Coronamaatregelen: veelgestelde vragen - volwassenenonderwijs

Op deze pagina vind je een overzicht van de veelgestelde vragen en antwoorden over de coronamaatregelen. De pagina krijgt regelmatig een update.

Voor algemene vragen wordt telkens doorverwezen naar de FAQ-pagina voor leerplichtonderwijs. Informatie gericht aan je cursisten, vind je op deze pagina.

Pandemiescenario's en draaiboeken - Gezondheid - VaccinatiesVeiligheid en bescherming - Organisatie - Leren en werken - OndersteuningPersoneelszaken

UPDATE 11 februari

Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot na de krokusvakantie. Het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - werken dus ook na de krokusvakantie verder in code rood conform de voorgestelde draaiboeken.

Zoek in alle vragen en antwoorden
Pandemiescenario's, draaiboeken en pandemiefases
In welke pandemiefase zit je centrum?

Vanaf maandag 16 november geldt voor het volwassenenonderwijs - centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie - code rood conform de voorgestelde draaiboeken.

Lokale pandemiesituatie

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar een andere pandemiefase

Als één of meerdere centra moeten overschakelen naar een andere pandemiefase, wordt er een procedure gevolgd. Lees meer over de procedure voor wijziging van pandemiefase.

Let op: de kleuren van de pandemiefases in het onderwijs hangen niet samen met andere kleurcodes van bijvoorbeeld het reisadvies.

Veiligheidsmaatregelen per pandemiefase

Bekijk welke veiligheidsmaatregelen je moet naleven per pandemiefase:

Hoe gebruik je de pandemiescenario's en draaiboeken?

In de pandemiescenario's vind je de veiligheidsmaatregelen per pandemieniveau. Voor elk pandemieniveau is er een veiligheidsdraaiboek uitgewerkt. De veiligheidsdraaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's en verduidelijken verplichtingen – maar leggen er geen extra op – en geven bijkomende adviezen die een lokale risicoanalyse kunnen ondersteunen. Lees meer over de pandemiescenario's en draaiboeken.

Onderstaande webpagina's vatten alle veiligheidsmaatregelen per pandemieniveau samen uit de pandemiescenario's en draaiboeken:

Download je liever de volledige draaiboeken en pandemiescenario's? Je vindt ze in een overzichtstabel. De draaiboeken zijn een leeswijzer bij de pandemiescenario's.

Let op: de pandemiescenario's en draaiboeken zijn dynamische documenten. Het is aangeraden om ze digitaal te bekijken in plaats van ze af te drukken.

Hoe wordt er overgeschakeld naar een andere pandemiefase?
Wanneer is er sprake van een verhoogde waakzaamheid?
Wie brengt je op de hoogte van een wijziging van pandemiefase?
Wie vertegenwoordigt het onderwijs in de lokale crisiscel?
Wie formuleert een voorstel om naar een andere pandemiefase te gaan?
Gezondheid
Wat als een cursist of personeelslid ziek wordt in het centrum?
 • Hou afstand en vang de cursist of het personeelslid in een afzonderlijke ruimte op.
 • De cursist of het personeelslid gaat naar huis en laat zich testen. Verwittig eventueel iemand om de cursist of het personeelslid op te halen.
 • Ontsmet het lokaal en het materiaal waarmee de leerling in aanraking kwam. Verlucht de ruimte.
 • Lees wat je moet doen als een cursist of personeelslid positief test.

Bekijk ook

Hoe verloopt het contactonderzoek in Vlaanderen als een cursist positief test?

Het Agentschap Zorg en Gezondheid werkte, op basis van flow in het reguliere contactonderzoek, de volgende procedure voor contactonderzoek uit voor het volwassenenonderwijs. Voor de procedure in de centra die gelegen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zie FAQ 'Hoe verloopt het contactonderzoek voor Brusselse centra als een cursist positief test?'

Voor een cursist die positief test (indexpatiënt) uit het volwassenenonderwijs verloopt het contactonderzoek als volgt: 

 1. Een call agent belt de indexpatiënt (cursist) op.
 2. De call agent stelt de indexpatiënt een aantal vragen om een lijstje te maken met wie hij contact gehad heeft tijdens de besmettelijke periode (vb. gezin). De indexpatiënt kan zelf ook vragen stellen. Het is in deze fase cruciaal dat de cursist zelf vermeldt dat hij les heeft gevolgd in het volwassenenonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Benadruk het belang hiervan in de communicatie naar je cursisten. 
 3. Indien de indexpatiënt aan de call agent meldt dat hij les heeft gevolgd in een cvo of cbe tijdens de besmettelijke periode, wordt de casus doorgegeven aan een veldwerker die vertrouwd is met de procedure contactonderzoek in het volwassenenonderwijs. 
  De call agent voert verder het contactonderzoek voor de reguliere contacten van de indexpatiënt buiten het cvo of cbe en vraagt voor elk contact hoe lang en van hoe dichtbij dat contact was om het risico voor die contactpersoon in te schatten.
 4. De veldwerker contacteert de cursist die les heeft gevolgd in een cvo of cbe tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). 
  De veldwerker vraagt bijkomende informatie over de aard van de lessen om zo de context te kennen en een risico-analyse te doen voor de contacten met andere cursisten en personeelsleden.  Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘zittende’ klassen, praktijklessen,…
 5. De veldwerker onderzoekt of er laag- en/of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum. Lees meer over hoog en laag risicocontacten.
 6. Als er laag- of hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum, neemt de veldwerker contact op met de contactpersoon van het centrum. De directeur van het centrum wordt door AHOVOKS doorgegeven als contactpersoon voor het centrum. Als de indexpatiënt bijvoorbeeld geen les heeft gevolgd in de twee dagen voorafgaand aan de eerste symptomen, zal geen contact worden opgenomen met het centrum. 
 7. De veldwerker zal de deelnemerslijsten opvragen van die klasgroepen waar laag- en/of hoog risicocontacten met de indexpatiënt zijn geweest. 
  Het doorgeven van de deelnemerslijsten aan de veldwerker gebeurt digitaal. Dit kan als versleutelde email gebeuren of via een beveiligd Excel-document (het wachtwoord wordt dan telefonisch/per sms of eventueel in een aparte mail doorgestuurd).
 8. De contactpersoon van het centrum kan zelf vragen stellen aan de veldwerker en stemt met de veldwerker af welke bijkomende maatregelen en communicatie er eventueel nodig zijn naar cursisten en personeel. 
 9. De veldwerker contacteert alle betrokken cursisten en leerkrachten die een hoog risicocontact hebben gehad met de indexpatiënt. Dit gebeurt per telefoon of, in uitzonderlijke omstandigheden, door een huisbezoek. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. De veldwerker en de directeur van het centrum spreken onderling af wie de cursisten verwittigt die een laag risicocontact hebben gehad met de indexpatiënt.
beslissingsboom contactonderzoek volwassenenonderwijs
Hoe verloopt het contactonderzoek voor Brusselse centra als een cursist positief test?

Voor de centra gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd een aparte procedure voor contactonderzoek in het volwassenenonderwijs uitgewerkt. Voor de procedure in de centra die gelegen zijn in het Vlaanderen, zie FAQ 'Hoe verloopt het contactonderzoek in Vlaanderen als een cursist positief test?'

Voor een cursist die positief test (indexpatiënt) verloopt het contactonderzoek als volgt: 

 1. Een call agent belt de indexpatiënt (cursist) op.
 2. De call agent stelt de indexpatiënt een aantal vragen om een lijstje te maken met wie hij contact gehad heeft tijdens de besmettelijke periode (vb. gezin). De indexpatiënt kan zelf ook vragen stellen. Het is in deze fase cruciaal dat de cursist zelf vermeldt dat hij les heeft gevolgd in het volwassenenonderwijs tijdens de besmettelijke periode (2 dagen voor start klachten of voor test indien geen klachten). Benadruk het belang hiervan in de communicatie naar je cursisten. 
 3. De call agent neemt contact op met de contactpersoon van het centrum. De directeur van het centrum wordt door AHOVOKS doorgegeven als contactpersoon voor het centrum. Als de indexpatiënt bijvoorbeeld geen les heeft gevolgd in de twee dagen voorafgaand aan de eerste symptomen, zal geen contact worden opgenomen met het centrum. 
 4. De directeur van het centrum neemt vervolgens contact op met de medische “single point of contact” (mSPOC) via mspoc@bruzel.be.
 5. De mSPOC identificeert of er hoog risico-contacten hebben plaatsgevonden in het centrum. 
 6. De contactpersoon van het centrum kan zelf vragen stellen aan de mSPOC en stemt met af welke bijkomende maatregelen en communicatie er eventueel nodig zijn naar cursisten en personeel. 
 7. De mSPOC zal de deelnemerslijsten opvragen van die klasgroepen waar hoog-risicocontacten met de indexpatiënt zijn geweest. 
 8. Het doorgeven van de deelnemerslijsten aan de mSPOC gebeurt digitaal. Dit kan als versleutelde email gebeuren of via een beveiligd Excel-document (het wachtwoord wordt dan telefonisch/per sms of eventueel in een aparte mail doorgestuurd).
 9. De deelnemerslijsten worden door de MSPOC aan een medewerker van het call center bezorgd. 
 10. Een call agent neemt contact op met alle hoogrisico-contacten. 
Hoe verloopt het contactonderzoek in het volwassenenonderwijs als een personeelslid positief test?

Bij de besmetting van een personeelslid gebeurt het contactonderzoek door de arbeidsgeneeskundige dienst. 

Indien de medewerker in contact is gekomen met cursisten verloopt dit deel van het contactonderzoek door de call agent en veldwerker volgens dezelfde criteria als voor de besmetting van een cursist. Zie FAQ ‘Hoe verloopt het contactonderzoek in het volwassenenonderwijs als een cursist positief test?
 

Wat is een hoog of laag risicocontact?

Let op: sinds 23 november is er een nieuwe teststrategie. Hoog risicocontacten zonder symptomen gaan 10 dagen in quarantaine sinds het laatste hoog risicocontact en worden op dag 7, geteld vanaf het laatste contact, getest.

Lees meer over wat er verandert op de website van Sciensano.

Nieuw: reizigers die terugkeren uit een rode zone (na verblijf van meer dan 48 uur) worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze worden onmiddellijk na hun terugkeer van een reis uit een rode zone getest. Ze ondergaan een tweede test 7 dagen na hun aankomst uit het buitenland. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaat men in quarantaine.

Naargelang het risico op besmetting, worden contacten in 2 groepen verdeeld:

 • Laag risicocontacten. Laag risicocontacten mogen naar het centrum komen.
 • Hoog risicocontacten. Hoog risicocontacten gaan in quarantaine en worden getest.

Cursisten en personeelsleden

 • Als een personeelslid of cursist besmet is met het coronavirus, dan worden andere volwassenen in de volgende situaties als hoog risicocontacten beschouwd:

  • Iedereen die ‘face to face’ contact had langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter (zoals bijv. tijdens een gesprek), waarbij er geen mondmasker op een correcte manier (op mond en neus) werd gedragen. Dit zijn bijvoorbeeld leerlingen of leerkracht die samen eten en geen afstand bewaren. Indien er een volledige scheiding was door een wand uit plexiglas valt dit niet onder een ‘face to face’ contact. 

  • Iedereen die fysiek contact had met een positief geteste persoon, bijvoorbeeld bij knuffelen, handen schudden … (al dan niet met een mondmasker aan) of die in direct contact kwam met lichaamsvloeistoffen, bv. bij het zoenen (al dan niet op de mond).  

 • De contacten met een laag risico zijn: 

  • Iedereen die zich tot 15 minuten in dezelfde gesloten kamer/omgeving bevond als de positief geteste persoon, maar op minder dan 1,5 meter afstand
  • Iedereen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter contact had, maar waarbij gedurende de hele tijd een masker over mond en neus gedragen werd. 

 

Kan je een cursist met neusloop en kriebel in de keel weigeren naar het centrum te komen?

Een aantal symptomen van het coronavirus lopen gelijk aan symptomen bij allergie en hooikoorts, zoals snotteren, niezen, rode ogen en een geïrriteerde keel krijgen. Deze personen ondervinden hooguit last van de symptomen, maar hebben niet noodzakelijk COVID-19. Bij een corona-infectie zijn er nog andere symptomen, zoals koorts, spierpijn en een algemeen ziektegevoel.

Je kan deze cursisten niet de toegang weigeren tot het centrum. Het is wel belangrijk om cursisten te wijzen op het belang om bij ziekte thuis te blijven.

Mag je koorts screenen wanneer cursisten/personeel het centrum betreden?
Wat als een cursist tot een risicogroep behoort?

Wie behoort tot de risicogroep?

Samenleven met personen die tot de risicogroep behoren, vormt geen obstakel voor aanwezigheid in het centrum. Behalve als de behandelende arts van de risicopatiënt anders oordeelt. 

Vanaf fase oranje geldt dat cursisten die tot de risicogroep behoren, met hun behandelende arts bespreken of zij kunnen deelnemen aan de stages en/of fysieke lessen in het centrum.

Het is de verantwoordelijkheid van het centrum om de cursisten hierover goed te informeren. Het is echter de verantwoordelijkheid van de cursist om het advies van de behandelend arts al dan niet in te winnen en te volgen. Een cursist die tot de risicogroep behoort moet geen doktersattest bezorgen aan het centrum. Je kan deze cursisten de toegang tot het centrum ook niet weigeren
 

Wat als een personeelslid tot een risicogroep behoort?
Vaccinaties
Wie zorgt er voor de vaccinaties van stagiairs in het volwassenenonderwijs?
Mogen stagiairs gevaccineerd worden in de zorginstellingen waar ze stage lopen?
Mag iemand weigeren om zich te laten vaccineren?
Mag een instelling iemand weigeren die geen vaccin kreeg?
Zijn er kosten verbonden aan de toediening aan het vaccin voor stagiairs in zorginstellingen?
Hoe gebeurt de vaccinatie van stagiairs in de zorg? - NIEUW 24 februari

 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) volgt de toediening van vaccinaties in Vlaanderen op. 

De stagiairs in de zorg kunnen prioritair gevaccineerd worden, net zoals het zorgpersoneel. Stagiairs in de zorginstellingen/eerstelijnsgezondheidszorg die zelf vaccineren worden in principe meegenomen in de vaccinatieronde van de stageplaats. Ook de tweede prik gebeurt in dat geval op de stageplek, zelfs als de stage al is afgerond. 

Voor stagiairs in de zorg die nog niet zijn gevaccineerd, is de medewerking van de onderwijsinstellingen nodig om hen op te lijsten. Zo kan AZG deze stagiairs uitnodigen om zich in een vaccinatiecentrum te laten vaccineren. Daartoe vult de onderwijsinstelling het sjabloon ‘stagiairs in zorgopleidingen’ in (beschikbaar in Mijn Onderwijs) en bezorgt het aan AHOVOKS. Na controle bezorgt AHOVOKS deze gegevens aan AZG. Om de persoonsgegevens veilig uit te wisselen, worden de nodige protocollen afgesloten tussen de onderwijsinstellingen, AHOVOKS en AZG. 

 

Uit welke zorgopleidingen kunnen stagiairs prioritair gevaccineerd worden?

Niet alle stagiairs in zorgopleidingen zullen prioritair gevaccineerd kunnen worden. Voor elk vaccin dat prioritair wordt gegeven, moet dit verantwoord zijn. Altijd moet de afweging gemaakt worden of met de beperkte voorraad vaccins de groep per sé nu gevaccineerd moet worden of dat het later ook kan. Daarom is er in samenspraak met AZG een strikte selectie gebeurd binnen de zorgopleidingen. 

De lijst van geselecteerde opleidingen is vertrokken van de lijst van beroepen die door AZG zijn weerhouden om eerst gevaccineerd te worden. De redenering om stagiairs mee te nemen in de prioritaire groepen verschilt van deze voor de zorgprofessionals. Met de vaccinatie van de stagiairs wordt voornamelijk beoogd om de overdracht naar kwetsbare populaties zoveel mogelijk te beperken. Bij de zorgprofessionals zijn er nog bijkomende overwegingen die een rol spelen. Zo voldoet een niet te verwaarlozen deel zelf aan de belangrijkste risicofactor, m.n. gevorderde leeftijd. Ook is de continuïteit van de zorgverlening essentieel. Daarom is er strikter geselecteerd binnen de zorgopleidingen dan binnen door AZG opgemaakte beroepenlijst. 

De geselecteerde opleidingen (xlsx, 2 tabbladen, 31,6kB) voldoen aan volgende criteria: 

 • In de opleiding doen verhoudingsgewijs veel stagiairs stage bij mogelijk besmette personen die behoren tot kwetsbare populaties.
 • De stagiairs hebben voor de uitoefening van hun taken onvermijdelijk fysiek (i.e. hands-on) contact met cliënten/patiënten/residenten en anderen, zoals artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, … 
 • De stagiairs komen later (na afstuderen) ook in aanmerking om een aanzienlijke bijdrage te leveren in het bestrijden van het virus

Bij sommige opleidingen is het steeds mogelijk om bv. voldoende afstand te bewaren. Zo worden bv. studenten in de diëtiek of richtingen met laboranten niet weerhouden, aangezien ze geen noodzakelijk fysiek contact hebben met de patiënten die ze begeleiden. En als ze dit zouden hebben, dit contact eerder kortstondig is. Kinesitherapeuten die effectief hands-on contact moeten maken met anderen werden daarom wel weerhouden.

De uiteindelijke bekomen lijst van opleidingen is overeengekomen tussen AZG en het beleidsdomein Onderwijs en Vorming en is definitief. 

LET OP: de lijst van geselecteerde zorgopleidingen is volgens die criteria bijgestuurd ten opzichte van onze eerdere communicatie.

Voor de geselecteerde opleidingen wil AZG weten welke stagiairs minstens 2 weken stage lopen tussen maart en het einde van het schooljaar. AZG zal de al gevaccineerde stagiairs uit je ingevulde lijst halen. Je moet dus geen rekening houden met welke stagiairs mogelijk al gevaccineerd zijn.

Wanneer deze stagiairs opgeroepen zullen worden, is afhankelijk van de levering van de vaccins en de voortgang van de vaccinatie van de risicogroepen. 

 

Hoe vult de onderwijsinstelling het sjabloon ‘stagiairs in zorgopleidingen’ in?

Je bezorgt het sjabloon ‘stagiairs in zorgopleidingentegen uiterlijk woensdag 3 maart 2021 ingevuld in excel-formaat terug via Mijn Onderwijs.
  
Volgende stagiairs neem je op in de lijst:

 1. Stagiairs die ingeschreven zijn in een opleiding die voorkomt op de lijst in het tweede tabblad van het sjabloon. Stagiairs die zijn ingeschreven in andere opleidingen worden niet weerhouden. Aangezien streng geselecteerd is bij de opleidingen, moet je geen rekening houden met de plaats van stage (al dan niet een zorginstelling).

  Én
   
 2. De stagiairs lopen tussen 1 maart en het einde van het schooljaar nog minstens twee weken stage. Deze twee weken mogen opgesplitst zijn in kortere periodes. De stage kan al voor 1 maart gestart zijn.

In deze lijst geef je volgende gegevens van deze stagiairs mee: INSZ nummer, voornaam, naam, opleidingsvariant code en naam van de opleidingsvariant. Je gebruikt hiervoor het sjabloon ‘stagiairs in zorgopleidingen’ op Mijn Onderwijs. 

Enkel voor de buitenlandse stagiairs vul je naast deze gegevens ook nog hun verblijfsadres in België in en vul je bij kolom ‘verblijfsadres’ het cijfer ‘1’ in. Op deze manier is er een dubbele controle of het om een verblijfsadres gaat van een buitenlandse stagiair. De adresgegevens van stagiairs die op deze manier op de lijst voorkomen (met adres én verblijfsadres = 1) worden niet meer opgezocht in de authentieke bron. 

Het ingevulde sjabloon bezorg je ons in excel-vorm terug via Mijn Onderwijs. Meer bepaald via de tab “Document versturen”. Daar kies je dan het formuliertype “VAC – Vaccinatie stagiairs – Excel” en je voegt het document toe via de knop “Bijlage toevoegen”. Tenslotte verzend je definitief door op de knop “Stuur document(en) door” te klikken. 

Door de uitwisseling volledig via Mijn Onderwijs te laten verlopen, zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens van deze stagiairs zo veilig mogelijk verstuurd kunnen worden. Verzend de bestanden dus niet via mail.

AHOVOKS bezorgt de gegevens na controle aan AZG. Indien er na de controle op de gegevens nog vragen zijn, contacteert AHOVOKS jou. AZG doet nog een tweede controle en filtert de al gevaccineerde stagiairs uit de lijst. Je moet dus geen rekening houden met welke stagiairs mogelijk al gevaccineerd zijn.

Wanneer deze stagiairs opgeroepen zullen worden, is afhankelijk van de levering van de vaccins en de voortgang van de vaccinatie van de risicogroepen. 

Er zullen helaas altijd opleidingsverstrekkers en stagiairs achterblijven die teleurgesteld zijn. De studenten of cursisten die op dit moment niet voorkomen op de lijst van prioritair te vaccineren personen, zullen later opgevist worden in de vaccinatieronde bij de algemene bevolking. Het is van belang om in afwachting van hun vaccin blijvende aandacht te hebben voor de al bestaande veiligheidsmaatregelen.
 

Wanneer wordt het onderwijspersoneel gevaccineerd?
Veiligheid en bescherming
Wie moet een mondmasker dragen in het centrum?
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze afstand kunnen houden.
 • Personeel en cursisten dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze afstand kunnen houden.
 • Leraren moeten ook een mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas.
 • Leraren en cursisten kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van medische aandoeningen of tijdens sportactiviteiten.

Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

Transparante mondmaskers

Je kan je mondmasker vervangen door een transparant mondmasker, op voorwaarde dat het transparant mondmasker dezelfde bescherming biedt: het moet gesloten zijn aan de zijkanten.

Face-shield en plexi-wanden

 • Een face-shield is niet verboden, maar vervangt de verplichting tot het dragen van een mondmasker niet. Als je een face-shield draagt, draag je dus ook een mondmasker.
 • Ook als er een plexi-wand is (bv.  aan de balie), blijft een mondmasker verplicht.

Cursisten met een auditieve beperking

Voor cursisten met een auditieve beperking kan afgeweken worden van de algemene mondmaskerplicht in het centrum. Daarbij geldt als richtlijn dat:

 • Je een kwalitatief transparant mondmasker kan gebruiken.
 • Een tolk een plexi-wand of een face-shield als alternatief voor een mondmasker kan gebruiken, als de tolk stilstaat of stilzit op voldoende afstand (1,5 meter) van andere volwassenen. Wanneer deze afstand niet gegarandeerd kan worden, is een plexi-wand of face-shield alleen onvoldoende veilig, en blijft een mondmasker noodzakelijk.
   
Wie moet afstand houden?
 • Cursisten en personeelsleden houden afstand bij alle contacten.
 • Als het echt niet mogelijk is om afstand te bewaren, kunnen cursisten dichter bij elkaar zitten in het lokaal. Mondmaskers zijn, ongeacht de afstand, verplicht. 
Kan je cursisten of personeelsleden weigeren die terugkomen uit een rode zone?
Hoe zorg je voor een goede handhygiëne?
Hoe verlucht en ventileer je lokalen?
Wat zijn essentiële derden?
Wat zijn essentiële bijeenkomsten?
Organisatie van je centrum
Hoe organiseer je contactonderwijs?

Fase geel

In fase geel kunnen alle cursisten naar het centrum komen. 100% contactonderwijs is mogelijk, afstandsonderwijs is in deze fase niet verplicht.

Hou bij het bepalen van de capaciteit van de lokalen zeker rekening met de lokale risicoanalyse.

Minder capaciteit in fase oranje en rood

De capaciteit wordt verminderd in fase oranje en rood zodat het verhoogde besmettingsrisico in de samenleving zou dalen, onder meer door contacten, verplaatsingen en circulatiestromen te beperken.

Dit geeft de centra de mogelijkheid om, rekening houdend met de eigenheid (bv. de lokale context, aard van de opleidingen, doelgroepen), zelf een keuze te maken voor welke doelgroepen of opleidingen de lessen doorgaan via contactonderwijs of via afstandsonderwijs.

 • Voor de centra voor volwassenenonderwijs: max. 50% van de capaciteit in fase oranje en max. 25% van de capaciteit in fase rood (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis, met uitzondering van de gevangenis als lesplaats.
 • Voor de centra voor basiseducatie: max. 50% van de capaciteit in fase oranje en rood (lesmomenten*cursisten) per lesplaats op weekbasis, met uitzondering van de gevangenis als lesplaats.
 • Het verminderen van de capaciteit kan door het aantal lesmomenten in contactonderwijs te beperken, het aantal cursisten te verminderen of door een combinatie van beide. 
 • Als referentie voor het berekenen van de capaciteitsvermindering neem je elke week per lesplaats het georganiseerde aanbod in contactonderwijs als niet zou geschakeld zijn naar fase oranje. Je berekent de capaciteit door het aantal lesmomenten te vermenigvuldigen met het aantal cursisten dat dit schooljaar op de lesplaats zou les gehad hebben in deze week.  

Groepsgrootte in fase oranje en rood

In fase oranje en rood worden maximaal 10 cursisten en de lesgever toegelaten per lokaal, onafhankelijk van de grootte van het lokaal. 

Hoe kan je de capaciteit verminderen in fase oranje en rood?

Fase geel: 100% capaciteit. Fase oranje: 50% capaciteit en maximaal 10 cursisten en de leraar. Fase rood: 25% capaciteit voor de cvo, 25% voor de cbe en maximaal 10 cursisten en de leraar.

Bereken de referentie voor de capaciteitsvermindering 

Als referentie voor het berekenen van de capaciteitsvermindering neem je elke week per lesplaats het georganiseerde aanbod in contactonderwijs als niet zou geschakeld zijn naar fase oranje of rood.  

Dit betekent concreet dat je het aantal lesmomenten vermenigvuldigt met het aantal cursisten dat dit schooljaar op de lesplaats zou les gehad hebben in deze week.

Je bekijkt de capaciteit op weekbasis en per lesplaats. Als nieuwe modules opstarten, tellen die mee in het georganiseerde aanbod.   

De capaciteit verminderen 

Je vermindert de capaciteit door contacten, verplaatsingen en circulatiestromen te beperken. Je moet de capaciteitsvermindering niet berekenen per module, per weekdag, per dagdeel (voormiddag, namiddag, avond), per leerkracht of per opleiding. Je bekijkt de vermindering van de capaciteit in totaliteit per lesplaats op weekbasis. 

Je krijgt de mogelijkheid om, rekening houdend met de eigenheid van je centrum, zelf een keuze te maken voor welke doelgroepen of opleidingen de lessen doorgaan via contactonderwijs of via afstandsonderwijs.  

In fase oranje en in fase rood kan je maximaal 10 cursisten en de lesgever toelaten in een lokaal, ongeacht de grootte van het lokaal. Hou hiermee rekening bij het verminderen van de capaciteit.
 

Hoe veilig evaluaties organiseren?
 • Momenteel geldt code rood in het volwassenonderwijs (maximaal 10 cursisten in een lokaal en maximaal 25% van de capaciteit op de lesplaats in CVO en 50% in CBE op een lesweek). De organisatie van fysieke evaluaties valt onder deze regeling. 
 • Een afwijking van het centrumreglement rond evaluatie is mogelijk. Evaluatiemomenten vallen ook onder deze capaciteitsbeperking.
 • Voor evaluaties gelden alle veiligheidsmaatregelen (verluchten en ventilatie, (1,5m) afstand houden, handhygiëne en dragen van mondmaskers…)
 • Geef de voorkeur aan een digitale evaluatie op afstand.

Veiligheidsadviezen

Extra aandacht voor volgende veiligheidsadviezen:

 • Cursisten verplaatsen zich bij voorkeur op eigen kracht en/of met eigen vervoer naar de plaats van het examen.
 • De toegang tot de examenplaats gebeurt via éénrichtingsverkeer en gemarkeerde loopwegen. Cursisten wachten bij voorkeur in openlucht. Na het examen verlaten cursisten indien mogelijk onmiddellijk en individueel de locatie.
 • Zoek indien nodig en indien mogelijk alternatieve examenlocaties (sportzalen, grote vergaderzalen, feestzalen,...). Ga hierover in overleg met het lokaal bestuur, privéondernemingen, vzw’s ... In dat geval kan dit ook in grotere groepen dan 10.
 • Reinig de werkbladen en andere oppervlakten voor elk examen grondig. Ook materiaal en computers moeten voor gebruik grondig gereinigd worden. Laat zo weinig mogelijk materiaal uitwisselen.
 • Zieke cursisten en personeelsleden blijven thuis. Als een cursist ziek wordt tijdens een examen, wordt hij volgens de geldende richtlijnen apart gezet tot hij naar huis kan.

Lees ook het CELEVAL-advies dat werd opgesteld voor het hoger onderwijs. Dat advies is richtinggevend bij de organisatie van examens voor grotere groepen. 

Hoe veilig niveautesten organiseren?

Vanaf code oranje is het vermijden van cursistenstromen en beperken van verplaatsingen het uitgangspunt voor de organisatie van niveautesten. 

Voor de organisatie van niveautesten gelden de volgende basisprincipes:

 • Niveautesten worden digitaal op afstand georganiseerd indien dat mogelijk is. Enkel indien het niet anders kan, kunnen niveautesten in het centrum worden georganiseerd. 
 • Veilig niveautesten organiseren: 
  • Altijd op afspraak.
  • In een 1-op-1 contact waar mogelijk.
  • Ventileer en verlucht de lokalen.
  • Was of ontsmet de handen bij het binnenkomen van een lokaal.
  • Hou 1,5m afstand van elkaar.
  • Draag steeds een mondmasker, ook tijdens de niveautest.

Veiligheidsadviezen

Extra aandacht voor volgende veiligheidsadviezen:

 • Cursisten verplaatsen zich bij voorkeur op eigen kracht en/of met eigen vervoer naar de plaats van het examen.
 • De toegang tot het lokaal waar de niveautest wordt afgenomen gebeurt via éénrichtingsverkeer en gemarkeerde loopwegen. Cursisten wachten bij voorkeur in openlucht. Na het examen verlaten  cursisten indien mogelijk onmiddellijk en individueel de locatie.
 • Reinig de werkbladen en andere oppervlakten voor elk examen grondig. Ook materiaal en computers moeten voor gebruik grondig gereinigd worden. Laat zo weinig mogelijk materiaal uitwisselen.
 • Zieke cursisten en personeelsleden blijven thuis. Als een cursist ziek wordt tijdens een examen, wordt hij volgens de geldende richtlijnen apart gezet tot hij naar huis kan.
   
Hoe veilig intakegesprekken organiseren?

Vanaf code oranje is het vermijden van cursistenstromen en beperken van verplaatsingen het uitgangspunt voor de organisatie van intakegesprekken. 

Voor de organisatie van intakegesprekken gelden de volgende basisprincipes:

 • Intakegesprekken worden digitaal georganiseerd. 
  Enkel voor cursisten die onvoldoende digitale vaardigheden hebben of geen toegang hebben tot digitale infrastructuur kan een intakegesprek in het centrum worden georganiseerd. 
 • Veilig een intakegesprek organiseren: 

  • 1-op-1 contact op afspraak.
  • Ventileer en verlucht de lokalen.
  • Was of ontsmet de handen bij het binnenkomen van een lokaal.
  • Hou 1,5m afstand van elkaar.
  • Draag steeds een mondmasker.
    
Wat met het aanbod in lokalen van derden?
 • Als de lessen fysiek doorgaan in lokalen van derden (bv. VDAB, lokale dienstencentra, gevangenis) kan het dat de veiligheidsmaatregelen binnen het volwassenenonderwijs en de partnerorganisaties verschillen. In dat geval gelden de strengste veiligheidsmaatregelen.  
 • Als een centrum lokalen deelt met derden (bv. een secundaire school), maakt de preventieadviseur een risicoanalyse voor de organisatie van de gelijktijdige lesmomenten en de wisselmomenten (o.a. vermijden van samenscholing, hygiënemaatregelen) zodat de leeractiviteiten van beiden, naargelang de fase, kunnen plaatsvinden.
   
Wat met aanbod in de gevangenissen?
 • Alle maatregelen uit de pandemiescenario's CVO en CBE zijn van toepassing op de lessen die doorgaan in de gevangenis. Enkel de capaciteitsvermindering voor het contactonderwijs in fase oranje en rood is niet van toepassing als de gevangenis de lesplaats is.
 • Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) legt de veiligheidsmaatregelen binnen de gevangenis vast. Als de veiligheidsmaatregelen binnen het volwassenenonderwijs en de gevangenis verschillen, gelden de strengste veiligheidsmaatregelen.
 • Alle groepsactiviteiten zijn opgeschort van maandag 2 november tot en met zondag 13 december. Alle lessen worden tot dan dus opgeschort. In onderling overleg tussen de centra, de onderwijscoördinator en de gevangenis wordt onderzocht of en welke alternatieven mogelijk zijn (1 op 1, videobellen, papieren bundels).  
Mogen cursisten voedsel bereiden en tijdens de lessen opeten?

Deze richtlijnen gelden enkel voor kookactiviteiten tijdens de les met uitzondering van de opleidingen uit de studiegebieden horeca, bakkerij en slagerij en voor de opleiding koken.

De opleidingen uit de studiegebieden horeca, bakkerij en slagerij en de opleiding koken vinden meer informatie op:

De kans dat je besmet geraakt door contact met levensmiddelen is, volgens wetenschappelijk onderzoek, zeer klein.  Pas wel de maatregelen voor persoonlijke, voedsel- en arbeidshygiëne strikt toe, zoals:

 • Reinig en ontsmet regelmatig oppervlakken en voorwerpen zoals tafels en materialen.
 • Derden mogen de leslokalen waar het voedsel wordt bereikt niet binnen.

In het volwassenenonderwijs kan je om bepaalde lesdoelen te bereiken vanaf fase geel wel nog voedsel bereiden als je een aantal regels volgt:

 • Beperk de circulatie van cursisten tijdens de kooklessen en hou zo veel mogelijk afstand. *
 • Pas de HACCP-regels toe.
 • Draag altijd een mondmasker en een koksmuts of haarnetje.
 • Zorg voor een lokaal dat je kan verluchten en ventileren.
 • Vermijd dat het gereedschap zoals messen en keukenhanddoeken door verschillende cursisten/personeelsleden wordt gebruikt. Als dit niet kan, reinig en ontsmet je regelmatig het materiaal.
 • Voorzie in de leslokalen voldoende reinigings- en ontsmettingsproducten , ontsmettende handgels, handwasbakjes met ontsmettende zeep…
 • Handen wassen of ontsmetten is belangrijk. Doe dit:
  • Vóór en na de bereiding.
  • Elke keer dat je materiaal heb aangeraakt.
 • Iedereen werkt bij voorkeur aan slechts één gerecht. Met meerdere personen aan één gerecht werken is af te raden, omdat de afstand dan niet kan gerespecteerd worden. Lukt dit niet, dan zijn extra veiligheidsmaatregelen nodig. Probeer in elk geval de verplaatsingen in het leslokaal zo veel mogelijk te beperken en kruislijnen te vermijden.
 • Gebruik zoveel mogelijk papieren tafellakens, napperons, placemats, servetten.
 • Zet geen boterpotjes, zout- en pepervaatjes, olie en azijn, ketchupflesjes, broodmandjes, siervoorwerpen, … op tafel. Geef de voorkeur aan individueel verpakte porties. Je mag die zelf bereiden.
 • Als je de bereiding in de klas opeet, doe je je mondmasker pas af op het moment dat je begint te eten.
 • Eén persoon schept de bereide gerechten op.
 • Maatregelen bij het afwassen van het gebruikte materiaal:
  • Glazen, tassen, servieswerk, bestekken reinig en spoel je na ieder gebruik met zeep bij voorkeur in de afwasmachine bij meer dan 60 ° C.
  • Was je met de hand af, dan is het aangeraden om heet water en detergent te gebruiken. Eventueel kan je naspoelen met koud drinkbaar water.
  • Kan je niet met heet water afwassen?
   • Ververs regelmatig het water.
   • Gebruik steeds voldoende detergent. Volg de aanbevelingen van de producent.
   • Laat de glazen voldoende lang weken in het water met detergent.
   • Spoel na met drinkbaar water.
   • Gebruik een afwasbak voor het afwassen en een andere afwasbak voor het naspoelen. Laat de glazen goed uitlekken en drogen voor je ze opnieuw gebruikt. Droog bij voorkeur niet af met een handdoek. Kan het niet anders, zorg er dan voor dat je zo vaak als nodig een propere handdoek neemt. Was de handdoeken steeds na gebruik.
   • Was je handen voor je de gewassen glazen aanraakt.
   • Reinig de oppervlaktes waarop je de bereidingen klaarmaakte met warm water en zeep. Soms is reiniging beter dan een ontsmettingsmiddel verkeerd gebruiken. De meeste van de gebruikelijke ontsmettingsmiddelen zijn goed tegen Covid-19 als je de gebruiksvoorwaarden naleeft. Kijk altijd naar de gebruiksaanwijzingen.
   • Gaat de afwas naar de schoolkeuken? Zorg ervoor dat slechts één iemand de afwas wegbrengt naar de keuken.
Mag je extra-murosactiviteiten organiseren?

Nieuw: meerdaagse uitstappen zijn tot en met de paasvakantie niet toegestaan.

Dit is afhankelijk van de fase.

 • Fase geel: extra-murosactiviteiten kunnen doorgaan. De personeelsleden (en leerlingen) passen de veiligheidsmaatregelen toe volgens de regels die in de bredere samenleving gelden.

 • Fase oranje: extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding. Personeel en cursisten leven wel de veiligheidsmaatregelen na die gelden voor de samenleving. 

 • Fase rood: extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Ook observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding worden opgeschort.

“Extra-murosactiviteiten” wordt niet in strikte zin geïnterpreteerd als “alle activiteiten buiten de schoolmuur”. Kan een gewoon lesmoment veiliger doorgaan in de buitenlucht? Dan kan dat op de lesplaats of in de directe omgeving. In de omzendbrief van 1 december 2020 aan de lokale besturen wordt een verplaatsing in groep om zich naar een locatie buiten het domein van een onderwijsinstelling te begeven of een activiteit in de buurt van een onderwijsinstelling in de buitenlucht toegestaan. Zo’n verplaatsing wordt niet aanzien als een samenscholing. De veiligheidsmaatregelen uit het protocol onderwijs worden te allen tijde gerespecteerd. 

Mag je nog meerdaagse uitstappen organiseren?

Meerdaagse uitstappen zijn tot en met de paasvakantie niet toegestaan. De situatie blijft de komende maanden precair, en zo vermijd je ook hoge annulatiekosten.

Mag je een opendeurdag of infomoment organiseren?

Beperk de aanwezigheid van niet-essentiële derden in je centrum in fase geel.

In fase oranje en rood zijn enkel essentiële derden toegelaten. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren. Lees meer over essentiële derden.

Je mag dus geen opendeurdag  of infomoment organiseren. Probeer je infomomenten zoveel mogelijk digitaal te organiseren.

 

Hoe organiseer je cursistenstromen?
 • Beperk de in-en uitgangen van het centrum.
 • Voer éénrichtingsverkeer in. Als dit niet mogelijk is, werk dan met voorrangsregels.
 • Beperk zoveel mogelijk de circulatie in het klaslokaal.
Wat met inschrijvingen?
 • In fase geel en oranje verlopen de inschrijvingen digitaal of op afspraak.
 • In fase rood verlopen de inschrijvingen enkel digitaal.

Hoe kan je cursisten digitaal inschrijven?

Om verplaatsingen van cursisten maximaal te vermijden en omdat cursisten moeilijkheden ondervinden om de nodige papieren stavingsstukken te bemachtigen, versoepelen tijdelijk de richtlijnen.

Versoepeling van de richtlijnen rond papieren stavingsstukken voor de vrijstelling van inschrijvingsgeld: het papieren stavingsstuk moet geldig zijn tussen 1 maand voor de inschrijving en uiterlijk op het registratiemoment.   

De 3 bestaande mogelijkheden om digitaal in te schrijven worden uitgebreid met een 4de mogelijkheid:

 • Beveiligd online inschrijven voor nieuwe of bestaande cursisten: kan altijd.
 • Pré-inschrijven online voor nieuwe of bestaande cursisten: kan altijd.
 • 1ste inschrijving via contact voor nieuwe cursisten, vervolginschrijvingen voor bestaande cursisten via online leerplatform centrum (via e-ID of account): kan altijd.
  • Het is niet de bedoeling dat alle nieuwe cursisten naar het centrum komen voor hun 1ste inschrijving. Deze mogelijkheid verwijst naar cursisten die zich voor de coronacrisis al voor het eerst inschreven via contact.
 • Nieuwe, 4de mogelijkheid: per mail inschrijven, voor nieuwe of bestaande cursisten. Dit kan enkel tijdens de coronaperiode en zolang er coronamaatregelen zijn.
  • De cursist mailt naar het centrum een scan of foto van zijn e-ID of identiteitsbewijs.  
  • Het centrum bewaart in het (digitale) cursistendossier de door het centrum verzonden e-mail met het inschrijvingsformulier en de antwoordmail waarin de cursist antwoordt dat hij akkoord is. 

Gebruik de 4de optie enkel voor cursisten waarvoor de 3 andere opties niet mogelijk zijn.

Lees de richtlijnen rond digitaal inschrijven

Krijgen cursisten vrijstelling van inschrijvingsgeld bij herinschrijving?

Cursisten betalen éénmalig geen inschrijvingsgeld voor de inschrijving in een module die georganiseerd wordt tijdens het schooljaar 2020-2021, wanneer aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De cursist was eerder ingeschreven in dezelfde module, die een startdatum had vóór 9 maart 2020. 
 • Het één-derde-moment van de module waarvoor de cursist zich eerder inschreef, situeert zich tussen 9 maart 2020 en 31 augustus 2020.
 • De cursist heeft geen deelcertificaat behaald voor deze module.

Het centrum ontvangt voor deze cursisten een reguliere financiering. Er is geen tariefsuggestie voor deze vrijstelling. Dat betekent dat centra dit zelf moeten bevragen bij de cursist of nakijken in de eigen software.

De registratie van de cursisten die hier aan voldoen kan met een van volgende tariefcodes:

 • 110 - Herinschrijving in zelfde module CVO omwille van COVID-19
 • 111 - Herinschrijving in zelfde module CBE omwille van COVID-19

Een cursist die was ingeschreven in een module die aan de 2 eerste voorwaarden voldoet, maar die terug werd uitgeschreven voor het één-derde-moment, komt niet in aanmerking voor deze vrijstelling van inschrijvingsgeld.

Bekijk ook

Welke registratierichtlijnen gelden voor het aanbod in DAVINCI?

Het uitgangspunt blijft dat de centra de realiteit registreren in DAVINCI. Zo kan de reële impact van het coronavirus goed gemonitord worden.

Centra kunnen doorheen de lopende cursus de registratie (meermaals) bijsturen:

 • Lessen afgelasten
 • Inhaallessen inplannen
 • Einddatum module verlaten in functie van meer tijd creëren voor de inhaallessen of evaluatie
 • Aantal lestijden afstandsonderwijs of stage verhogen of verlagen
 • De module volledig afgelasten.
 • ...

De wijzigingen in de organisatie van de cursus registreer je altijd in DAVINCI, ook al is het fotomoment voorbij. Enkel het registratiemoment van de module kan je niet meer wijzigen als dat registratiemoment voorbij is. De einddatum van een module kan steeds bijgesteld worden.

Onderstaande bijkomende registratierichtlijnen gelden specifiek voor de cursussen binnen de coronaperiode. 

 

Wanneer registreer je contactonderwijs of afstandsonderwijs?

Contact: ofwel volledige klas in de school, ofwel deel van de klas in de school en deel van de klas thuis (gestreamde les of afgesproken opdrachten). Afstand: volledige klas niet op school. Iedereen volgt gestreamde les of werkt aan afgesproken opdrachten

Tijdens de lestijden contactonderwijs volgt minimaal een deel van de cursisten de lessen in het centrum. De andere cursisten:

 • Volgen thuis de les via de computer, al dan niet op hetzelfde tijdstip.
 • Werken aan afgesproken opdrachten die het lesmoment vervangen.

In DAVINCI registreer je deze lestijden als contactonderwijs. Je registreert niet apart welke cursisten de les van thuis uit volgen. Het registreren van participaties is niet meer verplicht, behalve voor het studiegebied NT2. Dan registreer je de aanwezigheid van alle cursisten, zowel zij die de les in het centrum volgen als zij die de les van thuis uit volgen.

Tijdens de lestijden afstandsonderwijs moeten alle cursisten vanop afstand de module volgen:

 • Alle cursisten volgen de module via de computer, al dan niet op hetzelfde tijdstip.
 • Alle cursisten werken aan afgesproken opdrachten die het lesmoment vervangen.

In DAVINCI registreer je deze lestijden als afstandsonderwijs.
 

Registratie van de gewijzigde organisatievorm

Je vervangt bijvoorbeeld een geplande les in contactonderwijs door een les via afstandsonderwijs of door stage. 

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer of wijzig in DAVINCI het aantal lestijden afstandsonderwijs of stage (IAE) .
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar later verplaatsen om zo meer tijd te maken voor het afstandsonderwijs of de stage.

Het tijdstip waarop het afstandsonderwijs of de ingehaalde stage beëindigd wordt, kan verschillen van cursist tot cursist. In dat geval verschilt de uitreikingsdatum van het studiebewijs tussen cursisten van dezelfde module. Het centrum kan in DAVINCI al studiebewijzen registreren vóór de uitgestelde einddatum van de module.

 

Registratie van afgelaste modules

Je zet de module stop als je voor de volledige klasgroep geen alternatief kan bieden voor de lessen die niet kunnen doorgaan, ook niet door de einddatum te verplaatsen naar later. De afgelastingsdatum is de datum van de laatste effectief georganiseerde les. Er zijn 2 mogelijke situaties: 

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats vóór of op het registratiemoment

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module na de laatste georganiseerde les. Je kan geen evaluatieresultaat registreren. 

De module kan je niet afgelasten als je minstens één cursist evalueert. In dat geval zet je de cursus verder en registreer je de afhakers op cursistniveau.

Het centrum ontvangt geen financiering voor de afgelaste module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

De laatste effectief georganiseerde les vond plaats na het registratiemoment

 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module na de laatste georganiseerde les. Je kan geen evaluatieresultaat registreren. 

De module kan je niet afgelasten als je minstens één cursist evalueert. In dat geval zet je de cursus verder en registreer je de afhakers op cursistniveau.

Het centrum ontvangt financiering voor de afgelaste module en stort het inschrijvingsgeld door aan AHOVOKS. Bovendien telt die inschrijving wel mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).
 

Registratie van een geplande module die niet kan starten

Je plande een module, maar die kan door de coronamaatregelen niet opstarten. 

 • Registreer in DAVINCI de terugbetaling van het initieel aangerekende inschrijvingsgeld.
 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van de cursisten. 
 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de module. De afgelastingsdatum valt voor de startdatum van de module.

Het centrum ontvangt geen financiering voor de niet opgestarte module en stort het inschrijvingsgeld terug aan de cursisten. In dat geval stort het centrum ook geen inschrijvingsgelden door. Bovendien telt die inschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

 

Registratie van cursisten die afhaken

Je biedt een alternatief aan voor de lessen die niet kunnen doorgaan zoals gepland of voor de stage. Sommige cursisten haken af.

 • Registreer in DAVINCI de uitschrijving van die cursist volgens het centrumbeleid. 

Als de uitschrijving van de cursist voor het registratiemoment gebeurt, dan ontvangt het centrum hiervoor geen financiering en moet het geen inschrijvingsgelden doorstorten. Afhankelijk van de bepalingen in het centrumreglement stort het centrum het inschrijvingsgeld terug naar de cursist. Wanneer je (een gedeelte van) het inschrijvingsgeld terugbetaalt, registreer je die wijziging ook in DAVINCI. Bovendien telt die uitschrijving niet mee voor het herhaald inschrijven (verhoogd inschrijvingsgeld vanaf de 4de inschrijving).

 

Registratie van inhaallessen

Je kan om verschillende redenen inhaallessen organiseren. Bijvoorbeeld:

 • Je leraar moet in quarantaine en de lessen kunnen niet vervangen worden door afstandsonderwijs. 
 • Je realiseert de capaciteitsvermindering op je lesplaats door een module tijdelijk niet in te richten en je lessen voor die module later op het schooljaar te organiseren.

Je organiseert een inhaalles zodra het terug mogelijk is.

 • Registreer in DAVINCI de afgelasting van de lessen. In dat geval kan je geen participaties meer registreren in deze afgelaste lessen.
 • Registreer de inhaallessen of wijzig de uren van je geplande lessen.
 • De einddatum van de module kan je in DAVINCI indien nodig naar later verplaatsen om zo meer tijd te maken voor de inhaallessen.

 

Registratie van cursussen over het schooljaar heen bij fusie

Je centrum fusioneert op 01/09/2020 en de einddatum van de module wordt verplaatst naar volgend schooljaar. Probeer de einddatum zo veel mogelijk te verplaatsen naar een datum die valt voor 01/01/2021. Lukt dat niet, neem dan contact op met je instellingsbeheerder.

 • Registreer verder op de bestaande cursus met het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. Je registreert een resultaatsdatum van de uitgereikte studiebewijzen die ook vóór 01/01/2021 valt.
 • Kan je om technische redenen bij uitzondering niet verder registreren op de bestaande cursus? Verwijder in DAVINCI de oorspronkelijke IMV en maak een nieuwe IMV aan onder het instellingsnummer van het gefuseerde centrum. AHOVOKS verplaatst van beide IMV het fotomoment zodat de oorspronkelijke module niet in aanmerking komt voor financiering. De plaatsingen op de nieuwe geregistreerde module komen in aanmerking voor in- en outputfinanciering.

 

Hoe bezorg je documenten aan AHOVOKS?
 • Je kan de afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs bereiken. Vind de contactgegevens.
 • Stuur de documenten zo veel mogelijk elektronisch door.  Antwoorden krijg je ook maximaal digitaal verstuurd.  
 • Moet je toch documenten via de post bezorgen? Neem dan zeker vooraf contact op met de dossierbehandelaar om na te gaan of er een elektronisch alternatief is.
Wat zijn de richtlijnen voor EHBO?
Wat met cursisten of personeelsleden die in het buitenland wonen? Mogen zij naar België komen?
 • Leerlingen (en personeelsleden) die in het buitenland wonen en zich regelmatig verplaatsten moeten niet bij elke grensovergang in quarantaine. Zij moeten zich ook niet telkens opnieuw laten testen als ze naar ons land komen of naar hun land terugkeren

 • Cursisten die de grens enkel oversteken om hier les te volgen (en na de les terugkeren) vallen onder deze regeling. 

 • Zij moeten wél nauwgezet de veiligheidsmaatregelen naleven, zowel in België als in de buurlanden. Zij moeten extra gesensibiliseerd worden om zich op tijd te laten testen in geval van symptomen. In afwachting van het resultaat moeten ze wel in quarantaine. 


                    
Wat met de avondklok?
 • Voor centra die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn, is de avondklok van 22u tot 6u van toepassing. 
 • Deze centra beëindigen de lessen ten laatste om 21u zodat leerkrachten en cursisten zich tijdig naar hun woonplaats kunnen begeven.
 • Ook de centra die cursisten hebben die in Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, houden rekening met deze avondklok.
 • Noodzakelijke verplaatsingen of woon-werkverkeer voor leerkrachten die in Wallonië of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, zijn toegelaten tijdens die uren. Je moet geen attest hebben voor een noodzakelijke verplaatsing. Het is wel aangeraden om een bewijsstuk bij te hebben: een bewijs van vergadering of werkplanning (op papier of op de telefoon), het telefoonnummer van een leidinggevende, een personeelsbadge,...
Wat zijn de gevolgen voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en Betaald educatief verlof (BEV)?

Wat zijn de consequenties van de verschillende keuzes i.v.m. het verder organiseren van de opleidingen?

Het Centrum plant inhaallessen 

Als het Centrum inhaallessen plant, verschuif je de einddatum van de module indien nodig naar achter in DAVINCI. Er is geen nieuw akkoord van de werkgever nodig over het opnemen van het betaald educatief verlof (BEV)/Vlaams Opleidingsverlof (VOV) op zich maar de opgenomen dagen moeten natuurlijk wel in overleg met de werkgevers gekozen worden. 

Het aanvraagformulier (= terugbetalingsaanvraag van de werkgever aan Departement Werk en Sociale Economie) moet niet gewijzigd worden. Het CVO moet wel een aangepast inschrijvingsattest bezorgen aan de werknemer, waarop de nieuwe einddatum vermeld is. Hiermee kan de werknemer zijn werkgever informeren over deze wijziging, en nieuwe afspraken maken over de opname van BEV/VOV. Voor BEV wijzigt het Centrum in dat geval ook de einddatum op de papieren aanwezigheidsattesten (BEV). Er moet hiervoor geen reden worden opgegeven.  

Het Centrum organiseert afstandsonderwijs als alternatief voor de geschorste lessen en evaluatie

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden komt afstandsonderwijs tijdelijk in aanmerking voor BEV. De uren van deze vervanglessen via afstandsonderwijs mogen als ‘aanwezig’ geregistreerd worden op de aanwezigheidsattesten (BEV)  voor de deelnemende cursisten. Voor het VOV komt afstandsonderwijs steeds in aanmerking.


Welke invloed heeft het eventueel uitzonderlijk stopzetten van de lessen op het aantal uren VOV/BEV waarop de cursist recht heeft?

Voor het recht op VOV is er voor deze opleidingen een verplichting tot deelname aan de eindbeoordeling. Neemt de cursist niet deel aan de evaluatie, dan is er geen recht op VOV. Indien het Centrum de module uitzonderlijk toch stopzet nog vooraleer de eindbeoordeling kan plaatsvinden, wordt de voorwaarde van deelname aan de eindbeoordeling ‘niet van toepassing’.

In het geval de stopzetting plaatsvindt na het registratiemoment, registreer je in DAVINCI bij het evaluatieresultaat ‘niet georganiseerd’ en hou je schriftelijk bij dat de achterliggende reden ‘uitzonderlijke stopzetting omwille van coronavirus’ is. Vraag aan de cursist om de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van corona bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij/zij kan immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen.

Indien de opleiding wordt stopgezet en het laatste lesmoment plaatsvond voor of op het registratiemoment, wordt de module afgelast en kan er geen evaluatieresultaat worden geregistreerd. Je houdt schriftelijk bij dat de achterliggende reden ‘uitzonderlijke stopzetting omwille van coronavirus’ is. Vraag aan de cursist om de mail die hem/haar informeert over de stopzetting van de cursus omwille van corona bij te houden als bewijsmateriaal voor VOV. Hij/zij zal immers door Departement Werk en Sociale Economie gevraagd worden om uit te leggen waarom hij/zij niet heeft deelgenomen aan het examen. 

Voor het BEV worden de uren die al opgenomen waren voor de stopzetting terugbetaald, als ze aan alle voorwaarden voldoen. Vanaf vijf dagen na de datum van stopzetting mag de werknemer geen uren BEV meer opnemen. 


Wat zijn de gevolgen als de minimaal verplichte 32 uren les niet gehaald worden? 

 • Om recht te hebben op VOV/BEV moet men voor minstens 32 uur ingeschreven zijn bij dezelfde opleidingsverstrekker binnen een tijdsperiode van één jaar.
 • Je moet geen 32 uur in de les aanwezig zijn om de effectief aanwezige uren terugbetaald te krijgen.


Meer informatie of vragen?

Leren en werken
Mag een cursist in een stage of proeftuin duaal leren, leren in een onderneming met tijdelijke werkloosheid?

Ja, als de overeenkomst – zoals de bedoeling ervan – bestaat uit het aanleren van competenties en de cursist geen medewerkers in tijdelijke werkloosheid vervangt.

De federale regelgeving stelt dat het werk van een tijdelijk werkloze werknemer niet mag uitbesteed worden aan derden of studenten en dat bijgevolg geen nieuwe arbeidsovereenkomsten mogen afgesloten worden voor de uitvoering van hetzelfde werk. 

Voor cursisten die een stage moeten verrichten of in een proeftuin duaal leren zitten, is de werkvloer echter een deel van de opleiding. Competentieverwerving staat daarbij centraal en niet het uitvoeren van het werk. Cursisten mogen dus in het kader van hun stage of de proeftuin duaal leren naar de werkvloer om competenties te verwerven, ongeacht tijdelijke werkloosheid binnen die onderneming, als dit geen vervanging met zich meebrengt van de medewerkers in tijdelijke werkloosheid. 

De onderneming moet de veiligheidsmaatregelen respecteren die van toepassing zijn op de werkplekken
 

Gaan stages en duaal leren door?

De stages en duaal leren gaan door als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd kunnen worden die van toepassing zijn op de werkplekken. Stagebegeleiding wordt maximaal digitaal georganiseerd vanaf fase oranje.

Wat zijn de specifieke adviezen voor praktijkopleidingen?

Praktijkopleidingen mogen blijven doorgaan in contactonderwijs. Het centrum bepaalt hoe ze de capaciteitsvermindering, afhankelijk van de pandemiefase, realiseert. 

Voor de organisatie van het praktijkgedeelte van de cursus gelden de veiligheidsmaatregelen die zijn vastgelegd voor de betrokken sector. Raadpleeg daarom het sectorprotocol.

Praktijkopleidingen die passen binnen de secotren die op dit moment verplicht gesloten zijn, kunnen wel doorgaan.

 • Opleidingen lichaamsverzorging, zoals kappersopleidingen, voet- en handverzorging, … mogen blijven doorgaan, maar klanten als oefenmodellen zijn niet toegelaten. Werken op medecursisten of oefenhoofden kan wel.
 • Hetzelfde geldt voor de horeca-opleidingen. Het gebruik van didactische keukens, koken en consumeren van de maaltijd door de klasgroep mag nog. Derden zijn niet toegelaten.
 • Ook de opleidingen uit de transportsector, zoals vrachtwagenchauffeur, kunnen doorgaan. In de cabine zijn enkel de cursiste en de leerkracht toegelaten.

In de FAQ 'specifieke adviezen voor praktijkopleidingen' op de pagina voor het leerplichtonderwijs vind je meer specifieke adviezen.

Ondersteuning
Waar vind je meertalige en toegankelijke informatie over het coronavirus?

De overheidsinformatie over het coronavirus is vaak moeilijk voor personen die laaggeletterd zijn, die anderstalig zijn of voor personen met een beperking. De centra leveren al heel wat inspanningen om hun cursisten duidelijke informatie te verstrekken. 

Voor specifieke doelgroep zoals anderstaligen, laaggeletterden en dove cursisten staat er ook heel wat toegankelijke informatie online:

De informatie op deze drie websites wordt nagekeken door het federale crisiscentrum, de informatie wordt vertaald door gecertificeerde vertalers. De websites worden regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer de federale regering nieuwe maatregelen aankondigt. De informatie aanpassen duurt echter enkele dagen: check dus steeds de websites voor de laatste versie van de informatie.  
 

Waar vinden cursisten meer informatie over de maatregelen die genomen zijn in het volwassenenonderwijs?

Je cursisten vinden meer informatie op de pagina Coronamaatregelen: veelgestelde vragen – cursisten. Gebruik de communicatiekanalen van het centrum om de cursisten naar deze informatie te leiden.     

Personeelszaken
Wat als personeelslid moet thuisblijven omdat kinderdagverblijf, school of instelling van kind sluit door corona?
Welk attest moet een personeelslid aan de school bezorgen bij afwezigheid wegens ziekte?
Hoe bewijs je dat je niet kan thuiswerken?
Welk verlofstelsel kan een personeelslid nemen om thuis te blijven als zijn kind in quarantaine moet?
Wat doe je als een personeelslid terugkeert uit het buitenland
Wat doe je als een personeelslid vastzit in het buitenland?
Wat als een personeelslid tot een risicogroep behoort?
Hoe registreer je de afwezigheden van personeelsleden?
Wat met personeelsleden die in meerdere onderwijsinstellingen werken?
Kan je personeelslid corona-ouderschapsverlof aanvragen?
Wat zijn de specifieke adviezen voor onderhoudspersoneel?
Wordt het coronavirus erkend als een beroepsziekte?

In het onderwijs wordt COVID-19 niet erkend als een beroepsziekte. Meer informatie vind je op de website van Fedris.

Wat met vervangingen?
Wat met de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)?
Blijf op de hoogte

Welke maatregelen zijn voor jouw instelling van toepassing in het corona-4 decreet?