Maatregelen tegen corona: vragen van ouders

Heb je een vraag over de maatregelen tegen corona op school? Hier vind je een antwoord. De pagina wordt regelmatig aangepast.

Terug naar school - Veiligheid en bescherming - Gezondheid van je kind - Organisatie van je school - Ondersteuning en opvang - Leren - Tips

Zoek in alle vragen en antwoorden
Naar school
Hoeveel dagen kan mijn kind naar school?

In het basisonderwijs gaan de leerlingen voltijds naar school.

In de 1e graad secundair onderwijs gaan de leerlingen voltijds naar school maar kan de school eventueel beperkt afstandsonderwijs aanbieden.

In de 2de en 3de graad secundair onderwijs (ook in de kwalificatie- en integratiefase in het buitengewoon onderwijs OV3) krijgen leerlingen maximaal 50% contactonderwijs. Je kind krijgt dus minstens 50% afstandsonderwijs en de school informeert je hoe ze dit zal organiseren. 

Voor de meest kwetsbare leerlingen en voor leerlingen in het buitengewoon onderwijs OV1 en OV2 organiseert de school contactonderwijs.

Vanaf 15 maart krijgen leerlingen in het buitengewoon secundair onderwijs OV3 en OV4 en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs opnieuw 100% contactonderwijs.

Voor werkplekleren in het kader van stages of duaal leren, volgen scholen de richtlijnen van de betrokken sector.

Lees ook

Mag mijn kind naar de academie?

Eens de academie terug open is mag je kind, volgens de maatregelen die voor zijn leeftijdscategorie gelden, de lessen bijwonen.

In quarantaine

Is je kind in contact geweest met iemand die besmet is met corona, dan moet hij in quarantaine.  Lees alles over testen, quarantaine en isolatie (website Zorg en gezondheid).

Tijdens deze periode mag hij ook niet naar de academie.

Is het veilig om naar school te gaan?

Je school volgt de voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen:

 • Ben je ziek? Blijf thuis.
 • Was je handen regelmatig.
 • Hou afstand.
 • Draag een mondmasker.
 • Voldoende ventileren en verluchten van lokalen.

Zo kan het virus zich minder verspreiden. Lees hoe je school het veilig houdt.

 • De meeste besmettingen gebeuren buiten de school. Dat blijkt uit cijfers van het CLB. 
 • Naar school gaan is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind en het sociaal leven.
 • De overheid heeft de veiligheidsmaatregelen verstrengd op 30 oktober. Het belangrijkste doel hierbij? De scholen openhouden. Het verplichte thuiswerk ontlast het openbaar vervoer en maakt het veiliger voor leerlingen en leraren.
Ik kom terug van een reis uit het buitenland (rode zone). Wat moet ik doen? UPDATE 25 januari

NIEUW: vanaf 27 januari is er een verbod op niet-essentiële reizen.

 • Vul het Public Health Passenger Locator Form (PLF) in binnen de 48 uur voor je aankomst in België. Bezorg het bevestigingsbericht aan de school. Je kind is nu wettig afwezig. Via het PLF krijg je een code om jou en je kind te laten testen. Contacteer je huisarts indien je geen code ontving.
 • Laat jezelf en je kind testen op dag 1 na de terugkomst uit het buitenland.
 • Ga met je kind in quarantaine. Quarantaine is verplicht
  Meer informatie: 
 • Laat jezelf en je kind testen op dag 7 na terugkomst uit het buitenland. De code om je te laten testen krijg je op basis van het invullen van het fomulier. Kinderen jonger dan 6 jaar krijgen in principe geen test
 • Is de 2de test negatief? Dan mag je kind naar school. 
 • Is de test positief? Dan blijft je kind minstens 10 dagen thuis en gaat het wanneer het ziek wordt pas terug naar school wanneer het drie dagen koortsvrij is en de symptomen zijn verdwenen. Volg de richtlijnen van je huisarts.
 • Is jouw test positief en die van je kind negatief: je kind blijft thuis. Kinderen uit het kleuteronderwijs mogen, als ze asymptomatisch zijn, ten vroegste 10 dagen na het laatste risicovolle contact met het besmette gezinslid terugkeren naar school OF 10 dagen nadat het besmette gezinslid de thuisisolatie mocht stopzetten (Als het kind verder nauw contact had met het gezinslid zolang het besmettelijk was). Vanaf de lagere school, bedraagt de duur van de quarantaine 7 dagen. Als je kinderen symptomen vertonen, moeten zij ook getest worden.
 • Vraag aan de school hoe je kind les kan blijven volgen als het in quarantaine is. Je kind kan thuis les volgen via de computer. Of de school kiest voor een andere aanpak. Bespreek dat samen met de school.

Lees ook

Ik kom terug van een reis uit een rode zone. Mag de school mijn kind weigeren? UPDATE 25 januari

Ja, toeristische reizen naar het buitenland zijn verboden vanaf 27 januari. Iedereen die op reis is geweest, moet verplicht in quarantaine gaan en getest worden.

Wegens het verbod kan de school je kind tijdens de quarantaineperiode weigeren. Het zou een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om je kind tot de school toe te laten.

Lees meer over wat je moet doen als je kind in quarantaine is.

Mag ik mijn kind thuishouden van school?
 • Nee, je mag je kind niet thuishouden, tenzij je een gegronde reden hebt. Bijvoorbeeld: je kind moet in quarantaine, je kind is langdurig ziek, het behoort tot de risicogroep. Of de arts vindt dat je kind de lessen beter thuis volgt.
 • Thuisblijven zonder gegronde reden is spijbelen, volgens de school. Ben je ongerust over de gezondheid van je kind? Is je kind bang om terug naar school te gaan? Neem dan contact op met het CLB van je school. Die luistert naar jou en je kind, en zoekt een oplossing. 
 • Gaat je kind een lange tijd niet naar school? Dan kan je geen kinderbijslag meer krijgen (groeipakket).

Waarom gaan de lessen op school door?

 • Kinderen besmetten elkaar niet vaak. Dat blijkt uit onderzoek over het virus. Meer informatie vind je hier.
 • In andere landen zijn de scholen goed opgestart.
 • Zijn er toch kinderen besmet? De overheid kan iedereen die contact had met het kind, snel waarschuwen. Zo raken er minder snel anderen besmet.
Ik woon in een buurland en mijn kind gaat in België naar school. Wat moet ik doen? UPDATE 26 januari

Van 27 januari tot 1 maart mag je enkel de grens over om een essentiële reden. Naar school gaan is zo’n essentiële reden. Je moet hiervoor wel een ondertekende verklaring op eer bijhebben. Dit document vind je op de coronawebsite van de Federale Overheid.

Veiligheid en bescherming
Wie draagt een mondmasker op school?

Kleuterschool en lagere school

 • De leerlingen dragen geen mondmasker. Ook als ze 12 jaar zijn of ouder.
  Enkel als een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen voor wie het mogelijk is. Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

  • In de hele school - in de klas en op de speelplaats
  • Voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid
  • In het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet

Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

 • Het personeel draagt een mondmasker als het geen afstand kan houden.
 • Het personeel draagt geen mondmasker:
  • Als het in contact komt met kleuters, ook als het geen afstand kan houden
  • Als het (vooraan) lesgeeft in de klas. Dan moet het personeel wel 1,5 meter afstand houden van de leerlingen en van collega’s.
   Als een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leraren van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg wel een mondmasker.
 • Ouders dragen een mondmasker als ze hun kinderen brengen en ophalen. Ze dragen ook een mondmasker als ze in de school zijn.

Secundair onderwijs

 • Personeel en leerlingen moeten een mondmasker dragen, ook als ze afstand kunnen houden.
 • In buso OV1 en OV2 dragen leerlingen een mondmasker als het haalbaar is. De school beslist.
 • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze voldoende afstand houden.
 • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker buiten, tenzij ze voldoende afstand kunnen houden.
 • Leerlingen en personeel kunnen tijdelijk geen mondmasker dragen op grond van medische aandoeningen (bv. ASS of allergieën voor bepaalde stoffen) en sportactiviteiten en danslessen.
 • Ouders dragen een mondmasker als ze hun kinderen brengen en ophalen. Ze dragen ook een mondmasker als ze in de school zijn.

Lees hoe je een mondmasker correct draagt.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn kind in de basisschool een mondmasker draagt als dat nodig is? NIEUW 22 januari
 • Toon je kind hoe je een mondmasker correct draagt. 
 • Als de school vraagt om een mondmasker te dragen: zie erop toe dat je kind dat doet.
 • Voorzie in de boekentas van je kind altijd mondmaskers.
 • Meer info:  Mond-neusmasker - Ik bescherm jou, jij beschermt mij
Hoe zorgt je school dat je kind veilig is?

De school volgt een plan met maatregelen tegen corona. Zo blijft je kind veilig.

Het plan heeft 4 fasen: groen, geel, oranje en rood. Elke fase heeft andere maatregelen. De maatregelen verschillen per onderwijsniveau.

Alle scholen basis- en secundair onderwijs starten in code oranje vanaf 16 november.

Het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs starten in code rood vanaf 16 november.

Zijn er meer besmettingen in je gemeente? Dan kan er een fase oranje of rood komen in je school. Je gemeente en je school geven je meer info. Lees meer over de fasen van het plan.

Het personeel, leerlingen en de ouders houden zich ook aan de voorzorgsmaatregelen. Lees meer over de voorzorgsmaatregelen.

De school kan meer maatregelen nemen als ze dat nodig vindt. Je krijgt dan meer info. Als een persoon besmet raakt, volgt het CLB een stappenplan.

Hoe zorg ik als ouder voor een veilige school?
 • Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt of afhaalt.
 • Blijf niet praten met andere ouders aan de schoolpoort en hou afstand.
 • Moet je kind een mondmasker dragen? Moedig het aan om het juist te dragen. Lees hoe je een mondmasker correct draagt.
 • Voorzie een afsluitbaar plastic zakje zodat je kind het mondmasker veilig kan opbergen tijdens bijvoorbeeld de lunch.
 • Zet je kind af of haal het op aan de ingang of uitgang van de school. Je mag niet op school komen:
 • Hou 1,5 meter afstand van andere ouders en kinderen. In het secundair onderwijs moet je kind ook afstand houden van de andere kinderen.
 • Gaat je kind alleen naar school? Vraag het om meteen naar huis te komen na school. Je kind blijft best niet praten met vrienden.
 • Zorg ervoor dat je kind de handen wast bij thuiskomst van school. Lees hoe je zorgt voor een goede handhygiëne.
 • Wil je praten met iemand van de school? Maak dan een afspraak telefonisch of via mail.
 • Volg de richtlijnen over quarantaine en isolatie en lees wat je moet doen als je terugkomt uit een rode zone.
Wie beslist over de fases?

Zijn er plots veel meer besmettingen in jouw regio? Dan kan de stad of gemeente beslissen om naar een volgende fase te gaan. 

De burgemeester brengt deze mensen samen: 

 • De crisiscel van de stad of gemeente
 • De medische expert van de Zorgraad
 • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) 
 • Mensen uit het onderwijs

Zij stellen een nieuwe fase voor aan de minister van Onderwijs. Hij keurt dat voorstel goed of niet.

De burgemeester verwittigt de school over de nieuwe fase. De school informeert de leerlingen, de ouders en het personeel over de maatregelen.
 

Mag ik als ouder op school komen?

Kleuterschool en lagere school

Fase groen en fase geel 

Je mag op school komen. Volg de maatregelen tegen corona: hou afstand, draag een mondmasker …

Fase oranje en fase rood 

Je komt zo weinig mogelijk op school. Zet je kind af aan de poort en haal het daar weer op.

Secundair onderwijs

Fase groen 

Je mag op school komen. Volg de maatregelen tegen corona: hou afstand, draag een mondmasker …

Fase geel, fase oranje en fase rood 

Je komt zo weinig mogelijk op school. Zet je kind af aan de poort en haal het daar weer op.

Wanneer kan je wel op school komen?

Heb je een vraag of een probleem? Neem contact op met de school. Die vertelt jou waar jullie kunnen praten, en wat welke maatregelen je moet volgen.

In fase groen en fase geel kan je op school helpen in de lagere school. Je doet bijvoorbeeld klusjes, je leest voor in de klas ... Dat gebeurt het liefst buiten de lessen.

 • Help je de school? Volg de maatregelen tegen corona: hou afstand, draag een mondmasker …
 • Doe je klusjes? Hou je aan de afspraken die gelden in die sectoren.

Bekijk de lijst van mensen die naar school mogen komen (‘essentiële derden’).

Mogen grootouders kleinkinderen opvangen/ophalen?

In principe mogen gezonde grootouders die niet tot een risicogroep behoren hun kleinkinderen opvangen.

Het inschakelen van grootouders voor het ophalen en opvangen van kinderen wordt in deze fase van de pandemie echter afgeraden. 

Er zijn plots veel besmettingen in de school van mijn kind. Moet mijn kind naar school?

Het is niet omdat er besmettingen zijn in de school, dat de volledige school moet sluiten. De school onderzoekt de contacten en neemt passende maatregelen. 

De school overlegt daarvoor met het team Infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Lees meer over wat de school moet doen als iemand op school besmet is.

Moet mijn kind thuisblijven als een gezinslid getest wordt?

Als een huisarts een ernstig vermoeden heeft dat een gezinslid COVID 19 heeft, kan hij contacttracing al opstarten. Alle andere gezinsleden inclusief kinderen gaan dan, in afwachting van het testresultaat, in quarantaine en blijven thuis.

Als er door contacttracing in de scholen een gezinslid als hoogrisicocontact wordt ingeschat, kunnen andere gezinsleden inclusief kinderen naar school blijven gaan.

Als een gezinslid uit een rode zone terugkeert en in quarantaine moet, kunnen andere gezinsleden inclusief kinderen naar school blijven gaan in afwachting van de resultaten van de test van het terugkerende gezinslid. Als de test positief blijkt te zijn, gaan ook de andere gezinsleden inclusief kinderen, in quarantaine en blijven ze thuis.

Hoe zorg ik voor propere handen?

Was je handen vaak en grondig met water en zeep (40 tot 60 seconden lang). Hoe was je je handen het best? Dat zie je op deze afbeelding.

Was je jouw handen met zeep of met alcoholgel?

Was je handen het best met water en zeep. Ontsmetten met alcoholgel kan ook. Maar de gel werkt minder goed als je handen nat of vuil zijn.

Je hoeft geen alcoholgel meer te gebruiken nadat je jouw handen waste.

Wanneer wast je kind zijn handen als het naar school gaat?

 • Voor het naar school vertrekt
 • Als het aankomt op  school
 • Als het de klas binnenkomt na de speeltijd
 • Nadat het naar het toilet ging
 • Voor en na het eten
 • Voor het de school verlaat
 • Nadat het moest hoesten, snuiten of niezen
 • Nadat het machines aanraakte in de praktijklessen

Je kind raakt zijn gezicht zo weinig mogelijk aan met de handen.

Je kind zwaait naar anderen of raakt anderen kort aan met de elleboog. Het schudt geen handen en geeft geen kussen.

Bekijk ook

Mijn kind krijgt een vaccin op de stageplaats. Is dit gratis en bij wie kan ik terecht met vragen?

De vaccinatie is gratis.
Contacteer de zorginstelling waar jouw kind stage loopt of je huisarts voor meer info.

Mag mijn kind de vaccinatie op de stageplaats weigeren?

Ja. Vaccinatie kan niet verplicht worden. Het uitsluiten van stagiaires op basis van het al dan niet gevaccineerd zijn, is discriminerend en disproportioneel. Lees meer

Mag een zorginstelling een stagiair weigeren die nog geen vaccin kreeg?

Neen. Want vaccinatie kan niet verplicht worden. 
En wie wel gevaccineerd wil worden, is afhankelijk van de voorraden en voorziene procedures.

Gezondheid van je kind
Wat is het verschil tussen een sneltest en een PCR-test? NIEUW 22 januari

Zowel de PCR-test als de sneltest zijn betrouwbare testen voor het opsporen van COVID-19. Ze meten alleen iets anders.

De PCR-test geeft aan of je al dan niet besmet bent met COVID-19. De PCR-test is zeer gevoelig en geeft niet alleen bij nieuwe besmettingen een positief resultaat maar kan ook bij oude besmettingen een positief testresultaat geven. Bij een oude besmetting heb je wel nog virusdeeltjes in je lichaam, maar ben je niet meer besmettelijk en kan je anderen dus ook niet meer besmetten. De PCR-test wordt afgenomen in een test- en triagecentrum, of bij de huisarts. Het afgenomen staal gaat naar een labo om daar geanalyseerd te worden. Afhankelijk van de drukte, duurt het enkele dagen voor je het testresultaat kent.

Een sneltest gaat na of je al dan niet besmettelijk bent. Enkel personen die besmettelijk zijn en het virus dus kunnen doorgeven aan anderen, testen positief op deze test. Bij oude besmettingen geeft de sneltest een negatief resultaat. De sneltesten worden binnen onderwijs afgenomen door hiertoe opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis Vlaanderen. Binnen 15 minuten geeft de test een positief of negatief resultaat aan.

De keuze van de test is afhankelijk van de doelstelling. Binnen onderwijs is het belangrijk dat superverspreiders zo snel mogelijk worden opgespoord zodat secundaire besmettingen binnen de schoolmuren vermeden worden. Op die manier blijft het veilig om de scholen open te houden en kunnen leerlingen ten volle genieten van hun recht op leren.

Superverspreiders zijn niet alleen besmet met het virus, maar zijn ook zeer besmettelijk waardoor ze het virus aan anderen kunnen doorgeven. Een antigeensneltest geeft binnen de 15 minuten aan of je besmettelijk bent en is daarom de geschikte test voor het opsporen van superverspreiders.

Zowel de PCR-test als de antigeensneltest zijn niet verplicht. Als ouder, leerling of personeelslid kan je er dus voor kiezen om (één van of alle) testen te weigeren. Je moet de quarantainemaatregelen wel steeds naleven, ook al weiger je een coronatest.
 

Waarom is een sneltest voor mijn kind belangrijk? NIEUW 21 januari

Sneltesten geven binnen het kwartier een positief of negatief resultaat.
Als je kind positief test, dan ben je zeker dat je kind besmet is en ben je er vroeg bij om de nodige maatregelen te treffen. 
Als je kind negatief test, dan kan het zijn dat je kind op het moment van de test nog onvoldoende virus in zich heeft. Een PCR-test op dag 7 na het laatste hoog risico contact geeft hier uitsluitsel. Enkel een negatieve uitslag op de PCR-test geeft zekerheid dat je kind niet besmet is en terug naar school mag. 

Meer info: sneltesten corona
 

Kan ik zelf vragen om een sneltest te laten afnemen bij mijn kind? NIEUW 21 januari

Neen, dat kan niet. Enkel leerlingen die als hoogrisicocontact geïdentificeerd zijn via het contactonderzoek van het CLB komen in aanmerking voor een sneltest. Het CLB nodigt je kind uit en maakt een afspraak op de testlocatie.

Is een sneltest verplicht? NIEUW 21 januari

Neen, het laten afnemen van een sneltest is niet verplicht. Als je kind door het CLB uitgenodigd wordt om een sneltest te laten afnemen, kan je aan het CLB laten weten dat je kind niet ingaat op de uitnodiging en de sneltest dus weigert. Je kind moet wel verplicht in quarantaine. De quarantaine duurt 10 dagen en wordt gevolgd door 4 dagen van verhoogde waakzaamheid. 
Je kind wordt dan door het CLB uitgenodigd om op dag 7 een PCR-test te laten afnemen.

Wat als mijn kind, een kind op school of een leraar besmet is? UPDATE 21 januari

Als iemand op school besmet is, belt het callcenter van de overheid de besmette persoon. Het callcenter onderzoekt met wie de besmette persoon contact had:

 • Ze bellen hen op: ze gebruiken het nummer 02 214 19 19.
 • Of ze sturen een sms: ze gebruiken het nummer 8811.
 • Als een leraar of leerling besmet is, laat het callcenter dit weten aan het CLB.

Wat doen het CLB en je school?

 • Het CLB onderzoekt met wie de besmette persoon contact had op school en gaat na hoelang de besmette persoon contact had met anderen. Dat is belangrijk om te bepalen of het hoog of laag risicocontacten zijn.
 • Je school of het CLB vertelt je wat je moet doen. Het CLB volgt de regels van VWVJ.
 • Als je kind nauw contact had met een besmette persoon, nodigt het CLB je kind uit om een sneltest te laten afnemen. Als je niet ingaat op de uitnodiging, krijg je van het CLB de code waarmee je kind een gewone coronatest (PCR) kan laten afnemen in een test- of triagecentrum. Meer informatie: sneltesten corona.
Waarom geeft de Coronalert app aan dat mijn kind een hoog risicocontact had terwijl het CLB zegt dat het laag risico is?

De app laat je via een rood scherm weten dat je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter in contact kwam met iemand die besmet is. De app weet niet of je al niet een mondmasker droeg.

Het dragen van een mondmasker is echter van belang bij het inschatten van hoog en laag risicocontacten. Omdat er in onderwijs maatregelen zijn genomen die het dragen van een mondmasker verplichten kan het CLB dus oordelen dat het om een laag risicocontact gaat.

Wat als mijn kind ziek wordt op school?

De school contacteert je om je kind op te halen.

Mag mijn kind naar school? UPDATE 25 januari

Vanaf 27 januari is er een verbod op niet-essentiële reizen.

Kinderen die met hun gezin  op reis waren, zijn verplicht om in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Tot zolang de resultaten van de 2de test niet gekend zijn, gaan ze niet naar school. 

Respecteer die quarantaine om de veiligheid van andere mensen op school te garanderen. 

Twijfel je, los van reizen, of je kind naar school mag? Neem contact op met het CLB van je school. Met enkele vragen helpt het CLB je om te beslissen of je kind naar school mag. Bijvoorbeeld: moet je kind hoesten? Kan het moeilijk ademen? Heeft het koorts? …

Bekijk ook dit handige schema: 

Wat moet ik doen als mijn kind tot een risicogroep behoort?

Vraag aan je arts of je kind naar school mag gaan. Mag je kind niet naar school? Dan geeft je arts je een speciaal medisch attest omdat het tot een risicogroep behoort. Je kind kan dan thuis les volgen via 'synchroon internetonderwijs' of 'tijdelijk onderwijs aan huis'. Bespreek het met je school.

Behoort iemand van je gezin tot een risicogroep, bijvoorbeeld door een verminderde weerstand? Dan mag je kind naar school, tenzij je arts-specialist anders beslist. De arts-specialist geeft je in dat geval een medisch attest voor de afwezigheid van jouw kind, waarop hij duidelijk vermeldt dat het voor de risicopatiënt te gevaarlijk is om naar school te gaan.

Eens je een attest hebt van de arts-specialist, ga je in overleg met de school, CLB en de arts. Je kind kan na het doorlopen van een uitzonderingsprocedure in aanmerking komen voor het volgen van lessen via 'synchroon internetonderwijs' en/of 'tijdelijk onderwijs aan huis'. Alle betrokkenen moeten daarmee akkoord gaan. Bekijk wat praktisch haalbaar en veilig is, en maak goede afspraken met de school en het CLB. 

Wie behoort tot een risicogroep?

Ik heb vragen over de maatregelen voor veiligheid en gezondheid op school. Wat moet ik doen?
 • Contacteer de school of een ouder van de schoolraad.
 • Vraag om jouw vragen te bespreken op de schoolraad. De regelgeving laat toe om vragen of zorgen over veiligheid, gezondheid en welzijn daar te bespreken (Art 21, 10° van het participatiedecreet).
 • Bespreek met de school hoe jullie samen oplossingen kunnen zoeken.
Organisatie van je school
Waar kan ik terecht met klachten of vragen over het coronabeleid van de school? NIEUW 5 februari

Heb je vragen of bedenkingen bij de manier waarop de school maatregelen rond het coronavirus of afstandsleren aanpakt?

 • Praat met de directie. Spreek er eerst de klastitularis, leerlingenbegeleider of (adjunct-)directeur over je klacht of bekommernis aan. 
 • Praat met andere ouders: ervaren zij hetzelfde?  Overleg desgewenst in de ouderraad. Werk samen aan voorstellen van oplossingen.
 • Spreek de vertegenwoordiger van de ouders in de schoolraad aan om de bekommernissen van ouders te agenderen op de schoolraad. 
 • Ben je niet tevreden over de reactie? Richt je tot 
 • Als je ontevreden bent over de behandeling door de school en de koepel of het net: doe een melding bij de Onderwijsinspectie.
 • Heb je specifieke vragen over hulp voor eigen kind, richt je tot het CLB

Je kind kan terecht bij de Vlaamse Scholierenkoepelom het probleem op de leerlingenraad te agenderen. 

Mag mijn kind nog op uitstap met de school?

Dat hangt af van de fase van de maatregelen tegen corona en van het niveau van het onderwijs:

 • Fase geel

  • Kleuterschool, lagere school en secundair onderwijs: alle uitstappen zijn mogelijk. De school leeft wel alle veiligheidsmaatregelen na.
 • Fase oranje
  • Kleuterschool, lagere school en secundair onderwijs: uitstappen zijn niet mogelijk. Wat nog mag: lessen in openlucht, lessen in lokalen met betere ventilatiesystemen, lessen in grotere lokalen dan op school, praktijk- en observatielessen op verplaatsing in tso/bso …

De school volgt altijd de maatregelen tegen corona tijdens uitstappen.

Mag de school nog meerdaagse uitstappen organiseren?

De school mag voorlopig tot en met de paasvakantie geen meerdaagse uitstappen zoals bos- en zeeklassen organiseren.

Gaan de zwemlessen door?

Zwembaden mogen sinds 1 december terug open als de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden.  Zwemlessen voor het basisonderwijs (zelfredzaamheid) krijgen hierbij prioriteit, vervolgens sportonderwijs (zowel sportscholen als de lerarenopleiding) en dan het secundair onderwijs. Scholen met een eigen zwembad mogen dit openen volgens de geldende regels.
Verplaatsingen naar het zwembad gebeuren zo veel als mogelijk te voet of per fiets.  Indien er toch gebruik gemaakt wordt van een bus, worden de eerder uitgewerkte richtlijnen voor het gebruik van busvervoer gevolgd. 

Kan mijn kind nog een warme maaltijd eten op school?
 • Fase groen, geel en oranje: warme maaltijden zijn mogelijk.
 • Fase rood: warme maaltijden zijn niet mogelijk. De kinderen brengen zelf hun lunch mee naar school.
Mag mijn kind traktaties meenemen naar school voor zijn verjaardag?
 • Vraag aan de school of je kind traktaties mag meenemen. Wat kan wel en wat niet?
 • Als een traktatie mag, maak die dan niet zelf, zoals zelfgebakken cake of cupcakes.
 • Welke traktaties zijn veilig? Denk aan traktaties in een verpakking, zoals gesneden fruit. Zo is er minder kans op besmetting.
 • Was je handen voor je de traktaties koopt en afgeeft.
 • Lees tips voor traktaties in de kleuterschool en lagere school.
Mogen schoolraden, leerlingenraden en ouderraden doorgaan op school?

Nee, je school organiseert de bijeenkomsten digitaal, als het kan.

HBO5 verpleegkunde

De opleiding HBO5 verpleegkunde maakt deel uit van het hoger onderwijs, maar je volgt ze in een school voor voltijds secundair onderwijs. De school werkt daarvoor samen met een hogeschool, en biedt de opleiding vaak ook (onder meer) aan op de campussen van het hoger onderwijs.

Afhankelijk van de specifieke context van de school konden de opleidingen HBO5 verpleegkunde voor de aanpak van de coronacrisis ervoor kiezen om het draaiboek van de hogescholen te volgen of het draaiboek van de derde graad secundair onderwijs. Bekijk hier welk draaiboek elke school volgt: xlsx bestandlijst scenario hbo5 (xlsx) (13 kB) 

Ondersteuning en opvang
Hoe helpt de school kinderen die moeilijker leren?

Niet alle kinderen konden alle leerstof verwerken vorig jaar. De leerkrachten houden daar nu rekening mee.

Ben je bezorgd?

 • Spreek eerst met de leerkracht. Die weet het best of je kind te weinig leerstof kent en hoe jij je kind kan helpen.
 • Blijf je bezorgd? Maak een afspraak bij het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) van de school. Het CLB helpt je met vragen over leren en studeren.
 • Lees meer over hoe het CLB jou kan helpen
Is er opvang voor mijn kind?

Ja, je kind kan naar de opvang. De school volgt de maatregelen tegen corona:

Zoveel mogelijk dezelfde groep/persoon

 • Begeleiders werken zoveel mogelijk met dezelfde groep kinderen.
 • Laat kinderen zoveel mogelijk brengen en ophalen door dezelfde persoon.

Afstand

 • Kinderen hoeven geen afstand te houden.
 • Personeel en personen die de kinderen brengen en ophalen, houden wel afstand van elkaar.
 • De begeleiders duiden aan waar je wacht op je kind: met stickers op de vloer, afspraken aan de ingang …

Mondmaskers

 • Kinderen hoeven geen mondmasker te dragen.
 • Ouders dragen een mondmasker als ze hun kind brengen en ophalen.
 • Is voldoende afstand houden moeilijk? Dan dragen volwassenen een mondmasker bij andere volwassenen en bij kinderen ouder dan 6 jaar.

Hygiëne

 • De kinderen mogen spelen op de speeltoestellen buiten. Ze moeten voordien en nadien de handen wassen. De school hoeft de toestellen daarna niet schoon te maken.

Is er opvang buiten de school? Die organisaties volgen de maatregelen voor veiligheid uit het draaiboek van het Agentschap Opgroeien.

Hoe helpt het CLB mij en mijn kind?

Elke school werkt samen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De CLB’s blijven open voor leerlingen, ouders en scholen.

Wat doet het CLB?

 • Het CLB beantwoordt je vragen over gezondheid, leren en studeren, goed voelen op school en thuis en studiekeuzes. Heb je meer hulp nodig? Het CLB verwijst je door.
 • Het CLB nodigt leerlingen op vaste momenten uit voor een medisch onderzoek, vaccins en een gesprek.
 • CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Het CLB werkt samen met de school, maar het geeft enkel informatie door aan de school als dat mag van jou. Uitzonderlijk is er geen beroepsgeheim, zoals in noodsituaties of als iemand in groot gevaar is.

Contact

 • Heb je een vraag? Wil je een gesprek met het CLB? Maak een afspraak. Het CLB zoekt samen met jou een passende manier. Vraag de gegevens van het CLB aan de school of zoek ze hier.
 • Je kan ook chatten met een CLB-medewerker. Dat kan zonder afspraak.
Kan mijn kind op internaat blijven?

Internaten blijven open. Ze hebben een plan met maatregelen tegen corona:

Leren
Moet mijn kind thuis les volgen?

Basisonderwijs en 1e graad secundair onderwijs

Je kind krijgt in principe elke dag les op school. Soms moet het misschien ook thuis les volgen omdat:

 • Je kind in quarantaine zit en moet thuisblijven. De school bekijkt samen met jou hoe je kind mee kan blijven met de leerstof.
 • Je school ervoor kiest om beperkt afstandsonderwijs te organiseren. Dit kan voor leerlingen uit de 1e graad secundair onderwijs. Je school informeert je.

2de en 3de graad secundair onderwijs

Je kind krijgt maximaal 50% les op school. Je kind zal ook minstens 50% afstandsonderwijs volgen thuis.

Hoe organiseert de school de lessen thuis? Dat kiest de school zelf. Wil je meer informatie over de aanpak? Stel je vraag aan de school.

Kwetsbare kinderen en leerlingen van het buitengewoon onderwijs OV1 en OV2 blijven welkom op school.

Gaan stages en duaal leren door?

Ja, stages en duaal leren gaan door. Iedereen volgt de afspraken die gelden in de sectoren. De stageplaatsen moeten de maatregelen voor de veiligheid volgen. Stagebegeleiding verloopt zoveel mogelijk digitaal vanaf fase oranje.

Meer informatie: vlaanderen.be/leerlingen-uit-het-secundair-onderwijs-opleiden-op-de-werkplek/alternerende-opleidingen-coronavirus

Krijgt mijn kind thuis les als het in quarantaine zit?

Het kan dat jouw kind meerdere keren in quarantaine moet. Het is belangrijk dat je kind mee blijft met de leerstof. De school beslist zelf hoe ze hiervoor zorgt. Een vorm van afstandsleren organiseren is mogelijk, maar is niet verplicht.

Moet je kind in quarantaine? Informeer dan eerst bij de school hoe je kind de leerstof kan bijhouden. Maak met de school goede afspraken over wat er van jou en je kind wordt verwacht.

Is huisonderwijs mogelijk? Hoe regel ik dat?

Wat is huisonderwijs? 

In België is er leerplicht voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Dat is geen schoolplicht. De meeste kinderen volgen les in een school, maar huisonderwijs is ook mogelijk. Als ouder geef je dan thuis les aan je kind. Of je kind verwerkt de leerstof alleen. Lees meer over huisonderwijs.

Wanneer kan je starten met huisonderwijs?

Huisonderwijs start bij het begin van het schooljaar. Je kind kan dus niet veranderen van onderwijs op school naar huisonderwijs tijdens het schooljaar.

Uitzonderlijk kan huisonderwijs toch starten tijdens het schooljaar. Wat moet je doen?

 • Vraag meer info aan het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Gaat het CLB niet akkoord met huisonderwijs? Dan kan het binnen de 10 werkdagen een ‘gemotiveerd bezwaar’ indienen bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). 
 • Dient het CLB geen ‘gemotiveerd bezwaar’ in? Dan kan je tijdens het schooljaar starten met huisonderwijs.
 • Na een open gesprek met het CLB kan je vaak starten tijdens het schooljaar.

Hoe vraag je huisonderwijs aan?

Dien een ‘verklaring van huisonderwijs’ in bij AGODI. 

 • Begin van het schooljaar: dien in ten laatste op de derde dag van het schooljaar.
 • Tijdens het schooljaar: dien in ten laatste op de eerste dag van het huisonderwijs.

Stuur de verklaring van huisonderwijs enkel via mail naar huisonderwijs.agodi@vlaanderen.be.

Een verklaring van huisonderwijs is 1 schooljaar geldig, dus tot 31 augustus.

Dien een verklaring in bij het begin van elk nieuw schooljaar.

Hoe stop ik huisonderwijs?

Wil je het huisonderwijs stoppen tijdens het schooljaar?

 • Laat AGODI weten dat je stopt met huisonderwijs.
 • Schrijf je kind in een erkende school in.

Is een combinatie met school mogelijk?

Nee, je kind kan niet ingeschreven zijn in een school én huisonderwijs volgen. Wil je je kind inschrijven voor huisonderwijs? Schrijf je kind uit op zijn school.

Wat met examens als je kind huisonderwijs volgt?

Kinderen die huisonderwijs volgen, moeten regelmatig examens afleggen. Dat gebeurt bij de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Via huisonderwijs krijg je geen studiebekrachtiging. Lees meer over examens.

Meer informatie

Tips
Hoe spreek ik met mijn kind over corona?
 • Luister naar je kind.
 • Laat je kind vertellen over zijn gevoelens.
 • Vertel wat we kunnen doen om onszelf te beschermen.
 • Zeg enkel wat je zeker weet.
 • Vertel ook positieve dingen. De overheid neemt maatregelen om ons te beschermen. Dokters en verpleegkundigen verzorgen zieken.

Lees meer over hoe je met je kind over corona spreekt.

Hoe zorg je goed voor jezelf?
 • Op de website checkjezelf.be vind je tips, info en oefeningen om goed voor jezelf te blijven zorgen. 
 • Kinderen vinden hulp op de website noknok.be.