Coronavirus: criteria voor opvang

Wat met opvang tijdens de paasvakantie?

Lees:

Naar boven

Voor wie moet je opvang voorzien?

Er zijn 3 groepen van gezonde leerlingen voor wie je opvang op school voorziet:

  • Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken. Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen naar de winkel kan, ... Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen. Er wordt momenteel gewerkt aan een concrete vertaling van de federale lijst van cruciale beroepen. Die komt zo snel mogelijk online.
  • Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs, de onderwijsinternaten, de MPIGO’s en de IPO’s van het gemeenschapsonderwijs. Zij zijn medisch en/of sociaal kwetsbaar en moeten opgevangen worden. De overheid informeert zo snel mogelijk onder welke modaliteiten dat kan.
  • Voorzie ook opvang voor leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. De school schat zelf in over wie dat gaat. Voor die kinderen is opvang thuis geen veilige optie. De school gaat daarover in overleg met het CLB en de ouders.

Blijf, als je dat al deed, ook voorzien in voor- en naschoolse opvang. Schakel daarvoor enkel de organisaties en mensen in die dat al deden en niet tot de risicogroep behoren. Ouders die bv. in ploegen werken hebben daar zeker behoefte aan.

Blijf de voorzorgsmaatregelen opvolgen (basishygiëne, afstand, ventilatie, openluchtactiviteiten, ...). De belangrijkste bescherming blijft: grondig en vaak handen wassen.

Kind & Gezin stelde ook richtlijnen voor het aantal leerlingen per begeleider. Zeker bij jongere kinderen is het niet altijd gemakkelijk om ‘social distancing’ te respecteren. Hygiënisch te werk gaan is daar nóg meer nodig. In nauw contact met kinderen is op advies van het AZG handhygiëne belangrijker dan mondmaskers.

Nauw contact

Vermijd nauw contact (minder dan 1.5 meter). Het vergroot de kans op besmetting.

De ventilatie van de ruimte

Zorg ervoor dat het lokaal voldoende geventileerd wordt. Zet de ramen af en toe op regelmatige tijdstippen open.

Activiteiten in openlucht

Ga met de leerlingen naar buiten. Activiteiten in de openlucht beperken het risico op besmetting.

Naar boven

Wat als een kind ziek wordt in de opvang?

  • Hou afstand en vang het kind in een afzonderlijke ruimte op
  • Verwittig onmiddellijk de ouders om het kind te komen ophalen.
  • Verlucht en reinig de ruimte waar het kind verbleef nadat het is afgehaald.

Lees de volledige procedure op de website van Sciensano.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor directies en administraties

Voor ouders

Voor onderwijspersoneel

Websites