsstuk moet geldig zijn tussen 1 maand voor de inschrijving en uiterlijk op het registratiemoment.   

De 3 bestaande mogelijkheden om digitaal in te schrijven worden uitgebreid met een 4de mogelijkheid:

 • Beveiligd online inschrijven voor nieuwe of bestaande cursisten: kan altijd.
 • Pré-inschrijven online voor nieuwe of bestaande cursisten: kan altijd.
 • 1ste inschrijving via contact voor nieuwe cursisten, vervolginschrijvingen voor bestaande cursisten via online leerplatform centrum (via e-ID of account): kan altijd.
  • Het is niet de bedoeling dat alle nieuwe cursisten naar het centrum komen voor hun 1ste inschrijving. Deze mogelijkheid verwijst naar cursisten die zich voor de coronacrisis al voor het eerst inschreven via contact.
 • Nieuwe, 4de mogelijkheid: per mail inschrijven, voor nieuwe of bestaande cursisten. Dit kan enkel tijdens de coronaperiode en zolang er coronamaatregelen zijn.
  • De cursist mailt naar het centrum een scan of foto van zijn e-ID of identiteitsbewijs.  
  • Het centrum bewaart in het (digitale) cursistendossier de door het centrum verzonden e-mail met het inschrijvingsformulier en de antwoordmail waarin de cursist antwoordt dat hij akkoord is. 

Gebruik de 4de optie enkel voor cursisten waarvoor de 3 andere opties niet mogelijk zijn.

Lees de richtlijnen rond digitaal inschrijven

Krijgen cursisten vrijstelling van inschrijvingsgeld bij herinschrijving?

Cursisten betalen éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021, wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De cursist was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020. 
 • Het één-derde-moment van de module waarvoor de cursist zich eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020.
 • De cursist heeft geen deelcertificaat behaald voor deze module.

Het centrum ontvangt voor deze cursisten een reguliere financiering. Er is geen tariefsuggestie voor deze vrijstelling. Dat betekent dat centra dit zelf moeten bevragen bij de cursist of nakijken in de eigen software.

De registratie van de cursisten die hier aan voldoen kan met een van volgende tariefcodes:

 • 110 - Herinschrijving in zelfde module CVO omwille van COVID-19
 • 111 - Herinschrijving in zelfde module CBE omwille van COVID-19

Een cursist die was ingeschreven in een module die aan de 2 eerste voorwaarden voldoet, maar die terug werd uitgeschreven voor het één-derde-moment, komt niet in aanmerking voor deze vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Bekijk ook

Welke registratierichtlijnen gelden voor het aanbod in DAVINCI?

Het uitgangspunt blijft dat de centra de realiteit registreren in DAVINCI. Zo kan de reële impact van het coronavirus goed gemonitord worden.

Centra kunnen doorheen de lopende cursus de registratie (meermaals) bijsturen:

 • Lessen afgelasten
 • Inhaallessen inplannen
 • Einddatum module verlaten in functie van meer tijd creëren voor de inhaallessen of evaluatie
 • Aantal lestijden afstandsonderwijs of stage verhogen of verlagen
 • De module volledig afgelasten.
 • ...

De wijzigingen in de organisatie van de cursus registreer je altijd in DAVINCI, ook al is het fotomoment voorbij. Enkel het registratiemoment van de module kan je niet meer wijzigen als dat registratiemoment voorbij is. De einddatum van een module kan steeds bijgesteld worden.

Onderstaande bijkomende registratierichtlijnen gelden specifiek voor de cursussen binnen de coronaperiode. 

 

Wanneer registreer je contactonderwijs of afstandsonderwijs?

Contact: ofwel volledige klas in de school, ofwel deel van de klas in de school en deel van de klas thuis (gestreamde les of afgesproken opdrachten). Afstand: volledige klas niet op school. Iedereen volgt gestreamde les of werkt aan afgesproken opdrachten

Tijdens de lestijden contactonderwijs volgt minimaal een deel van de cursisten de lessen in het centrum. De andere cursisten:

 • Volgen thuis de les via de computer, al dan niet op hetzelfde tijdstip.
 • Werken aan afgesproken opdrachten die het lesmoment vervangen.

In DAVINCI registreer je deze lestijden als contactonderwijs. Je registreert niet apart welke cursisten de les van thuis uit volgen. Het registreren van participaties is niet meer verplicht, behalve voor het studiegebied NT2. Dan registreer je de aanwezigheid van alle cursisten, zowel zij die de les in het centrum volgen als zij die de les van thuis uit volgen.

Tijdens de lestijden afstandsonderwijs moeten alle cursisten vanop afstand de module volgen:

 • Alle cursisten volgen de module via de computer, al dan niet op hetzelfde tijdstip.
 • Alle cursisten werken aan afgesproken opdrachten die het lesmoment vervangen.

In DAVINCI registreer je deze lestijden als afstandsonderwijs.
 

Registratie van de gewijzigde organisatievorm

Je vervangt bijvoorbeeld een geplande les in contactonderwijs door een les via afstandsonderwijs of door stage. 

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer of wijzig in DAVINCI het aantal lestijden afstandsonderwijs of stage (IAE) .
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar later verplaatsen om zo meer tijd te maken voor het afstandsonderwijs of de stage.

Het tijdstip waarop het afstandsonderwijs of de ingehaalde stage beëindigd wordt, kan verschillen van cursist tot cursist. In dat geval verschilt de uitreikingsdatum van het studiebewijs tussen cursisten van dezelfde module. Het centrum kan in DAVINCI al studiebewijzen registreren vóór de uitgestelde einddatum van de module.

 

Registratie van afgelaste modules

Je zet de module stop als je voor de volledige klasgroep geen alternatief kan bieden voor de lessen die niet kunnen doorgaan, ook niet door de einddatum te verplaatsen naar later. De afgelastingsdatum is de datum van de laatste effectief georganiseerde les. Er zijn 2 mogelijke situaties: 

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats vóór of op het registratiemoment

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module na de laatste georganiseerde les. Je kan geen evaluatieresultaat registreren. 

De module kan je niet afgelasten als je minstens één cursist evalueert. In dat geval zet je de cursus verder en registreer je de afhakers op cursistniveau.

Het centrum ontvangt geen financiering voor de afgelaste module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats na het registratiemoment

 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module na de laatste georganiseerde les. Je kan geen evaluatieresultaat registreren. 

De module kan je niet afgelasten als je minstens één cursist evalueert. In dat geval zet je de cursus verder en registreer je de afhakers op cursistniveau.

Het centrum ontvangt financiering voor de afgelaste module en stort het inschrijvingsgeld door aan AHOVOKS. Bovendien telt die inschrijving wel mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).
 

Registratie van een geplande module die niet kan starten

Je plande een module, maar die kan door de coronamaatregelen niet opstarten. 

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module. De afgelastingsdatum valt voor de startdatum van de module.

Het centrum ontvangt geen financiering voor de niet opgestarte module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

 

Registratie van cursisten die afhaken

Je biedt een alternatief aan voor de lessen die niet kunnen doorgaan zoals gepland of voor de stage. Sommige cursisten haken af.

 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van die cursist volgens het centrumbeleid. 

Als de uitschrijving van de cursist voor het registratiemoment gebeurt, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten. Afhankelijk van de bepalingen in het centrumreglement stort het centrum het inschrijvingsgeld terug naar de cursist. Wanneer je (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld terugbetaalt, registreer je die wijziging ook in DAVINCI. Bovendien telt die uitschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

 

Registratie van inhaallessen

Je kan om verschillende redenen inhaallessen organiseren. Bijvoorbeeld:

 • Je leraar moet in quarantaine en de lessen kunnen niet vervangen worden door afstandsonderwijs. 
 • Je realiseert de capaciteitsvermindering op je lesplaats door een module tijdelijk niet in te richten en je lessen voor die module later op het schooljaar te organiseren.

Je organiseert een inhaalles zodra het terug mogelijk is.

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer de inhaallessen of wijzig de uren van je geplande lessen.
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar later verplaatsen om zo meer tijd te maken voor de inhaallessen.

 

Registratie van cursussen over het schooljaar heen bij fusie

Je centrum fusioneert op 01/09/2020 en de einddatum van de module wordt verplaatst naar volgend schooljaar. Probeer de einddatum zo veel mogelijk te verplaatsen naar een datum die valt voor 01/01/2021. Lukt dat niet, neem dan contact op met je instellingsbeheerder.

 • Registreer verder op de bestaande cursus met het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. Je registreert een resultaatsdatum van de uitgereikte studiebewijzen die ook vóór 01/01/2021 valt.
 • Kan je om technische redenen bij uitzondering niet verder registreren op de bestaande cursus? Verwijder in DAVINCI de oorspronkelijke IMV en maak een nieuwe IMV aan onder het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. AHOVOKS verplaatst van beide IMV het fotomoment zodat de oorspronkelijke module niet in aanmerking komt voor financiering. De plaatsingen op de nieuwe geregistreerde module komen in aanmerking voor in- en outputfinanciering.

 

Hoe bezorg je documenten aan AHOVOKS?
 • Je kan de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs bereiken. Vind de contactgegevens.
 • Stuur de documenten zo veel mogelijk elektronisch door.  Antwoorden krijg je ook maximaal digitaal verstuurd.  
 • Moet je toch documenten via de post bezorgen? Neem dan zeker vooraf contact op met de dossierbehandelaar om na te gaan of er een elektronisch alternatief is.
Wat zijn de richtlijnen voor EHBO?
Wat met cursisten of personeelsleden die in het buitenland wonen? Mogen zij naar België komen?
 • Leerlingen (en personeelsleden) die in het buitenland wonen en zich regelmatig verplaatsten moeten niet bij elke grensovergang in quarantaine. Zij moeten zich ook niet telkens opnieuw laten testen als ze naar ons land komen of naar hun land terugkeren

 • Cursisten die de grens enkel oversteken om hier les te volgen (en na de les terugkeren) vallen onder deze regeling. 

 • Zij moeten wél nauwgezet de veiligheidsmaatregelen naleven, zowel in België als in de buurlanden. Zij moeten extra gesensibiliseerd worden om zich op tijd te laten testen in geval van symptomen. In afwachting van het resultaat moeten ze wel in quarantaine. 


                    
Wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald educatief verlof (BEV)?

Wat zijn de consequenties van de verschillende keuzes i.v.m. het verder organiseren van de opleidingen?

Het Centrum plant inhaallessen 

Als het Centrum inhaallessen plant, verschuif je de einddatum van de module indien nodig naar achter in DAVINCI. Er is geen nieuw akkoord van de werkgever nodig over het opnemen van het betaald educatief verlof (BEV)/Vlaams Opleidingsverlof (VOV) op zich maar de opgenomen dagen moeten natuurlijk wel in overleg met de werkgevers gekozen worden. 

Het aanvraagformulier (= terugbetalingsaanvraag van de werkgever aan Departement Werk en Sociale Economie) moet niet gewijzigd worden. Het CVO moet wel een aangepast inschrijvingsattest bezorgen aan de werknemer, waarop de nieuwe einddatum vermeld is. Hiermee kan de werknemer zijn werkgever informeren over deze wijziging, en nieuwe afspraken maken over de opname van BEV/VOV. Voor BEV wijzigt het Centrum in dat geval ook de einddatum op de papieren aanwezigheidsattesten (BEV). Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.  

Het Centrum organiseert afstandsonderwijs als alternatief voor de geschorste lessen en evaluatie

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als ‘aanwezig’ geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV)  voor de deelnemende cursisten. Voor het VOV komt afstandsonderwijs steeds in aanmerking.


Welke invloed heeft het eventueel uitzonderlijk stopzetten van de lessen op het aantal uren VOV/BEV waarop de cursist recht heeft?

Voor het recht op VOV is er voor deze opleidingen een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de cursist niet deel aan de evaluatie, dan is er geen recht op VOV. Indien het Centrum de module uitzonderlijk toch stopzet nog vooraleer de eindbeoordeling kan plaatsvinden, wordt de voorwaarde van deelname aan de eindbeoordeling ‘niet van toepassing’.

In het geval de stopzetting plaatsvindt na het registratiemoment, registreer je in DAVINCI bij het evaluatieresultaat ‘niet georganiseerd’ en hou je schriftelijk bij dat de achterliggende reden ‘uitzonderlijke stopzetting omwille van coronavirus’ is. Vraag aan de cursist om de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van corona bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij/zij kan immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen.

Indien de opleiding wordt stopgezet en het laatste lesmoment plaatsvond voor of op het registratiemoment, wordt de module afgelast en kan er geen evaluatieresultaat worden geregistreerd. Je houdt schriftelijk bij dat de achterliggende reden ‘uitzonderlijke stopzetting omwille van coronavirus’ is. Vraag aan de cursist om de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van corona bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij/zij zal immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen. 

Voor het BEV worden de uren die al opgenomen waren voor de stopzetting terugbetaald, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen. 


Wat zijn de gevolgen als de minimaal verplichte 32 uren les niet gehaald worden? 

 • Om recht te hebben op VOV/BEV moet men voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar.
 • Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.


Meer informatie of vragen?

Leren en werken
Kan een stageplaats voor aanvang van stage een negatieve test eisen van een stagiair?
Mag een cursist in een stage of proeftuin duaal leren, leren in een onderneming met tijdelijke werkloosheid?

Ja, als de overeenkomst – zoals de bedoeling ervan – bestaat uit het aanleren van competenties en de cursist geen medewerkers in tijdelijke werkloosheid vervangt.

De federale regelgeving stelt dat het werk van een tijdelijk werkloze werknemer niet mag uitbesteed worden aan derden of studenten en dat bijgevolg geen nieuwe arbeidsovereenkomsten mogen afgesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk. 

Voor cursisten die een stage moeten verrichten of in een proeftuin duaal leren zitten, is de werkvloer echter een deel van de opleiding. Competentieverwerving staat daarbij centraal en niet het uitvoeren van het werk. Cursisten mogen dus in het kader van hun stage of de proeftuin duaal leren naar de werkvloer om competenties te verwerven, ongeacht tijdelijke werkloosheid binnen die onderneming, als dit geen vervanging met zich meebrengt van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid. 

De onderneming moet de veiligheidsmaatregelen respecteren die van toepassing zijn op de werkplekken
 

Gaan stages en duaal leren door?

De stages en duaal leren gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd vanaf fase oranje.

Wat zijn de specifieke adviezen voor praktijkopleidingen?

Praktijkopleidingen mogen blijven doorgaan in contactonderwijs. Het centrum bepaalt hoe ze de capaciteitsvermindering in de lesplaats, afhankelijk van de pandemiefase, realiseert. 

Voor de algemene organisatie van de lessen en andere activiteiten in het centrum gelden de maatregelen volgens de pandemiescenario’s voor onderwijs. Enkel essentiële derden zijn in het centrum toegelaten tijdens code oranje of rood. 

Voor de organisatie van de praktijklessen zelf gelden ook de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd voor de betrokken sector en hou je rekening met de lokale risico-analyse van je centrum. Pas daarom steeds de maatregelen uit het sectorprotocol toe.

Praktijklessen die passen binnen sectoren die open of verplicht gesloten zijn, kunnen doorgaan in contactonderwijs binnen de vastgelegde capaciteit in de scenario’s voor onderwijs. 

Als de sector gesloten is, zijn externen niet toegelaten. Je kan enkel werken op of met medecursisten. Bijvoorbeeld in de horeca-opleidingen is het gebruik van didactische keukens, koken en consumeren van de maaltijd door de klasgroep toegelaten. Derden zijn niet toegelaten.

Als de sector open is, zijn externen toegelaten (bv. als oefenmodellen in de opleidingen kapper of schoonheidsverzorging) volgens de maatregelen in het sectorprotocol. 

Ook de opleidingen uit de transportsector, zoals vrachtwagenchauffeur, kunnen doorgaan. In de cabine zijn enkel de cursist en de leerkracht toegelaten.

In de FAQ 'specifieke adviezen voor praktijkopleidingen' op de pagina voor het leerplichtonderwijs vind je meer specifieke adviezen.

Ondersteuning
Waar vind je meertalige en toegankelijke informatie over het coronavirus?

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. De centra leveren al heel wat inspanningen om hun cursisten duidelijke informatie te verstrekken. 

Voor specifieke doelgroep zoals anderstaligen, laaggeletterden en dove cursisten staat er ook heel wat toegankelijke informatie online:

De informatie op deze drie websites wordt nagekeken door het federale crisiscentrum, de informatie wordt vertaald door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De informatie aanpassen duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.  
 

Waar vinden cursisten meer informatie over de maatregelen die genomen zijn in het volwassenenonderwijs?

Je cursisten vinden meer informatie op de pagina Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – cursisten. Gebruik de communicatiekanalen van het centrum om de cursisten naar deze informatie te leiden.     

Personeelszaken
Moeten centra een telewerkaangifte indienen? - UPDATE 29 april
Wat als personeelslid moet thuisblijven omdat kinderdagverblijf, school of instelling van kind sluit door corona?
Welk attest moet een personeelslid aan de school bezorgen bij afwezigheid wegens ziekte?
Hoe bewijs je dat je niet kan thuiswerken?
Welk verlofstelsel kan een personeelslid nemen om thuis te blijven als zijn kind in quarantaine moet?
Wat doe je als een personeelslid terugkeert uit het buitenland? - UPDATE 29 april
Wat doe je als een personeelslid vastzit in het buitenland?
Wat als een personeelslid tot een risicogroep behoort?
Hoe registreer je de afwezigheden van personeelsleden?
Wat met personeelsleden die in meerdere onderwijsinstellingen werken?
Kan je personeelslid corona-ouderschapsverlof aanvragen?
Wat zijn de specifieke adviezen voor onderhoudspersoneel?
Wordt het coronavirus erkend als een beroepsziekte?

In het onderwijs wordt COVID-19 niet erkend als een beroepsziekte. Meer informatie vind je op de website van Fedris.

Wat met vervangingen?
Wat met de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)?
Blijf op de hoogte

Welke maatregelen zijn voor jouw instelling van toepassing in het corona-4 decreet?