Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - volwassenenonderwijs

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen. De pagina krijgt regelmatig een update.

Voor algemene vragen wordt telkens doorverwezen naar de FAQ-pagina voor leerplichtonderwijs.

Informatie gericht aan je cursisten, vind je op de pagina Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - cursisten.

Pandemiescenario's en draaiboeken - Gezondheid - Veiligheid en bescherming - Organisatie - Leren en werken - Ondersteuning - Personeelszaken

De antwoorden op de vragen blijven van toepassing tot en met 30 september. We bekijken of de beslissingen van de Veiligheidsraad van 23 september 2020 een invloed hebben op de antwoorden. Op deze pagina's en in Schooldirect lees je het meteen als er iets verandert.

Zoek in alle vragen en antwoorden
Pandemiescenario's, draaiboeken en pandemiefases
In welke pandemiefase start je centrum?

Na overleg beslisten het onderwijsveld en de onderwijsministers van de verschillende gemeenschappen om het volledige onderwijs (gewoon en buitengewoon kleuter-, lager, voltijds en deeltijds secundair, hoger, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs) op 1 september 2020 te laten starten in pandemiefase geel met grote waakzaamheid.

Lokale pandemiesituatie

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase

Op 1 september starten alle centra in fase geel. Als één of meerdere centra moeten overschakelen naar een andere pandemiefase, wordt er een procedure gevolgd. Lees meer over de procedure voor wijziging van pandemiefase.

Maatregelen aangepast voor vwo

Voor het volwassenenonderwijs worden enkele maatregelen in de pandemiefases aangepast:

 • In fase geel en oranje dragen volwassenen een mondmasker, ook in de klas. Dit is niet nodig bij pauzes in openlucht of tijdens sportactiviteiten.
 • In fase geel wordt de aanwezigheid van niet-essentiële derden beperkt. Ook de extra-murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort.

Veiligheidsmaatregelen per pandemiefase

Bekijk welke veiligheidsmaatregelen je moet naleven per pandemiefase:

Hoe gebruik je de pandemiescenario's en draaiboeken?

In de pandemiescenario's vind je de veiligheidsmaatregelen per pandemieniveau. Voor elk pandemieniveau is er een veiligheidsdraaiboek uitgewerkt. De veiligheidsdraaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's en verduidelijken verplichtingen – maar leggen er geen extra op – en geven bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen. Lees meer over de pandemiescenario's en draaiboeken.

Onderstaande webpagina's vatten alle veiligheidsmaatregelen per pandemieniveau samen uit de pandemiescenario's en draaiboeken:

Download je liever de volledige draaiboeken en pandemiescenario's? Je vindt ze in een overzichtstabel. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's.

Let op: de pandemiescenario's en draaiboeken zijn dynamische documenten. Het is aangeraden om ze digitaal te bekijken in plaats van ze af te drukken.

Hoe wordt er overgeschakeld naar een andere pandemiefase?
Wanneer is er sprake van een verhoogde waakzaamheid?
Wie brengt je op de hoogte van een wijziging van pandemiefase?
Wie vertegenwoordigt het onderwijs in de lokale crisiscel?
Wie formuleert een voorstel om naar een andere pandemiefase te gaan?
Gezondheid
Wat als een cursist of personeelslid ziek wordt in het centrum?
 • Hou afstand en vang de cursist of het personeelslid in een afzonderlijke ruimte op.
 • De cursist of het personeelslid gaat naar huis en laat zich testen. Verwittig eventueel iemand om de cursist of het personeelslid op te halen.
 • Ontsmet het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam. Verlucht de ruimte.
 • Lees wat je moet doen als een cursist of personeelslid positief test.

Bekijk ook

Wat doe je als een cursist of personeelslid positief testte?

Wat doe je als centrum?

 • Als een cursist of een medewerker positief testte, geeft de huisarts de informatie door om het contactonderzoek op te starten
 • Het is belangrijk dat een cursist die positief testte en fysiek in het centrum aanwezig was, de gegevens over zijn opleiding (centrum, lesplaats, module, leraar, lesmomenten) meldt aan de contactopspoorder. Benadruk het belang daarvan in de communicatie naar je cursisten.
 • De contactopspoorders van het callcenter nemen contact op met het centrum. Zij gaan na met wie de besmette cursist contact heeft gehad op school én welke maatregelen zij moeten nemen. 
 • Het centrum stemt met de contactopspoorders af welke maatregelen en communicatie er nodig zijn naar cursisten en personeel (bv. verwittigen de centra of de contactopspoorders alle cursisten van de klas?).

Een cursist of personeelslid moet in isolatie 

 • Als een cursist of personeelslid positief testte, moeten ze in isolatie. Dit is voor een periode van minstens 7 dagen. 
 • De cursist of personeelslid krijgt een attest om de afwezigheid te wettigen.

Lees meer over hoog en laag risico contacten.

Bekijk ook

Wat is een hoog of laag risico contact in het onderwijs?

Naargelang het risico op besmetting, worden contacten in 2 groepen verdeeld:

 • Laag risico contacten of oppervlakkige contacten. Laag risico contacten mogen naar het centrum komen.
 • Hoog risico contacten of nauwe contacten. Hoog risico contacten blijven thuis en gaan 14 dagen in quarantaine.

Cursisten en personeelsleden

 • Als een personeelslid of cursist besmet is met het coronavirus, dan worden andere volwassenen in de volgende situaties als hoog risico contacten (of nauwe contacten) beschouwd:

  • Een persoon met een cumulatief ‘face to face’ contact van minstens 15 minuten bij een afstand van minder dan 1,5 meter (bv. tijdens een gesprek). Als er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een ‘face to face’ contact.
  • Een persoon die meer dan 15 minuten in dezelfde ruimte was met de besmette persoon, waarbij niet steeds een afstand van 1,5 meter werd gerespecteerd, tenzij er een scheiding was door een wand uit plexiglas (bv. cursisten die naast elkaar zitten in de klas) en/of waarbij voorwerpen werden gedeeld.
  • Een persoon die direct fysiek contact heeft gehad met een besmette persoon (bv. omhelzen);
  • Een persoon die in direct contact (rechtstreeks van een persoon tot persoon, niet via bv. voorwerpen) is geweest met excreties of lichaamsvloeistoffen van de besmette persoon. Denk hierbij aan kussen (al dan niet op de mond), direct contact met speeksel of neussecreties bij hoesten of niezen en direct contact met braaksel.
 • Een laag risico contact is iedereen die zich in dezelfde gesloten kamer of omgeving bevond als de besmette cursist of personeelslid, maar zonder cumulatieve contacttijd gedurende minstens 15 minuten, binnen een afstand van minder dan 1,5 meter.

Bekijk ook

Kan je een cursist met neusloop en kriebel in de keel weigeren naar het centrum te komen?

Een aantal symptomen van het coronavirus lopen gelijk aan symptomen bij allergie en hooikoorts, zoals snotteren, niezen, rode ogen en een geïrriteerde keel krijgen. Deze personen ondervinden hooguit last van de symptomen, maar hebben niet noodzakelijk COVID-19. Bij een corona-infectie zijn er nog andere symptomen, zoals koorts, spierpijn en een algemeen ziektegevoel.

Je kan deze cursisten niet de toegang weigeren tot het centrum. Het is wel belangrijk om cursisten te wijzen op het belang om bij ziekte thuis te blijven.

Kan je je centrum sluiten naar aanleiding van een vermoedelijke besmetting?

De beslissing om het centrum (gedeeltelijk) te sluiten omwille van een infectieziekte wordt genomen in samenspraak met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit is zo bepaald in het draaiboek infectieziekten.

Als centrum meld je deze beslissing aan het AHOVOKS:

Het team Infectieziektebestrijding beslist in overleg met het centrum en de preventie-adviseur wanneer het centrum opnieuw kan opstarten. 

Je informeert het personeel en cursisten tijdig over de gevolgen van de sluiting.

Mag je koorts screenen wanneer cursisten/personeel het centrum betreden?
Wat als een cursist tot een risicogroep behoort?

Wie behoort tot de risicogroep?

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid in het centrum. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. 

Wat als een personeelslid tot een risicogroep behoort?
Veiligheid en bescherming
Wie moet een mondmasker dragen in het centrum?
 • Personeel en cursisten moeten verplicht een mondmasker dragen, ook als ze afstand kunnen houden.
 • Leraren moeten ook een mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas.
 • Cursisten en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op voorwaarde dat de veilige afstand (1,5 meter) bewaard wordt:
  • Om medische aandoeningen (bv. ASS of allergieën voor bepaalde stoffen).
  • Tijdens activiteiten, contacten of pauzes in openlucht.
  • Tijdens sportactiviteiten.

Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

Transparante mondmaskers

Je kan je mondmasker vervangen door een transparant mondmasker, op voorwaarde dat het transparant mondmasker dezelfde bescherming biedt: het moet gesloten zijn aan de zijkanten.

Face-shield en plexi-wanden

 • Een face-shield is niet verboden, maar vervangt de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet. Als je een face-shield draagt, draag je dus ook een mondmasker.
 • Ook als er een plexi-wand is (bv.  aan de balie), blijft een mondmasker verplicht.
Wie moet afstand houden?
 • Cursisten en personeelsleden houden afstand bij alle contacten.
 • Als het echt niet mogelijk is om afstand te bewaren, kunnen cursisten dichter bij elkaar zitten in het lokaal. Mondmaskers zijn, ongeacht de afstand, verplicht. 
Kan je cursisten of personeelsleden weigeren die terugkomen uit een oranje of rode zone?
Hoe zorg je voor een goede handhygiëne?
Hoe verlucht en ventileer je lokalen?
Wat zijn essentiële derden?
Wat zijn essentiële bijeenkomsten?
Organisatie van je centrum
Hoe organiseer je contactonderwijs? - UPDATE 24 september

Fase geel

In fase geel kunnen alle cursisten naar het centrum komen. 100% contactonderwijs is mogelijk, afstandsonderwijs is in deze fase niet verplicht.

Hou bij het bepalen van de capaciteit van de lokalen zeker rekening met de lokale risicoanalyse.

Minder capaciteit in fase oranje en rood

De capaciteit wordt verminderd in fase oranje en rood zodat het verhoogde besmettingsrisico in de samenleving zou dalen, onder meer door contacten, verplaatsingen en circulatiestromen te beperken.

Dit geeft de centra de mogelijkheid om, rekening houdend met de eigenheid (bv. de lokale context, aard van de opleidingen, doelgroepen), zelf een keuze te maken voor welke doelgroepen of opleidingen de lessen doorgaan via contactonderwijs of via afstandsonderwijs.

 • Voor de centra voor volwassenenonderwijs: max. 50% van de capaciteit in fase oranje en max. 25% van de capaciteit in fase rood (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis, met uitzondering van de gevangenis als lesplaats.
 • Voor de centra voor basiseducatie: max. 50% van de capaciteit in fase oranje en rood (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis, met uitzondering van de gevangenis als lesplaats.
 • Het verminderen van de capaciteit kan door het aantal lesmomenten in contactonderwijs te beperken, het aantal cursisten te verminderen of door een combinatie van beide. 
 • De capaciteitsvermindering geldt voor het aantal effectief ingeschreven cursisten dat op een bepaalde lesplaats en tijdens een bepaalde week contactonderwijs zou krijgen (of zich naar het centrum zou verplaatsen), op het moment dat de pandemiefase van kracht wordt. 

Groepsgrootte in fase oranje en rood

In fase oranje en rood worden maximaal 10 cursisten en de lesgever toegelaten per lokaal, onafhankelijk van de grootte van het lokaal. 

Wat met het aanbod in lokalen van derden?
 • Als de lessen fysiek doorgaan in lokalen van derden (bv. VDAB, lokale dienstencentra, gevangenis) kan het dat de veiligheidsmaatregelen binnen het volwassenenonderwijs en de partnerorganisaties verschillen. In dat geval gelden de strengste veiligheidsmaatregelen.  
 • Als een centrum lokalen deelt met derden (bv. een secundaire school), maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van de gelijktijdige lesmomenten en de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beiden, naargelang de fase, kunnen plaatsvinden.
   
Mogen cursisten voedsel bereiden en tijdens de lessen opeten? - UPDATE 28 september

Deze richtlijnen gelden enkel voor kookactiviteiten tijdens de les met uitzondering van de opleidingen uit de studiegebieden horeca, bakkerij en slagerij en voor de opleiding koken. Deze opleidingen vinden meer informatie op:

De kans dat je besmet geraakt door contact met levensmiddelen is, volgens wetenschappelijk onderzoek, zeer klein.  Pas wel de maatregelen voor persoonlijke, voedsel- en arbeidshygiëne strikt toe, zoals:

 • Reinig en ontsmet regelmatig oppervlakken en voorwerpen zoals tafels en materialen.
 • Organiseer geen kooklessen als social distancing niet mogelijk is.

In het volwassenenonderwijs kan je om bepaalde lesdoelen te bereiken vanaf fase geel wel nog voedsel bereiden als je een aantal regels volgt:

 • Hou 1,5 meter afstand. Als dit niet kan, gaan de kooklessen niet door.
 • Pas de HACCP-regels toe.
 • Derden mogen de leslokalen waar het voedsel wordt bereikt niet binnen.
 • Draag altijd een mondmasker en een koksmuts of haarnetje.
 • Zorg voor een lokaal dat je kan verluchten en ventileren.
 • Vermijd dat het gereedschap zoals messen en keukenhanddoeken door verschillende cursisten/personeelsleden wordt gebruikt. Als dit niet kan, reinig en ontsmet je regelmatig het materiaal.
 • Voorzie in de leslokalen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten , ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep…
 • Handen wassen of ontsmetten is belangrijk. Doe dit:
  • Vóór en na de bereiding.
  • Elke keer dat je materiaal heb aangeraakt.
 • Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één gerecht werken is af te raden, omdat de afstand dan niet kan gerespecteerd worden. Lukt dit niet, dan zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Probeer in elk geval de verplaatsingen in het leslokaal zo veel mogelijk te beperken en kruislijnen te vermijden.
 • Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
 • Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen, … op tafel. Geef de voorkeur aan individueel verpakte porties. Je mag die zelf bereiden.
 • Als je de bereiding in de klas opeet, doe je je mondmasker pas af op het moment dat je begint te eten.
 • Eén persoon schept de bereide gerechten op.
 • Maatregelen bij het afwassen van het gebruikte materiaal:
  • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken reinig en spoel je na ieder gebruik met zeep bij voorkeur in de afwasmachine bij meer dan 60 ° C.
  • Was je met de hand af, dan is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kan je naspoelen met koud drinkbaar water.
  • Kan je niet met heet water afwassen?
   • Ververs regelmatig het water.
   • Gebruik steeds voldoende detergent. Volg de aanbevelingen van de producent.
   • Laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent.
   • Spoel na met drinkbaar water.
   • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor je ze opnieuw gebruikt. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Kan het niet anders, zorg er dan voor dat je zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
   • Was je handen voor je de gewassen glazen aanraakt.
   • Reinig de oppervlaktes waarop je de bereidingen klaarmaakte met warm water en zeep. Soms is reiniging beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn goed tegen Covid-19 als je de gebruiksvoorwaarden naleeft. Kijk altijd naar de gebruiksaanwijzingen.
   • Gaat de afwas naar de schoolkeuken? Zorg ervoor dat slechts één iemand de afwas wegbrengt naar de keuken.
Mag je extra-murosactiviteiten organiseren?

Dit is afhankelijk van de fase.

 • Fase geel en oranje: extra-murosactiviteiten worden tijdelijk opgeschort. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding. Personeel en cursisten leven wel de veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de samenleving.
 • Fase rood: extra-murosactiviteiten worden opgeschort.
Mag je een opendeurdag of infomoment organiseren?

Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden in je centrum in fase geel, oranje en rood.

Je mag dus geen opendeurdag  of infomoment organiseren. Probeer je infomomenten zoveel mogelijk digitaal te organiseren.

 

Hoe organiseer je cursistenstromen?
 • Beperk de in-en uitgangen van het centrum.
 • Voer éénrichtingsverkeer in. Als dit niet mogelijk is, werk dan met voorrangsregels.
 • Beperk zoveel mogelijk de circulatie in het klaslokaal.
Wat met inschrijvingen?
 • In fase geel en oranje verlopen de inschrijvingen digitaal of op afspraak.
 • In fase rood verlopen de inschrijvingen enkel digitaal.

Hoe kan je cursisten digitaal inschrijven?

Om verplaatsingen van cursisten maximaal te vermijden en omdat cursisten moeilijkheden ondervinden om de nodige papieren stavingsstukken te bemachtigen, versoepelen tijdelijk de richtlijnen.

Versoepeling van de richtlijnen rond papieren stavingsstukken voor de vrijstelling van inschrijvingsgeld: het papieren stavingsstuk moet geldig zijn tussen 1 maand voor de inschrijving en uiterlijk op het registratiemoment.   

De 3 bestaande mogelijkheden om digitaal in te schrijven worden uitgebreid met een 4de mogelijkheid:

 • Beveiligd online inschrijven voor nieuwe of bestaande cursisten: kan altijd.
 • Pré-inschrijven online voor nieuwe of bestaande cursisten: kan altijd.
 • 1ste inschrijving via contact voor nieuwe cursisten, vervolginschrijvingen voor bestaande cursisten via online leerplatform centrum (via e-ID of account): kan altijd.
  • Het is niet de bedoeling dat alle nieuwe cursisten naar het centrum komen voor hun 1ste inschrijving. Deze mogelijkheid verwijst naar cursisten die zich voor de coronacrisis al voor het eerst inschreven via contact.
 • Nieuwe, 4de mogelijkheid: per mail inschrijven, voor nieuwe of bestaande cursisten. Dit kan enkel tijdens de coronaperiode en zolang er coronamaatregelen zijn.
  • De cursist mailt naar het centrum een scan of foto van zijn e-ID of identiteitsbewijs.  
  • Het centrum bewaart in het (digitale) cursistendossier de door het centrum verzonden e-mail met het inschrijvingsformulier en de antwoordmail waarin de cursist antwoordt dat hij akkoord is. 

Gebruik de 4de optie enkel voor cursisten waarvoor de 3 andere opties niet mogelijk zijn.

Lees de richtlijnen rond digitaal inschrijven

Krijgen cursisten vrijstelling van inschrijvingsgeld bij herinschrijving? - UPDATE 14 september

Cursisten betalen éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021, wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De cursist was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020. 
 • Het één-derde-moment van de module waarvoor de cursist zich eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020.
 • De cursist heeft geen deelcertificaat behaald voor deze module.

Het centrum ontvangt voor deze cursisten een reguliere financiering. Er is geen tariefsuggestie voor deze vrijstelling. Dat betekent dat centra dit zelf moeten bevragen bij de cursist of nakijken in de eigen software.

De registratie van de cursisten die hier aan voldoen kan met een van volgende tariefcodes:

 • 110 - Herinschrijving in zelfde module CVO omwille van COVID-19
 • 111 - Herinschrijving in zelfde module CBE omwille van COVID-19

Een cursist die was ingeschreven in een module die aan de 2 eerste voorwaarden voldoet, maar die terug werd uitgeschreven voor het één-derde-moment, komt niet in aanmerking voor deze vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Bekijk ook

Welke registratierichtlijnen gelden voor het aanbod in DAVINCI?

Het uitgangspunt blijft dat de centra de realiteit registreren in DAVINCI. Zo kan de reële impact van het coronavirus goed gemonitord worden.

Centra kunnen doorheen de lopende cursus de registratie (meermaals) bijsturen:

 • Lessen afgelasten
 • Inhaallessen inplannen
 • Einddatum module verlaten in functie van meer tijd creëren voor de inhaallessen of evaluatie
 • Aantal lestijden afstandsonderwijs of stage verhogen of verlagen
 • De module volledig afgelasten.
 • ...

De wijzigingen in de organisatie van de cursus registreer je altijd in DAVINCI, ook al is het fotomoment voorbij. Enkel het registratiemoment van de module kan je niet meer wijzigen als dat registratiemoment voorbij is. De einddatum van een module kan steeds bijgesteld worden.

Onderstaande bijkomende registratierichtlijnen gelden specifiek voor de cursussen binnen de coronaperiode. 

Registratie van inhaallessen

Je kan om verschillende redenen inhaallessen organiseren. Bijvoorbeeld:

 • Je leraar moet in quarantaine en de lessen kunnen niet vervangen worden door afstandsonderwijs. 
 • Je realiseert de capaciteitsvermindering op je lesplaats door een module tijdelijk niet in te richten en je lessen voor die module later op het schooljaar te organiseren.

Je organiseert een inhaalles zodra het terug mogelijk is.

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer de inhaallessen of wijzig de uren van je geplande lessen.
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar later verplaatsen om zo meer tijd te maken voor de inhaallessen.

Registratie van de gewijzigde organisatievorm

Je vervangt bijvoorbeeld een geplande les in contactonderwijs door een les via afstandsonderwijs of door stage. 

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer of wijzig in DAVINCI het aantal lestijden afstandsonderwijs of stage (IAE) .
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar later verplaatsen om zo meer tijd te maken voor het afstandsonderwijs of de stage.

Het tijdstip waarop het afstandsonderwijs of de ingehaalde stage beëindigd wordt, kan verschillen van cursist tot cursist. In dat geval verschilt de uitreikingsdatum van het studiebewijs tussen cursisten van dezelfde module. Het centrum kan in DAVINCI al studiebewijzen registreren vóór de uitgestelde einddatum van de module.

Registratie van afgelaste modules

Je zet de module stop als je voor de volledige klasgroep geen alternatief kan bieden voor de lessen die niet kunnen doorgaan, ook niet door de einddatum te verplaatsen naar later. Er zijn 2 mogelijke situaties: 

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats vóór of op het registratiemoment

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module na de laatste georganiseerde les. Je kan geen evaluatieresultaat registreren. 

De module kan je niet afgelasten als je minstens één cursist evalueert. In dat geval zet je de cursus verder en registreer je de afhakers op cursistniveau.

Het centrum ontvangt geen financiering voor de afgelaste module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats na het registratiemoment

Verdere instructies volgen.

Registratie van cursisten die afhaken

Je biedt een alternatief aan voor de lessen die niet kunnen doorgaan zoals gepland of voor de stage. Sommige cursisten haken af.

 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van die cursist volgens het centrumbeleid. Of registreer bij het evaluatieresultaat dat de cursist niet heeft deelgenomen of niet geslaagd is volgens het evaluatiebeleid van het centrum.

Als de uitschrijving van de cursist voor het registratiemoment gebeurt, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten. Afhankelijk van de bepalingen in het centrumreglement stort het centrum het inschrijvingsgeld terug naar de cursist. Wanneer je (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld terugbetaalt, registreer je die wijziging ook in DAVINCI. Bovendien telt die uitschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

Registratie van een geplande module die niet kan starten

Je plande een module, maar die kan door de coronamaatregelen niet opstarten. 

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module. De afgelastingsdatum valt voor de startdatum van de module.

Het centrum ontvangt geen financiering voor de niet opgestarte module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

Registratie van cursussen over het schooljaar heen bij fusie

Je centrum fusioneert op 01/09/2020 en de einddatum van de module wordt verplaatst naar volgend schooljaar. Probeer de einddatum zo veel mogelijk te verplaatsen naar een datum die valt voor 01/01/2021. Lukt dat niet, neem dan contact op met je instellingsbeheerder.

 • Registreer verder op de bestaande cursus met het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. Je registreert een resultaatsdatum van de uitgereikte studiebewijzen die ook vóór 01/01/2021 valt.
 • Kan je om technische redenen bij uitzondering niet verder registreren op de bestaande cursus? Verwijder in DAVINCI de oorspronkelijke IMV en maak een nieuwe IMV aan onder het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. AHOVOKS verplaatst van beide IMV het fotomoment zodat de oorspronkelijke module niet in aanmerking komt voor financiering. De plaatsingen op de nieuwe geregistreerde module komen in aanmerking voor in- en outputfinanciering.

Registratie van synchroon onderwijs

Synchroon onderwijs houdt in dat een deel van de cursisten de lessen in het centrum bijwoont en een deel van de cursisten gelijktijdig de les thuis volgt via de computer.

 • Registreer in DAVINCI de module in contactonderwijs. Je registreert niet apart welke cursisten de les van thuis uit volgen. Het registreren van participaties is niet meer verplicht, behalve voor het studiegebied NT2. Dan registreer je de aanwezigheid van alle cursisten, zowel zij die de les in het centrum volgen als zij die de les van thuis uit volgen.

Naast synchroon onderwijs is er de mogelijkheid om bij schorsing van de geplande, fysieke lessen deze te vervangen door afstandsonderwijs. In dat geval voorzie je afstandsonderwijs voor de volledige klasgroep.

Hoe bezorg je documenten aan AHOVOKS?
 • Je kan de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs bereiken. Vind de contactgegevens.
 • Stuur de documenten zo veel mogelijk elektronisch door.  Antwoorden krijg je ook maximaal digitaal verstuurd.  
 • Moet je toch documenten via de post bezorgen? Neem dan zeker vooraf contact op met de dossierbehandelaar om na te gaan of er een elektronisch alternatief is.
Wat zijn de richtlijnen voor EHBO?
Leren en werken
Gaan stages en duaal leren door?

De stages en duaal leren gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken.

Wat zijn de specifieke adviezen voor praktijkopleidingen?
Ondersteuning
Waar vind je meertalige en toegankelijke informatie over het coronavirus?

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. De centra leveren al heel wat inspanningen om hun cursisten duidelijke informatie te verstrekken. 

Voor specifieke doelgroep zoals anderstaligen, laaggeletterden en dove cursisten staat er ook heel wat toegankelijke informatie online:

De informatie op deze drie websites wordt nagekeken door het federale crisiscentrum, de informatie wordt vertaald door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De informatie aanpassen duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.  
 

Waar vinden cursisten meer informatie over de maatregelen die genomen zijn in het volwassenenonderwijs?

Je cursisten vinden meer informatie op de pagina Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – cursisten. Gebruik de communicatiekanalen van het centrum om de cursisten naar deze informatie te leiden.     

Personeelszaken
Wat met personeelsleden die terugkeren uit een oranje of rode zone?
Hoe registreer je de afwezigheden van personeelsleden?
Wat met personeelsleden die in meerdere onderwijsinstellingen werken?
Kan je personeelslid corona-ouderschapsverlof aanvragen?
Wat zijn de specifieke adviezen voor onderhoudspersoneel?
Wordt het coronavirus erkend als een beroepsziekte?

COVID-19 wordt erkend als een beroepsziekte voor werknemers in bepaalde sectoren. Meer informatie vind je op de website van Fedris.

Wat met vervangingen?
Wat met de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)?
Blijf op de hoogte